Медичний факультет №2

   

36024, м. Полтава, вул.. Шевченка, 23, адміністративний корпус 1 поверх, кімнати: 109,111,114;

тел.: (05322) 60-84-88

 E-mail: med_dekanat2@umsa.edu.ua

Дельва Михайло Юрійович -
декан медичного факультету №2,
доктор медичних наук,професор.

На підставі рішення ДАК України від 24 квітня 2007 р. (протокол №66) академія отримала ліцензію на право підготовки спеціалістів за фахом «Педіатрія». З метою оптимізації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями 7.110101 «Лікувальна справа» та 7.110104 «Педіатрія» та згідно рішення Вченої Ради академії (протокол № 7 від 1.02.2012 року) була проведена реорганізація медичного факультету ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» шляхом створення двох факультетів: медичного факультету № 1 та медичного факультету № 2. При цьому функціями медичного факультету № 2 є організація підготовки спеціалістів з фаху «Педіатрія», на якому навчаються 362 студенти. Основним напрямком роботи факультету є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які відмінно знають свою справу, мають високу фундаментальну та професійну підготовку, орієнтованих на досягнення високих кінцевих результатів охорони здоров'я населення, вихованих в дусі кращих досягнень та надбань світової науки та культури. Випускники медичного факультету №2 отримують диплом державного зразка, який засвідчує отримання ними вищої освіти за спеціальністю «Педіатрія». Першим деканом медичного факультету №2 з лютого 2012 року працював доктор медичних наук, професор Похилько В.І., який приклав багато зусиль для створення факультету і забезпечення матеріально-технічної бази деканату. З 01 вересня 2016 року деканом факультету призначений доктор медичних наук Дельва М.Ю. За період із 2007 по 2017 роки на медичному факультеті Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» було підготовлено 343 лікар-педіатр.


 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум