журнал «Вісник проблем біології і медицини». Адреса редакції

   

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Асоціація стоматологів України

Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Український науково-практичний журнал засновано у 1993 р. Виходить 1 раз на квартал.

Рекомендовано до друку Вченою радою ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», протокол №5 від 19.11.2008

Відповідно до постанови президії ВАК України від 11 жовтня 2000 р. №1-03/8 і від 13 грудня 2000 р. №1-01/10 журнал пройшов перереєстрацію і внесений до Переліку №6 і №7 фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук «Біологічні і медичні науки».

Засновники: Українська академія наук, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Свідоцтво про Державну реєстрацію: КВ №10680 від З0.11.2005 р.

Адреса редакції:
36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, УМСА кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії. Секретар інформаційної служби журналу Проніна Олена Миколаївна.  
Т
ел. (05322) 7-51-81, 7-24-84

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум