Кафедра шкірних та венеричних хвороб з фтизіатрією

Адреса кафедри: вул. Енгельса 12, Полтава 36038. Телефон кафедри: (053-22) 2-77-69. Електронна пошта:poltavaderm@mail.ru Клінічна база: Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер, вул. Енгельса 12, Полтава 36038 Тел. гол. лікаря – 7-06-72, тел. реєстратури – 7-43-44

 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Історія кафедри

Кафедра шкірних та венеричних хвороб заснована в 1921 році при одонтологічному факультеті Харківського медичною інституту, і очолив її професор Л.А. Соболєв.

З 1931 по 1941 рр. курсом шкірно-венеричних хвороб Харківського медичного стоматологічного інституту керував професор Н.С. Сорінсон, якому була надана самостійна клінічна база при 4-міському шкірно-венеричному диспансері.

Пройшовши важкі роки війни в евакуації у м. Фрунзе, в 1944 р. Харківський медичний стоматологічний інститут повернувся в м. Харків. Кафедру в цей час очолював А.Л. Халіпський, який одночасно був і завідувачем шкірного відділення Центрального Українського рентген інституту.

Професор А.Л. Халіпський – автор близько 50 наукових праць. Головним напрямком наукових досліджень кафедри була розробка методів рентгено-радіотерапії тяжких і поширених дерматозів. Після смерті професора А.Л. Халіпського у 1951 р. на посаду завідувача кафедри за конкурсом був обраний доцент М.Г. Слісенко.

У 1958 році завідувачем самостійного курсу шкірних і венеричних хвороб став доцент П.Ф. Бідненко, який у 1960 р. захистив докторську дисертацію та отримав вчене звання професора. Головна наукова тематика кафедри під його керівництвом – вивчення реактивності шкіри, патогенетичних аспектів алергічних шкірних хвороб, ураження слизової оболонки при різних дерматозах.

Під керівництвом професора П.Ф. Бідненка захищені 1 докторська та 4 кандидатські дисертації, він – автор 52 наукових робіт.

У 1968 р. Харківський медичний стоматологічний інститут був переведений у м. Полтаву, на той час курс шкірних та венеричних хвороб розташовувався на вул. Луценка, 19, курс очолював доцент В.В. Винниченко.

В.В. Винниченко народився 15 серпня 1928 р. в м. Макіївці Донецької області, УРСР, в робітничій сім'ї. У 1946 р. закінчив десять класів середньої школи, а в 1951 р. – Донецький медичний інститут, у якому надалі працював на кафедрі шкірних і венеричних хвороб на різних посадах: лаборанта, ординатора, асистента. У 1957 р В.В. Винниченку присвоєно вчений ступінь кандидата медичних наук, а в 1961 р. він затверджений у вченому званні доцента.

У серпні 1968 р. Володимир Васильович за конкурсом обраний завідувачем курсу, а в 1976 р. – завідуючим кафедрою шкірних та венеричних хвороб Полтавського медичного стоматологічного інституту.

В.В. Винниченко в 1973 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Ретикульози шкіри», а в 1976 р. він був затверджений у вченому званні професора.

Володимир Васильович брав активну участь у суспільному житті інституту. Працював головою ради опікунів. Був головою конкурсної комісії лікувального факультету. Працював головою Полтавського обласного товариства дерматовенерологів до 1989 р., був постійним членом атестаційної комісії при обласному управлінні охорони здоров'я, очолював раду наставників інституту.

В.В. Винниченко – автор 110 наукових праць. Під його керівництвом захищено 2 кандидатьські дисертації. За багаторічну і сумлінну науково-педагогічну та громадську роботу Володимир Васильович нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров'я» та Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я УРСР.

З 1975 р. по 2002 р. на кафедрі працював Кравченко Володимир Григорович. В.Г. Кравченко розпочав лікарську діяльність у 1961 р. районним лікарем-дерматовенерологом після закінчення лікувального факультету Харківського державного медичного інституту. У 1966 р. після закінчення аспірантури при Українському (Харківському) науково-дослідному інституті дерматології та венерології працював у цьому закладі до 1975 р., спочатку на посаді молодшого, а потім старшого наукового співробітника. У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію по темі: «Первично-торпидная гонорея у мужчин и ее эпидемиологическое значение», а в 1985 р. – докторську дисертацію «Разработка средств усовершенствования методов индивидуальной профилактики венерических болезней» та у 1987 р. отримав вчене звання профессора. В.Г. Кравченко з 1989 р. по 2001 р очолював кафедру шкірних та венеричних хвороб.

Високодосвідчений педагог і науковець, професор В.Г. Кравченко – автор понад 300 наукових праць, багатьох методичних рекомендацій і розробок для викладачів, студентів, лікарів-інтернів, автор підручника «Шкірні та венеричні хвороби» (1995), допущеного ЦМК МОЗ України, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладі, навчального посібника «Геронтологія» (2000).

З 1989 р. професор В.Г. Кравченко очолює обласну асоціацію дерматовенерологів України. Значним внеском у вітчизняну та світову науку стала розробка професором Кравченко В.Г. оригінального лікарського препарату для індивідуальної профілактики венеричних хвороб (сифілісу гонореї, трихомоніазу) – «Цидіпол», який як винахід зареєстровано в Міжнародному патентному центрі (Швейцарія). Препарат запатентовано в Україні, США, Російській Федерації, Казахстані, внесено до «Реєстру лікарських засобів» України, РФ. Науковий експонат – препарат "Цидіпол" був удостоєний срібної медалі ВДНГ СРСР (1990 р.). В.Г. Кравченко постійно виконує почесні громадські обов'язки: з 1989 р. і дотепер є незмінним головою Обласного осередку Асоціації лікарів дерматовенерологів і косметологів України, головою Полтавського осередку Всеукраїнського лікарського товариства, з 1994 р. – головою Полтавської обласної організації Міжнародного товариства прав людини.

Плідну науково-лікарську діяльність професора Кравченка В.Г. відзначено державним знаком «Відмінник охорони здоров'я» (1987р.), медаллю «Ветеран праці», знаком Міносвіти «Відмінник освіти України». У 2007 році Указом Президента України професору Кравченко В.Г. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

З 1977 по 1985 р. асистентом кафедри працювала А.М. Бухарович, яка захистила у 1970 р кандидатську дисертацію, а потім у 1984 р. докторську дисертацію на тему «Комплексна терапія хронічної піодермії в світлі нових даних про патогенетичну роль порушень вуглеводного обміну, вмісту гормонів в сироватці крові і особливостей мікрофлори».

Професор Бухарович А.М. значну увагу приділяла вдосконаленню педагогічного процесу, покращенню навчально-методичного та наочного забезпечення викладання предмета, а також лікувально-консультативній та науковій роботі, зокрема вивченню ефективності нових методів лікування сифілісу, дослідженню етіопатогенезу, діагностики та лікуванню алергодерматозів, екозалежної патології, хвороб волосся в дітей.

З 1986 по 1994 р. доктор медичних наук А.М. Бухарович завідувала курсом шкірних і венеричних хвороб Чернівецького медичного інституту.

Бухарович А.М. є автором 272 наукових праць, 2 монографій: Гноячкові захворювання шкіри (1989), Хронічна стафілококова інфекція шкіри (1990).

З 2001 р. і донині кафедру шкірних та венеричних хвороб ВДНЗ України «Української медичної стоматологічної академії» очолює доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Дудченко Микола Олексійович.

З 1984 року почав працювати в Полтавському медичному стоматологічному інституті спочатку асистентом кафедри шкірних та венеричних хвороб, а потім з 1986 року доцентом Микола Олексійович Дудченко. Дудченко М.О. 1960 році поступив до медичного училища, м. Суми (спецнабір). Після служби в армії Микола Олексійович в 1965 році поступив до Харківського медичного інституту, який з відзнакою закінчив в 1971 році. У тому ж році поступив до інтернатури в Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер, у якому і в подальшому почав працювати лікарем-дерматовенерологом. З 1979 р. по 1983 р. навчався в заочній аспірантурі в Харківському медичному інституті на кафедрі шкірних та венеричних хвороб. Дудченко Микола Олексійович працюючи у практичній охороні здоров'я, у 1983 р. захистив дисертацію на тему: «Состояние кожи, частота и особенности течения дерматозов у больных тиреотоксикозом» та отримав науковий ступінь кандидата медичних наук, в 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Особенности течения дерматозов и их лечение у больных сахарным диабетом». Микола Олексійович з 1984 р. по 1996 р. працював на кафедрі спочатку асистентом, а потім з 1989 р. – доцентом, у цей же час Дудченко М. О. працює проректором по трудовому вихованню. У 1992 р. після захисту докторської дисертації на тему «Особенности течения дерматозов и их лечение у больных сахарным діабетом» М.О. Дудченко отримав звання професора. У цьому ж році професора М.О. Дудченко призначено деканом факультету іноземних студентів. З 1996 по 2001 р. М.О. Дудченко завідував кафедрою шкірно-венеричних хвороб з курсом фтизіатрії Буковинської Державної медичної академії.

З 2001 р. і донині професор Дудченко М.О. очолює кафедру шкірних та венеричних хвороб ВДНЗ України «Української медичної стоматологічної академії».

 
 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум