Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

   

36024, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23, тел.: (05322) 2-97-41, e-mail: inmova@umsa.edu.ua

Завідуючий кафедрою

Завідувачка кафедри – доцент, Бєляєва Олена Миколаївна

Натепер у штаті кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією нараховується 15 науково-педагогічних працівників, із них: 9 осіб із науковим ступенем, 6 осіб — без наукового ступеня. З 9 осіб, які мають науковий ступінь, 6 співробітників отримали вчене звання доцента.

За своїм науковим потенціалом колектив посідає одне з провідних місць серед однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

Очолює кафедру к. пед. н., доцент Бєляєва О.М. Крім завідувача кафедри вчений ступінь «кандидат педагогічних наук» мають доц. Пісоцька О.О. і доц. Романко І.Г.

На кафедрі працює три кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 — германські мови: Костенко В.Г., Сологор І.М., Знаменська І.В. і три кандидата філологічних наук з інших спеціальностей: Лисанець Ю. В. Коваленко К. Г., Мелащенко М. П.

Заплановані й виконуються дисертаційні дослідження викладачами Ефендієвою С.М. і Коломійцем Б.С.

Завідувач і доценти кафедри беруть участь у рецензуванні підручників, посібників, навчально-методичної документації, що укладаються представниками вищих навчальних закладах IV рівня акредитації медичного й іншого профілів.

Представники науково-педагогічного складу кафедри неодноразово очолювали ДЕКи в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, працювали членами ДЕК (напрямок «Філологія спеціальності «Переклад») Полтавського Інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», входили до складу комісії з проведення ліцензійної експертизи з підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації у ХМА післядипломної освіти МОН, були членами журі ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія», а також журі Полтавського територіального відділення МАН України (секція «Мовознавство»).

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над удосконаленням рівня професійної та педагогічної майстерності, завідувач і завуч кафедри щорічно беруть участь в семінарах-нарадах, які проводяться опорними кафедрами. Викладачі кафедри є активними учасниками українських і міжнародних наукових, науково-практичних і науково-методичних конференцій.


 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум