Державні закупівлі  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Докладніше...

 

Кошторис  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» на 2014 рік Докладніше...

 

Штатний розпис  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» на 2014 рік (загальний фонд) Докладніше...

 

Штатний розпис   ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» на 2014 рік (спеціальний фонд) Докладніше...

 
"Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) від НДІ

 

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
 
36011, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23
Телефон/факс приймальної ректора +380532 602051
E-mail: mail@umsa.edu.ua
 

УВАГА!

Єдиним офіційним сайтом Української медичної стоматологічної академії (УМСА) є umsa.edu.ua та umsa-poltava.edu.ua .За інформацію, надану від імені УМСА на інших сайтах, академія відповідальності не несе.

   
   
   
   
   
   
   
   

"Альянс медичних університетів" ("MEDical UnivErsities Alliance" (MEDEA)

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"

Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 
 

Українська медична стоматологічна академія - провідний державний вищий навчальний заклад з підготовки лікарів, зокрема лікарів-стоматологів. Академія розпочала свою діяльність у 1921 році з одонтологічного факультету Харківської медичної академії. У 1967 році інститут переведений до міста Полтави і перейменований у Полтавський медичний стоматологічний інститут. У 1994 році Полтавський медичний стоматологічний інститут отримав найвищий IV рівень акредитації та статус Української медичної стоматологічної академії. У 2004 році IV акредитаційний рівень було підтверджено.

Нині в академії навчається 3754 студентів, з них 874 - іноземці із 42 країн світу. Тут функціонують стоматологічний, медичний факультети, факультет підготовки іноземних громадян і факультет післядипломної освіти, відділення довузівської підготовки. На базі УМСА створений коледж, який готує бакалаврів та молодших спеціалістів.

У структурі академії діє 52 кафедр, дев'ять із них - опорні. Лікувально-консультативна робота проводиться на 36 клінічних кафедрах академії, розташованих в кращих обласних та міських лікувальних закладах Полтави. Академія проводить підготовку спеціалістів за фахом:

1. Стоматологія (8.110106, термін навчання 5 років)
2. Лікувальна справа (8.110101, термін навчання 6 років)
3. Педіатрія (7.110104, термін навчання 6 років)
4. Сестринська справа (5.110102), термін навчання 2 роки на базі повної загальної середньої освіти
5. Стоматологія ортопедична (5.110109), термін навчання 2 роки на базі повної загальної середньої освіти
6. Фармація (5.110201)

Форма навчання в академії денна та з неповним навчальним днем (вечірнє навчання).

Науковий потенціал УМСА - 84 докторів наук, 352 кандидати наук, 74 професорів, 177 доцентів, 2 Лауреати Державної премії України, 6 Заслужених діячів науки і техніки України, 4 Заслужених лікарів України.

За останнє десятиріччя в академії відбулися значні зміни, які дозволили піднятися вузу на новий конкурентоспроможний рівень підготовки спеціалістів, упровадити найсучасніші технології навчання. Свідченням цього є нагородження академії двома срібними та бронзовою медалями міжнародних виставок навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2001, 2002, 2004". У червні 2003 року академія взяла участь у рейтингу вищих закладів освіти України "Софія Київська". За активну роботу з підвищення якості сучасної освіти Українська медична стоматологічна академія нагороджена Дипломом рейтингу вищих закладів освіти. У номінації „Якість третього тисячоліття" академія нагороджена срібною стелою та дипломом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності „Золота Фортуна"

Із 1999 по 2010 роки в академії видано понад 710 навчально-методичних посібників різної наукової тематики. Тільки за останній рік отримано 106 патентів України та Росії. Cформувалися і діють сім наукових шкіл: оперативної хірургії та топографічної анатомії; нормальної фізіології; хірургічної стоматології; біологічної хімії; патологічної анатомії; терапевтичної стоматології; клінічної та експериментальної фармакології.


Україна як член ООН і ЮНЕСКО бере активну у виконанні міжнародних програм у сфері вищої освіти. Допомагає іноземним державам у підготовці їхніх національних медичних кадрів і Українська медична стоматологічна академія. З метою підвищення якості медичної підготовки фахівців із числа іноземних громадян в академії у 1992 р. було створено факультет по роботі з іноземними студентами. Нині в академії навчаються 874 іноземці із 42 країн світу (Палестини, Іраку, Ірану, Сирії, Марокко, Алжиру, Йорданії, Пакистану, Лівії, Росії, Туркменістану та ін.). Їм гарантовані всі права та свободи, що передбачені чинним законодавством України.


Навчання іноземних громадян проводиться згідно з навчальними планами та програмами Міністерства освіти і науки та МОЗ України. Іноземні студенти на рівних правах зі студентами – громадянами України користуються навчальними аудиторіями, читальними залами та бібліотекою, спортивними спорудами, їм також виділені приміщення для проведення культурних, релігійних заходів та зборів земляцтв. Учбовий процес забезпечують викладачі, що мають спеціальну підготовку і великий досвід роботи з іноземними громадянами на початкових етапах їх навчання. Після закінчення академії іноземні студенти отримують дипломи міжнародного зразка.


У 1997р. у складі деканату було створене підготовче відділення для іноземних громадян. Слухачі підготовчого відділення вивчають російську мову, науковий стиль мовлення, математику, фізику, хімію, біологію, інформатику, країнознавство. В цілому робота підготовчого відділення спрямована на адаптацію іноземних громадян до життя і навчання в Україні та знайомство з культурою і традиціями українського народу. Зростаючої тенденції набуває подальше післядипломне навчання випускників академії у клінічній ординатурі і аспірантурі. Нині на різних кафедрах у клінічній ординатурі підвищують кваліфікацію 32 іноземці – випускники стоматологічного і медичного факультетів. Все більше іноземців, які закінчили клінічну ординатуру, висловлюють бажання продовжити навчання в аспірантурі.

     

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум