"Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) від НДІ
 

 

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
 
36011, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23
Телефон/факс приймальної ректора +380532 602051
E-mail: mail@umsa.edu.ua
 

   
   
   
   
   
   
   
   

УВАГА!
Єдиним офіційним сайтом Української медичної стоматологічної академії (УМСА) є umsa.edu.ua та umsa-poltava.edu.ua .За інформацію, надану від імені УМСА на інших сайтах, академія відповідальності не несе.

   

"Альянс медичних університетів" ("MEDical UnivErsities Alliance" (MEDEA)

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"

Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 
 

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» –- провідний державний вищий навчальний заклад з підготовки лікарів, зокрема лікарів-стоматологів. Академія розпочала свою діяльність у 1921 році з одонтологічного факультету Харківської медичної академії.

У 1967 році інститут переведений до міста Полтави і перейменований у Полтавський медичний стоматологічний інститут. У 1994 році Полтавський медичний стоматологічний інститут отримав найвищий IV рівень акредитації та статус Української медичної стоматологічної академії.

У 2014 році IV акредитаційний рівень було підтверджено Акредитаційною Комісією України.

Нині в академії навчається 4249 студентів, з них 764 - іноземці із 46 країн світу. Тут функціонують стоматологічний факультет, медичний №1, медичний №2 (педіатрія), факультет підготовки іноземних громадян, відділення довузівської підготовки і факультет післядипломної освіти. На базі ВДНЗУ «УМСА» створений коледж, який готує бакалаврів та молодших спеціалістів. У 2008 році було відкрите і успішно функціонує фармацевтичне відділення, а з 2012 року розпочата підготовка молодших спеціалістів-фармацевтів за заочною формою навчання.

У структурі академії діє 53 кафедри, дев'ять із них - опорні. Лікувально-консультативна робота проводиться на 39 клінічних кафедрах академії, розташованих в кращих обласних та міських лікувальних закладах Полтави. Академія проводить підготовку спеціалістів за фахом:

1. Стоматологія (7.12010005) – термін навчання 5 років

2. Лікувальна справа (7.12010001 ) – термін навчання 6 років

3. Педіатрія (7.12010002) – термін навчання 6 років

4. Сестринська справа (5.12010102) – термін навчання 3 роки

5. Стоматологія ортопедична (5.12010106) – термін навчання 2 роки

6. Фармація (5.12020101) – денна форма навчання, термін навчання 2

7. Фармація (5.12020101) – заочна форма навчання, термін навчання 3 роки

Форма навчання в академії денна та заочна (фармація)

Науковий потенціал УМСА - 90 докторів наук, 367 кандидати наук, 81 професор, 196 доцентів, 2 Лауреати Державної премії України, 5 Заслужених діячів науки і техніки України, 4 Заслужених лікарів України, один заслужений раціоналізатор.

Академія – неодноразовий учасник міжнародних виставок престижних навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні», «Інноватика в сучасній освіті», «Освіта і кар`єра», на яких представляла досягнення вузу в напрямку організації навчально-виховного процесу; науково-методичних інновацій, сучасних інформаційно-телекомунікаційних та мультимедійних систем навчання та ін., за що за 2013/2014 рік була нагороджена Золотою медаллю, трьома Гран-прі та дипломами. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» удостоєна почесних звань «Лідер національної освіти», «Лідер науково-технічної діяльності».

За останнє десятиріччя в академії відбулися значні зміни, які дозволили піднятися вузу на новий конкурентоспроможний рівень підготовки спеціалістів, впровадити найсучасніші технології навчання.

За останні 10 років в академії видано 1394 назв навчальної літератури, у тому числі 60 підручників та 696 навчальних посібників.

Тільки за останній рік отримано 49 патентів України та Росії. Cформувалися і діють сім наукових шкіл: біологічної хімії, патологічної анатомії, хірургічної стоматології, ортопедичної стоматології, клінічної та експериментальної фармакології, імунно-генетичних механізмів розвитку соматичних захворювань, акушерства та гінекології.

Україна як член ООН і ЮНЕСКО бере активну участь у виконанні міжнародних програм у сфері вищої освіти. Допомагає іноземним державам у підготовці їхніх національних медичних кадрів і ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». З метою підвищення якості медичної підготовки фахівців із числа іноземних громадян в академії у 1992 р. було створено факультет по роботі з іноземними студентами. Нині в академії навчаються 764 іноземці із 46 країн світу (Палестини, Іраку, Ірану, Сирії, Марокко, Алжиру, Йорданії, Пакистану, Лівії, Росії, Туркменістану та ін.). Їм гарантовані всі права та свободи, що передбачені чинним законодавством України.

Навчання іноземних громадян проводиться згідно з навчальними планами та програмами Міністерства освіти і науки та МОЗ України. Іноземні студенти на рівних правах зі студентами – громадянами України користуються навчальними аудиторіями, читальними залами та бібліотекою, спортивними спорудами, їм також виділені приміщення для проведення культурних, релігійних заходів та зборів земляцтв. Навчальний процес забезпечують викладачі, що мають спеціальну підготовку і великий досвід роботи з іноземними громадянами на початкових етапах їх навчання. Після закінчення академії іноземні студенти отримують дипломи міжнародного зразка.

У 1997р. у складі деканату було створене підготовче відділення для іноземних громадян. Слухачі підготовчого відділення вивчають російську мову, науковий стиль мовлення, математику, фізику, хімію, біологію, інформатику, країнознавство. У цілому робота підготовчого відділення спрямована на адаптацію іноземних громадян до життя і навчання в Україні та знайомство з культурою і традиціями українського народу. Зростаючої тенденції набуває подальше післядипломне навчання випускників академії у клінічній ординатурі і аспірантурі. Нині на різних кафедрах у клінічній ординатурі підвищують кваліфікацію 64 іноземці – випускники стоматологічного і медичних факультетів. Все більше іноземців, які закінчили клінічну ординатуру, висловлюють бажання продовжити навчання в аспірантурі.

     

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум