УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Українська медична стоматологічна академія – один із найстаріших провідних закладів вищої освіти України, історія якого започаткована з одонтологічного факультету, створеного при Харківській медичній академії в 1921 р. Факультет став першим академічним спеціалізованим навчальним закладом для підготовки лікарів-стоматологів і в 1931 р. був реорганізований у Харківський стоматологічний інститут, який у 1967 р. було переведено до м. Полтави.

У 1994 р. рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії та наказом Міністерства освіти України заклад освіти акредитований за вищим IV рівнем акредитації. Цього ж року постановою Кабінету Міністрів України на його базі створена Українська медична стоматологічна академія. На підставі листа МОЗ України від 02.08.1994 р. при Академії був відкритий медсестринський факультет; у 1995 р. – зуботехнічне відділення, на базі яких у 2005 р. був створений медичний коледж.

Відповідно до рішення ДАК України від 11.04.2000 р. Академія вперше отримала ліцензію на право підготовки спеціалістів за фахом «Педіатрія».

Згідно з наказом МОЗ України від 28.03.2005 р. № 133 змінена назва на «Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія».

Відповідно до наказу МОЗ України від 06.09.2018 р. № 349 Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» перейменовано в Українську медичну стоматологічну академію.

Українська медична стоматологічна академія проводить додипломну підготовку спеціалістів на 4-х факультетах: стоматологічному, медичному №1, медичному №2, підготовки іноземних студентів; післядипломну – на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти; до вступу у ЗВО – на відділенні довишівської підготовки і підготовчому відділенні для іноземних громадян. У медичному коледжі є медичне і фармацевтичне відділення.

В Академії функціонують 55 кафедр. Згідно з наказом МОЗ України від 23.08.2011 р. № 532 11 кафедрам Академії надано статус опорних. Клінічна підготовка студентів, інтернів і слухачів Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ведеться на 39 клінічних кафедрах, які розміщені на лікувальних базах Полтавської області, також організовано навчально-науково-лікувальний "Стоматологічний центр", де провідні фахівці академії виконують навчально-методичну роботу і надають багатопрофільну консультативну і лікувальну стоматологічну допомогу населенню міста й області. В Академії створений Центр практичної підготовки, до складу якого входять 7 навчально-практичних тренінгових центрів. На їхній базі студенти всіх факультетів та інтерни мають можливість підготуватися до державної атестації.

Академія має потужний науковий потенціал: докторів наук – 92, кандидатів наук – 408; осіб, які мають учене звання професора – 82, учене звання доцента – 226. З-поміж науково-педагогічних працівників – 6 лауреатів Державної премії, 10 заслужених лікарів України, 6 заслужених діячів науки і техніки України, 1 заслужений працівник охорони здоров'я України, 1 заслужений раціоналізатор України, 1 заслужений працівник освіти України.

Із метою реалізації державної політики в галузі вищої освіти в Академії функціонує Науково-методична лабораторія з питань підготовки стоматологів МОЗ України.

Відповідно до ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 21.06.2018 № 1352-л), Українська медична стоматологічна академія проводить підготовку фахівців за багатьма спеціальностями.

На рівні магістрів:

• Стоматологія (221, термін навчання – 5 років)

• Медицина (222, термін навчання – 6 років)

• Педіатрія (228, термін навчання – 6 років)

На рівні спеціалістів:

• Стоматологія (7.12010005, термін навчання – 5 років)

• Лікувальна справа (7.12010001, термін навчання – 6 років)

• Педіатрія (7.12010002, термін навчання – 6 років)

На рівні молодших спеціалістів:

• Медсестринство (223, термін навчання – 3 роки на основі повної загальної середньої освіти, термін навчання – 4 роки на основі базової загальної середньої освіти)

• Фармація, промислова фармація (226, термін навчання – очна форма – 2 роки на основі повної загальної середньої освіти, 3 роки - на основі базової загальної середньої освіти; заочна – 3 роки на основі повної загальної середньої освіти)

Академія здійснює:

• підготовку до вступу до вищих навчальних закладів громадян України;

• підготовку іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів;

• підвищення кваліфікації (спеціалізація) за базовими напрямами (спеціальностями);

• підготовку фахівців в клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів);

• підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями): 221 Стоматологія; 222 Медицина; 223 Медсестринство; 221 Стоматологія ( молодший спеціаліст ); 226, Фармація, промислова фармація.

• підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація);

• підготовку іноземних громадян в клінічній ординатурі.

Натепер в Академії навчаються понад 5400 студентів, із яких на денній формі навчання – 5022 студенти, у тому числі 1228 – іноземних громадян; на заочній формі навчання – 186 осіб.

У 2017 р. Академія успішно пройшла наглядовий аудит за сертифікаційною системою менеджменту якості (стандарт ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якості. Вимоги»).

В Академії впроваджена інформаційна система обліку і моніторингу відвідування занять та успішності студентів – «Електронний журнал успішності», через який забезпечується відкритий доступ до поточних і підсумкових результатів навчальних досягнень, відбувається відпрацювання пропущених занять і незадовільних оцінок студентів. Для організації ліквідації академічної заборгованості в Академії функціонують 3 електронні центри і створено потужну тестову базу.

Українська медична стоматологічна академія – постійний учасник престижних міжнародних і національних виставок: «Сучасні заклади освіти», «Освіта і кар'єра», «Інноватика в сучасній освіті», на яких неодноразово нагороджувалася Гран-прі, золотими медалями, дипломами; удостоєна почесних звань «Лідер вищої освіти України», «Лідер науково-технічної діяльності», «Лідер міжнародної діяльності» тощо.

У 2018 р. Академія взяла участь у рейтингу закладів вищої освіти України «Топ 200 Україна» і з-поміж визначених 200 найкращих вишів України посіла 53 місце.

Науково-дослідна робота в Академії відповідає сучасним потребам. Виконуються понад 100 науково-дослідних робіт, із них дві фінансуються МОЗ України. Українська медична стоматологічна академія внесена до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

За останні два роки одержано 105 патентів, 57 інформаційних листів, 63 нововведення. Наукові результати співробітників Академії публікуються в понад 700 статтях щороку, з них понад 200 – у міжнародних періодичних наукових виданнях. У рейтингу Webometrics Top Universities by Google Scholar Citations Українська медична стоматологічна академія посіла 33 місце (третє з-поміж медичних ЗВО) із загальною кількістю цитат 3578. Досягнуто зростання рейтингових показників у базах Scopus і Web of Science.

Міжнародне співробітництво – один із провідних напрямів діяльності Академії, спрямований на створення умов для співпраці із закордонними закладами вищої освіти. З метою сприяння академічній мобільності учасників навчального процесу встановлено партнерські зв'язки в межах програми «Еразмус» між Українською медичною стоматологічною академією і медичними університетами-учасниками проекту MEDEA з метою обміну студентами і науково-педагогічними кадрами. Підписані угоди про співробітництво з освітніми установами Австрії, Білорусії, Вірменії, Великої Британії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Молдови, Польщі, Таджикистану.

Навчання іноземних громадян проводиться згідно з навчальними планами і програмами МОН та МОЗ України. Іноземні студенти на рівних правах зі студентами – громадянами України користуються навчальними аудиторіями, читальними залами і бібліотекою, їм також виділені приміщення для проведення культурних, релігійних заходів та зборів земляцтв. Навчальний процес забезпечують викладачі, які мають спеціальну підготовку і багатий досвід роботи з іноземними громадянами на початкових етапах їх навчання. Після закінчення Академії іноземні студенти отримують дипломи міжнародного зразка.

Велика увага приділяється матеріально-технічному забезпеченню навчального процесу. Українська медична стоматологічна академія має на балансі 5 навчальних корпусів, у яких розміщені кафедри, лекційні та лабораторні аудиторії, комп'ютерні класи, бібліотека, адміністративні приміщення; є спортивно-оздоровчий комплекс, їдальня, господарчий корпус, віварій, ангари. Організовано роботу медичного пункту, працівники якого надають невідкладну медичну допомогу, проводять профілактичні огляди тощо. Студенти Академії проживають у 4-х гуртожитках, які утворюють житлово-побутовий комплекс. У літній період працює спортивно-оздоровчий табір для студентів, співробітників і викладачів.

Розкрити творчий потенціал студентів допомагає Центр управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю, який сприяє реалізації державної політики в галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

У 2021 р. Академія буде відзначати свій 100-річний ювілей. Сучасний період історії Української медичної стоматологічної академії – це роки її міжнародного визнання. Відкриття нових факультетів і спеціальностей, підготовка власних науково-педагогічних кадрів, упровадження інноваційних форм і методів роботи, усвідомлення високої місії української вищої школи – міцна запорука стрімкого і невпинного розвитку Академії.