"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» – провідний державний вищий навчальний заклад з підготовки лікарів, зокрема лікарів-стоматологів. Академія розпочала свою діяльність у 1921 році з одонтологічного факультету Харківської медичної академії.

У 1967 році інститут переведений до міста Полтави і перейменований у Полтавський медичний стоматологічний інститут. У 1994 році Полтавський медичний стоматологічний інститут отримав найвищий IV рівень акредитації та статус Української медичної стоматологічної академії.

У 2014 році IV акредитаційний рівень було підтверджено Акредитаційною Комісією України.

Нині в академії навчається 4249 студентів, з них 764 - іноземці із 46 країн світу. Тут функціонують стоматологічний факультет, медичний №1, медичний №2 (педіатрія), факультет підготовки іноземних громадян, відділення довузівської підготовки і факультет післядипломної освіти. На базі ВДНЗУ «УМСА» створений коледж, який готує бакалаврів та молодших спеціалістів. У 2008 році було відкрите і успішно функціонує фармацевтичне відділення, а з 2012 року розпочата підготовка молодших спеціалістів-фармацевтів за заочною формою навчання.

У структурі академії діє 53 кафедри, дев'ять із них - опорні. Лікувально-консультативна робота проводиться на 39 клінічних кафедрах академії, розташованих в кращих обласних та міських лікувальних закладах Полтави. Академія проводить підготовку спеціалістів за фахом:

1. Стоматологія (7.12010005) – термін навчання 5 років

2. Лікувальна справа (7.12010001 ) – термін навчання 6 років

3. Педіатрія (7.12010002) – термін навчання 6 років

4. Сестринська справа (5.12010102) – термін навчання 3 роки

5. Стоматологія ортопедична (5.12010106) – термін навчання 2 роки

6. Фармація (5.12020101) – денна форма навчання, термін навчання 2

7. Фармація (5.12020101) – заочна форма навчання, термін навчання 3 роки

Форма навчання в академії денна та заочна (фармація)

Науковий потенціал УМСА - 90 докторів наук, 367 кандидати наук, 81 професор, 196 доцентів, 2 Лауреати Державної премії України, 5 Заслужених діячів науки і техніки України, 4 Заслужених лікарів України, один заслужений раціоналізатор.

Академія – неодноразовий учасник міжнародних виставок престижних навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні», «Інноватика в сучасній освіті», «Освіта і кар`єра», на яких представляла досягнення вузу в напрямку організації навчально-виховного процесу; науково-методичних інновацій, сучасних інформаційно-телекомунікаційних та мультимедійних систем навчання та ін., за що за 2013/2014 рік була нагороджена Золотою медаллю, трьома Гран-прі та дипломами. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» удостоєна почесних звань «Лідер національної освіти», «Лідер науково-технічної діяльності».

Україна як член ООН і ЮНЕСКО бере активну участь у виконанні міжнародних програм у сфері вищої освіти. Допомагає іноземним державам у підготовці їхніх національних медичних кадрів і ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». З метою підвищення якості медичної підготовки фахівців із числа іноземних громадян в академії у 1992 р. було створено факультет по роботі з іноземними студентами. Нині в академії навчаються 764 іноземці із 46 країн світу (Палестини, Іраку, Ірану, Сирії, Марокко, Алжиру, Йорданії, Пакистану, Лівії, Росії, Туркменістану та ін.). Їм гарантовані всі права та свободи, що передбачені чинним законодавством України.

Навчання іноземних громадян проводиться згідно з навчальними планами та програмами Міністерства освіти і науки та МОЗ України. Іноземні студенти на рівних правах зі студентами – громадянами України користуються навчальними аудиторіями, читальними залами та бібліотекою, спортивними спорудами, їм також виділені приміщення для проведення культурних, релігійних заходів та зборів земляцтв. Навчальний процес забезпечують викладачі, що мають спеціальну підготовку і великий досвід роботи з іноземними громадянами на початкових етапах їх навчання. Після закінчення академії іноземні студенти отримують дипломи міжнародного зразка.

У 2016 році Вищий державний навчальний заклад України „Українська медична стоматологічна академія” святкує свій славний ювілей – 95 річчя з дня заснування Alma Mater.

Довгий і славний шлях розвитку ВДНЗУ „УМСА” від одонтологічного факультету, створеного у складі Харківської медичної академії в 1921 р. до провідного спеціалізованого закладу із підготовки лікарів, зокрема лікарів-стоматологів.

За 95 років академія стала авторитетним науковим центром стоматологічної освіти в Україні.

Сучасний період історії Української медичної стоматологічної академії – це роки її міжнародного визнання. Стрімкий розвиток навчального закладу, відкриття нових факультетів та спеціальностей, підготовка власних науково-педагогічних кадрів у стінах академії, впровадження нових прогресивних форм і методів роботи, усвідомлення високої місії вищої школи є міцною запорукою подальшого розвитку вишу.