стоматологічний Факультет

36024, Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, ВДНЗУ УМСА,
деканат стоматологічного факультету
Телефон: (05322) 2-76-70, 7-49-29
Факс 2-76-70
Е-mail: stomat@umsa.edu.ua

 

 

Звернення стоматологічного факультету, викладачів і студентів Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава) до стоматологічної спільноти України від Ужгорода до Луганська, від Севастополя до Сум

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"

Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 
 

Декан факультету

Сидорова Алла Іванівна,

к. мед. н., доцент

Історія стоматологічного факультету
Стоматологічний факультет бере свій початок з 30 вересня 1921 р. з моменту відкриття одонтологічного факультету при Харківській державній медичній академії. Факультет став першим академічним спеціалізованим вищим навчальним закладом для підготовки лікарів-стоматологів, провідним центром стоматологічної освіти в Україні. Рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії та наказом Міністерства освіти України від 13 липня 1994 р. №229 факультет, як структурний підрозділ академії, отримав право на підготовку фахівців за спеціальністю «Стоматологія» за четвертим рівнем акредитації, з ліцензованим обсягом прийому 350 осіб (з правом підготовки іноземних студентів). За спеціальністю на сьогодні навчається 1265 студентів, із яких 117 (9,25%) осіб – за бюджетною формою. Стоматологічний факультет вищого державного навчального закладу «Українська медична стоматологічна академія» укомплектований кваліфікованими науково-педагогічними кадрами, що мають досвід практичної та педагогічної роботи і, в цілому, забезпечують потреби навчально-виховного процесу. На кафедрах працюють 454 викладача, в тому числі 61 доктор медичних наук (13,43%), 247 кандидатів медичних наук (54,40%). Усі клінічні кафедри очолюють професори. Навчання студентів проводиться на 37 кафедрах, 8 з яких – профільні, а 7 мають статус опорних.
Основним напрямком роботи факультету є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, що відмінно знають свою справу, мають високу фундаментальну та професійну підготовку. Випускники стоматологічного факультету по закінченні навчання отримують диплом державного зразка, який засвідчує отримання ними вищої освіти за спеціальністю «Стоматологія».
Основна стратегічна задача стоматологічного факультету – підготовка спеціаліста нового покоління, здатного працювати в конкурентних умовах сучасного суспільства.


Матеріально-технічна база факультету
На стоматологічному факультеті створена та функціонує відповідна матеріально-технічна база, яка в повній мірі забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальності 7,8.12010005 «Стоматологія» та в цілому відповідає вимогам підготовки спеціалістів. На одного студента припадає 16,81 м2 площі для здійснення навчально-виховного процесу, що відповідає встановленим нормативам щодо забезпечення освітньої діяльності. Клінічні кафедри факультету розташовані в усіх обласних та міських лікувальних закладах м. Полтави. У навчальному процесі використовується 311 стоматологічних крісел, що дозволяє забезпечити практичну підготовку студентів на належному рівні. Підготовка з надання стаціонарної допомоги проводиться в щелепно-лицевому відділенні обласної клінічної лікарні та в хірургічному відділенні дитячої міської клінічної лікарні. Клінічні кафедри та лікувальні бази обладнані сучасною діагностичною і лікувальною апаратурою, що дає можливість на сучасному рівні здійснювати діагностику та лікування, використовуючи сучасні досягнення науки. На факультеті розроблена система комп’ютерного навчання на основі базових комп’ютерних класів. Успішно функціонує також Internet-клас з можливістю вільного доступу до мережі Internet.На факультеті застосовуються сучасні мультимедійні технології. У роботі стоматологічного факультету чільне місце займає питання методичного забезпечення навчального процесу. Викладачі активно впроваджують у навчальний процес сучасні технології навчання, останні педагогічні досягнення, нові прогресивні технології та методи лікування. Однією з основних проблем майбутнього фахівця є рівень його професійної підготовленості в умовах конкуренції на ринку праці. Це стимулює викладачів до пошуку інтенсивних методів навчання, вдосконалення контролю знань студентів та підготовки навчально-методичної документації, що включає розробку методичних рекомендацій, посібників, навчально-методичних розробок, комплексних програм для самоконтролю, практикумів. Колектив викладачів факультету проводить плідну роботу по створенню навчальних посібників у відповідності до навчальних програм та сучасних вимог, які видані державною мовою. В організації навчально-методичної роботи значна роль належить бібліотеці академії, яка повністю забезпечує студентів навчальною, довідковою та методичної літературою.Структура навчального процесу  
Навчання за спеціальністю «Стоматологія» здійснюється у відповідності з графіком навчального процесу, яким передбачено тривалість періоду навчальних занять, терміни проведення виробничої практики, екзаменаційних сесій та державної атестації, канікул. Факультетом у тісній співпраці з ректоратом та органами управління академії створені об’єктивні умови для проведення на належному якісному рівні навчально-виховної роботи за рахунок оптимізації методики і змісту навчання, підвищення вимогливості та об’єктивності в оцінці знань, покращання матеріального забезпечення навчального процесу, його індивідуалізації, активізації виховання в процесі навчання. Основними базами для проведення практики є клінічні лікарні м. Полтави та Полтавської області, а також обласних центрів України. У цілому клінічна база відповідає вимогам, матеріально-технічне та методичне забезпечення для проведення виробничої практики усіх курсів на належному рівні. 
Дозвілля студентів
Створені необхідні соціально-побутові умови для навчання, проживання, медичного обслуговування, харчування та фізичного удосконалення студентів. Студенти стоматологічного факультету проживають у 2-х гуртожитках загальною площею 11684 м2 (житловою площею 5703 м2). При гуртожитку №4 функціонує блок обслуговування площею 1604 м2, де розміщена кафедра фізичного виховання і здоров’я. У її складі розташовані 4 спортивні зали. У студентів і співробітників факультету є можливість у вільний час додатково займатися у просторих спортивних залах, покращувати свій фізичний стан на сучасних тренажерах. Студентів обслуговують три їдальні і три буфети на 318 посадкових місць. У літній період в академії працює оздоровчо-спортивний табір на 100 місць для студентів, співробітників та викладачів, розміщений у мальовничій приміській зоні. Один раз протягом навчального року проводиться медичний огляд студентів з метою виявлення диспансерних хворих, які ставляться на диспансерний облік і мають можливість отримувати путівки для відпочинку у студентському таборі.


 

Декан

   
Сидорова Алла Іванівна   кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології

Заступники декана

   
Амосова Людмила Іванівна   кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань. Заступник декана з випускного курсу
Павленко Світлана Анатоліївна   кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології. Заступник декана зі старших курсів
Омельченко Олександр Євгенійович   кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хімії. Заступник декана з молодших курсів
Нечепаєва Людмила Володимирівна   кандидат медичних наук, доцент кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі. Заступник декана з виховної роботи
Ярковий Віталій Васильович   кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології. Завідувач відділу виробничої практики стоматологічного факультету

Інспектори деканату

   
Бондаренко Алла Вікторівна   старший інспектор деканату стоматологічного факультету
Фомівка Наталія Павлівна   інспектор деканату стоматологічного факультету
Золотарьова Алла Володимирівна   інспектор деканату стоматологічного факультету
Кошовець Марина Іванівна   інспектор деканату стоматологічного факультету

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум