журнал «Вісник проблем біології і медицини». редакційна колегія

   

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Асоціація стоматологів України

Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Редакційна колегія:
Скрипніков М.С., д.м.н., головний редактор (Полтава)
Проніна О.М., д.м.н., заст. головного редактора (Полтава)
Чайковський Ю.Б., д.м.н. (Київ)
Курський М.Д., д.б.н. (Київ)
Черних В.П., д.ф.н. (Харків)

Редакційна рада:
Атраментова Я.О., д.б.н. (Харків)
Бабийчук Г.А., д.б.н. (Харків)
Безшапочний С.Б., д.м.н. (Полтава)
Бондаренко В.А., д.б.н. (Харків)
Велігоцький М.М., д.м.н. (Харків)
Гасюк А.П., д.м.н. (Полтава)
Грицай Н.М., д.м.н. (Полтава)
Громова А.М., д.м.н. (Полтава)
Жегунов Г.Ф, д.б.н. (Харків)
Ковальов Є.В., д.м.н. (Полтава)
Костиленко Ю.П., д.м.н. (Полтава)
Лігоненко О.В., д.м.н. (Полтава)
Мішалов В.Д., д.м.н. (Дніпропетровськ)
Міщенко В.П., д.м.н. (Полтава)
Паращук Ю.С., д.м.н. (Харків)
Рибалов О.В., д.м.н. (Полтава)
Сосін І.К., д.м.н. (Харків)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум