журнал «Вісник проблем біології і медицини». статті.
повнотекстова
pdf-версія

   

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Асоціація стоматологів України

Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Випуск 3, 2009 рік. Повнотекстова pdf-версія

Огляди літератури
С.М.Геник.  Пептид-нуклеїнова кислота, як регулятор генної активності

A.А.Опарин, А.Е.Новохатняя. Терапевтическая роль препаратов мелатонина при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в сочетании с хроническим бронхитом

П.І.Ткаченко, С.О.Білоконь, О.В.Гуржій.  Гіпердонтія в практиці дитячої стоматології

О.А.Удод, Л.М.Шендрик, М.М.Шендрик. Аналіз сучасних підходів до оптимізації адгезивних технологій

Біологія
B.В.Івчук, Д.В.Черкашина, О.Ю.Петренко, Т.М.Полішко, Н.І.Штеменко. Цитостабілізуючі властивості кластерних сполук ренію як інгібіторів перекисного окиснення ліпідів у процесі зберігання клітин

О.Ю.Ісаєнко, Є.М.Бабич, О.В.Рябовол, Т.В.Горбач, В.С.Антіпов. Біохімічна характеристика антигенних фракцій bordetella pertussis, виділених за допомогою ультразвукової дезінтеграції в різних частотних діапазонах

B.Г.Кузнецова, Г.Ф.Жегунов. Изучение иммуностимулирующего эффекта экстрактов из эмбриональных тканей кур

Е.Г.Погожих, Г.Е.Загоруйко, Е.В.Иванова, Ю.В.Загоруйко, А.К.Гулевский. Изменения ультраструктуры митохондрий скелетных мышц пресноводных рыб при разных температурах акклимации

Екологія
Л.І.Григор'єва. Інтегральна доза внутрішнього опромінення людини при викидах радіоактивних речовин з ЮУ АЕС

C.В.Грищенко, Ю.О.Іщейкіна. Вплив накопичення важких металів у навколишньому середовищі та організмі людини на частоту захворювань системи кровообігу

Клінічна та експериментальна медицина
К.Г.Гаркава, С.Ю.Єгорова, В.Є.Кудрявцева. Оцінка факторів неспецифічного захисту імунної системи у хворих на неспецифічний виразковий коліт

H.В.Давидова, І.Ф.Мещишен. Вплив екстракту родіоли рідкого на процеси вільнорадикального окиснення біомолекул крові та шлунка щурів за умов ерозивно-виразкового ураження гастродуоденальної зони

К.Н.Конторщикова, Н.Ю.Пимоненко, С.А.Олейник, Е.В.Толкач, Д.А.Коршевнюк. Обоснование целесообразности применения модифицированой методики энтеросорбции и озонотерапии с использованием углеволокнистых энтеросорбентов

В.И.Кресюн, П.Б.Антоненко, К.О.Антоненко. Аналіз нейротропноїактивності координаційних сполук германію з біолігандами

B.И.Лузин, С.М.Смоленчук. Фазовый состав костного минерала у белых половозрелых крыс после воздействия различных режимов хронической гипертермии и обоснование возможности коррекции выявленных изменений

I.В.Мацьопа, Н.П.Григор'єва. Вміст продуктів вільнорадикального окиснення ліпідів і білків й активність антиоксидантної системи у нирках щурів за умов зміненого фотоперіоду та дії мелатоніну і настоянки ехінацеї пурпурової

C.В.Перепадя, Ю.А.Винник. Структурно-метаболическое состояние соединительной ткани у больных колоректальным раком как прогностический критерий эффективности патогенетической терапии

Д.Н.Погожих, О.А.Нардид, Е.Д.Розанова, С.В.Репина, Е.И.Науменко. Свойства экстрактов плаценты, полученных из замороженных тканей

В.К.Серкова, Л.А.Вознюк. Прогностическая значимость определения уровня маркеров воспалительной реакции при оценке риска неблагоприятного течения ишемической болезни сердца

Т.И.Станишевская. Характеристика хронотропной функции сердца белых крыс за пределами верхней границы нормы циркулирующего трийодтиронина

А.С.Шалімова. Основні фактори ризику розвитку хронічної серцевої недостатності та особливості клінічної картини у пацієнтів із предіалізною хронічною хворобою нирок

Морфологія
Л.В.Абдул-Оглы. Тератогенный терминационный период в системе мать-эмбрион-плод-сердце

Е.Н.Боброва, Н.В.Репин, А.В.Зинченко. Влияние ряда проникающих криопротекторов на морфологическое состояние эритроцитов кордовой крови

А.К.Гулевский, Е.Г.Иванов. Биохимический состав крови крыс при комплексном лечении механической травмы суставного хряща криовоздействием и введением низкомолекулярной фракции (до 5 кда) кордовой крови

О.В.Козлов. Особливості мікролімфоциркуляції у щурів при пролонгованій краніоцеребральній гіпотермії

A.В.Козлов, В.Л.Коцарь, Д.С.Андросов. Особенности морфофункциональных характеристик гипоталамуса при различных режимах кцг

Ю.П.Костиленко, О.А.Тихонова, В.М.Коваль. Форма и строение стержневых волос мужчин молодого возраста

B.В.Кошарний. Використання новітніх технологій в морфологічних дослідженнях

Н.Н.Моисеева. Влияние низкомолекулярной фракции (до 5кда) кордовой крови на фагоцитарную активность нейтрофилов в периферической крови крыс после ожога ІІІВ степени

О.Ю.Половик, О.Б.Горбаченко, Н.О.Гавриш. Морфометричні характеристики під'язикового вегетативного вузла та їх залежність від форми лицевого відділу черепа у людей похилого та старечого віку

О.О.Савенкова, В.Ф.Шаторна. Виявлення термінаційних періодів кардіогенезу у ембріонів курки та щура спортивна медицина

О.А.Бутакова, Н.Ю.Пимоненко, С.А.Олейник, Е.В.Толкач, Я.Д.Репетуха. Целесообразность и особенности использования энтеросорбентов при проведении противогельминтной терапии у спортсменов

О.В.Драницин, І.Д.Батуріна. Вплив акліматизації до жарких та вологих умов із трансмеридіанним перельотом на концентрацію сечовини, гемоглобіну та варіабельність серцевого ритму в спортсменів

Стоматологія
О.K.Когут, А.Ю.Кордіяк, Є.З.Філяк, Р.С.Стоика. Порівняльна оцінка біологічних властивостей сплавів металів зубних протезів в культурі клітин

І.А.Колісник, П.І.Ткаченко. Функціональна активність привушних слинних залоз у хворих на крилопіднебінний гангліоніт

С.К.Суржанский, О.Ю.Воскресенская. Оценка нуждаемости вич-инфицированных пациентов в стоматологическом ортопедическом лечении

Н.Н.Яковлева, Е.В.Сироткина. Заболеваемость кариесом зубов детского населения донецкой области

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум