ЗУБОТЕХНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

36002, м. Полтава, вул.Навроцького 7, 9,. Тел. (0532) 53-24-03
 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

  Спеціальність - 5.12010106 «Стоматологія ортопедична»
                             Кваліфікація – зубний технік

 

    Історія професії 

Зубне протезування у світовій медичній практиці сягає своїм корінням у стародавні часи, про що свідчать матеріали розкопок древніх поховань етрусків, єгиптян, Стародавнього Сходу і Греції та Центральної і Південної Америки. Перші штучні зуби виготовлялися  з дерева, слонової кістки, обпаленої кераміки, пізніше їх відливали із золота. Хто були ті прадавні майстри, як їх називали в людському суспільстві – історія зберігає в таємниці. Але відомо, що древні індуси і китайці користувалися вставними зубами вже шість тисяч років тому. Індіанці майя у п’ятому тисячолітті до нашої ери «прикрашали» свої зуби нефритовими вставками з релігійних мотивів. Техніку пломбування зубів опанували у Древньому Єгипті три тисячоліття тому.

Споконвічне прагнення людини до досконалості та естетики свого зовнішнього вигляду зародилося в далекому минулому. Великий Соломон говорив про красу здорових зубів: «це лані, що виходять з води після купання», «біліші за молоко». 2000 тисячі років тому араб Сутрота згадував про зубні щітки з кущів, описував їх розмір, пасту з меду і ароматичних речовин.  Авіцена присвятив зубним хворобам 50 праць. Відомості про хвороби зубів та їх лікування містяться в древніх єгипетських папірусах, китайських сувоях, працях великих давньогрецьких лікарів.

У ІV столітті нашої ери були створені спеціальні щипці для видалення зубів. У 1780 році з’явилася зубна щітка в її сучасному вигляді. Близько 50 років тому вперше використали зубну пасту з фтором.

Професія зубного лікаря існувала з найдавніших часів. Спочатку людина, що займалася лікуванням зубів, сполучала у своїй роботі функції як стоматолога, так і зубного техніка. І тільки з широким поширенням протезування та стрімким розвитком зубопротезних технологій професія зубного техніка стала самостійною.

Зубний технік – це не просто помічник стоматолога-ортопеда, це – колега, співавтор у творчих пошуках, це - матеріальне втілення задумів лікаря. Він надає стоматологічну, ортопедичну допомогу населенню, готуючи різні види коронок, штифтові зуби, мостовидні конструкції, протези, пластинки та інші ортопедичні і ортодонтичні конструкції. Процес виготовлення зубних протезів вимагає ювелірної роботи, зацікавленості в найкращому її результаті, постійного вивчення новітніх досягнень зубного протезування та їх практичного застосування. Якість діяльності зубного техніка повинна бути дуже високою, адже пацієнт фізично відчуває кожну його помилку або недбалість. Для справжнього майстра дуже важливі такі якості, як акуратність, точність рухів, хороший окомір, чуйний дотик. Представник даної професії повинен постійно усвідомлювати, що він працює для людей, що результати його праці приносять людям радість і велику користь, позбавляють від фізичних страждань, роблять людей красивішими.

Психолого-професійна характеристика спеціальності

Найменування професії - зубний технік.

Професійна галузь - медицина.

Базові знання - природничі науки (біологія, хімія), анатомія зубо-щелепної системи, зуботехнічне матеріалознавство.

Міжособистісна взаємодія – тісна співпраця з лікарем-стоматологом.

Домінуючі види діяльності - відливка моделі, моделювання зубів і зубних рядів, підбір матеріалів для майбутньої конструкції, остаточне виготовлення зубного протеза.

Професійно важливі якості - спостережливість, просторове мислення, акуратність, гарний зір, стійкість до монотонії, умілість рук, високий рівень розвитку тонкої моторики і спритність (навички точної маніпуляції) психоемоційна стабільність, здатність працювати в команді (колективі).

Особистісні якості, інтереси, схильності – відповідальність, уважність, терплячість, витриманість, емоційно-вольова урівноваженість, пильність, обережність (робота з вогнем, литтям, шліфмотором).

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності - нестриманість, зайва імпульсивність; брутальність, різкість рухів; низький рівень розвитку концентрації і стійкості уваги; нездатність передбачати результат; неакуратність; неуважність; безвідповідальність.

Сфери застосування професійних знань - стоматологічні кабінети в поліклініках; стоматологічні відділення і кабінети в лікарнях; спеціалізовані стоматологічні поліклініки і лікарні; приватні стоматологічні клініки.

Зубний технік — це спеціаліст, що займається лабораторними етапами виготовлення зубних протезів та має средню медичну освіту.

Зуботехнічне відділення медичного коледжу ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» існує з 1.09.1995 року. Першим деканом відділення, організатором діяльності новоствореного навчального підрозділу був доктор медичних наук, професор М.Д. Король.

З 1.09.2004 року зуботехнічне відділення входить у структуру медичного коледжу академії (завідувач відділення к.мед.н., доцент Д.Д. Кіндій). Підготовка зубних техніків у вищому медичному навчальному закладі – явище майже унікальне. Таких вузів в Україні – 4 (Полтава, Сімферополь, Івано-Франківськ, Одеса). Навчатися на зуботехнічному відділенні академії дуже престижно, адже якість підготовки майбутніх спеціалістів набагато вища, ніж на таких же відділеннях медичних училищ. Спеціальні дисципліни викладають доценти, кандидати медичних наук – досвідчені викладачі і лікарі-практики. Практичні навики прищеплюють студентам зубні техніки вищої категорії. Відділення має належне методичне забезпечення навчального процесу. Крім методичних розробок і рекомендацій з кожної навчальної дисципліни, викладачі відділення підготували для студентів І-ІІ рівнів акредитації навчальні посібники з грифом ЦМК МОЗ України: «Стоматологічні хвороби та питання організації стоматологічної служби» (колектив авторів); «Атлас анатомії з біомеханікою жувального апарату» (Король М.Д., Коробєйніков Л.С.); «Практикум з ортодонтії» (Головко Н.В.); «Клінічні та лабораторні етапи виготовлення металокерамічних зубних протезів» (Король М.Д., Рамусь М.О.); «Матеріалознавство у стоматології» (Король М.Д., Оджубейська О.Д.).

На зуботехнічному відділенні здобувають освіту студенти з усіх областей України та 18 зарубіжних країн. За 15 років існування відділення підготувало 440 спеціалістів, з них 91 одержав диплом з відзнакою.

Студенти зуботехнічного відділення ідуть в ногу з життям: вивчають техніку виготовлення сучасних металокерамічних протезів, ортодонтичних апаратів, бюгельних протезів, щелепно-лицевих конструкцій. Виробнича та переддипломна практики студентів проходять на обладнаних сучасним устаткуванням базах Полтавської обласної клінічної стоматологічної поліклініки, Полтавської відділкової залізничної лікарні, на профільних кафедрах академії (кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології, кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією), кращих приватних зуботехнічних лабораторіях міста (стоматологічно-технічний центр нових технологій «Стомат-сервіс», ПП «МІКС-ЛАБ»).

Зуботехнічне відділення в 2005 році виступило з пропозицією проведення Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності студентів вищих медичних закладів І-ІV рівнів акредитації за спеціальністю „Стоматологія ортопедична”, що знайшло дійову підтримку в Міністерстві охорони здоров’я України. Ініціатори конкурсу розробили Положення про конкурс і систему оцінювання конкурсних робіт. Всеукраїнські конкурси проходять за трьома номінаціями: „Суцільнолиті конструкції зубних протезів”, „Знімні конструкції зубних протезів” та „Бюгельні протези”. Основним завданням конкурсів є виявлення обдарованих студентів у плані їхньої практичної підготовки. У конкурсах беруть участь студенти випускних курсів усіх зуботехнічних відділень вищих медичних навчальних закладів України І-ІV рівнів акредитації.

Випускники зуботехнічного відділення, завдяки грунтовній професійній підготовці до роботи за сучасними технологіями, працюють в зуботехнічних лабораторіях як державних, так і приватних стоматологічних клінік. 109 випускників відділення продовжили навчання на стоматологічному факультеті академії, 6 випускників працюють зубними техніками на кафедрах академії, 5 його випускників після закінчення стоматологічного факультету працюють викладачами відділення і кафедри.

Зубним техніком можна стати за 2 роки на базі повної середньої освіти. Здобути цю чудову професію можна за короткий строк, а працювати зубним техніком – усе життя.

Навчатися в Медичному коледжі Вищого державного навчального закладу України „Українська медична стоматологічна академія”, освоїти нову перспективну професію цікаво і престижно.

Ласкаво запрошуємо на навчання в одному з найкращих медичних ВНЗ України!

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум