Медичний факультет №1

The Faculty of Medicine № 1

   

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, адміністративний корпус , ІІ поверх, кімнати: 242, 243, 244, 245;                                            тел.: (05322) 52-59-20                                                                                    E-mail: med_dekanat1@umsa.edu.ua

Рябушко Микола Миколайович -

декан медичного факультету №1,

кандидат медичних наук, доцент,

лауреат Державної премії України в

галузі науки і техніки

 

Ryabushko Mykola Mykolayovych –

Dean of Medical Faculty I

PhD in Medical Sciences,

Associate Professor

Свою історію медичний факультет №1 розпочав у 1971 році, коли при Полтавському медичному стоматологічному інституті було відкрито лікувальний, згодом медичний, а нині медичний факультет №1.

Сьогодні факультету підпорядковані 17 кафедр, клінічні розташовані в обласних і міських лікувальних закладах м. Полтави, що дозволяє забезпечити якісну практичну підготовку фахівців за спеціальністю "Лікувальна справа".

Реалізацію професійної освітньої програми на медичному факультеті №1 здійснюють 281 викладач - 53 доктори наук, професори і 177 кандидатів наук, доцентів.

Сформувалися і плідно працюють науково-педагогічні школи: патологічної анатомії, експериментальної та клінічної фармакології, терапії, що забезпечує можливість наукових досліджень у магістратурі й аспірантурі.

На факультеті розроблена й успішно діє система комп'ютерного навчання, чільне місце займає питання методичного забезпечення навчального процесу, впровадження інноваціїйних педагогічних технологій.

Студенти беруть активну участь у роботі студентського наукового товариства, презентують свої наукові здобутки на міжнародних, Всеукраїнських конференціях, конкурсах, олімпіадах; гідно демонструють свою громадянську позицію і неабиякі таланти та здібності на Всеукраїнських регіональних міських і академічних заходах.

З 2008 року деканат факультету очолює випускник академії кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією Микола Миколайович Рябушко.

Медичний факультет №1 не зупиняється на досягнутому і впевнено крокує далі, ставить перспективні завдання, серед яких підвищення якості навчання, вдосконалення матеріально-технічної бази, продовження славних традицій факультету.

 

 

           The Faculty of Medicine № 1

The history of the Faculty of Medicine № 1 began in 1971, when the Faculty of General Medicine was founded at Poltava Medical Dental Institute.

The Faculty has 17 departments. Clinical departments of the Faculty are situated at regional and municipal hospitals of Poltava, which allows for high-quality practical training in the specialty "General Medicine".

Vocational educational program at the Faculty of Medicine № 1 is provided by 281 educators, including 53 Doctors of Medical Sciences, Professors and 117 PhD, associate professors.

Several scientific schools of pathological anatomy, experimental and clinical pharmacology, therapy, that provide the possibility to carry out research for Masters and postgraduate students, emerged and work successfully at the Faculty.

The system of computer-based education is implemented at the Faculty. One of the most prominent places belongs to the methodology of the educational process, implementation of the innovative pedagogical technologies.

Students actively participate in student scientific society, present their scientific achievements at international and national conferences, contests, competitions and seminars. They demonstrate their active civic stand and outstanding artistic talents and abilities in nationwide, regional, municipal and academic events.

The significant role in the organization of educational work belongs to the library of the Academy, which provides students with academic books, background and technical literature and introduces new forms of social and cultural work.

In 2008 Mykola Mykolayovych Ryabushko, PhD, Professor of the Department of Experimental and clinical Pharmacology with clinical immunology and allergology was appointed the Dean of the Faculty.

At the present time the Faculty of Medicine № 1 continues to set new targets, future challenges, namely to further increase the quality of education, improve material and technical base and to continue the glorious traditions of the Faculty.


 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум