КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ З НЕЙРОХІРУРГІЄЮ ТА МЕДИЧНОЮ ГЕНЕТИКОЮ

Лікувальні бази:
- Н
еврологічне відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського (60 ліжок). Адреса: вул. Шевченко, 23, т. (053) 56-42-37, (0532) 2-49-05
-
Неврологічне відділення 1-ї міської клінічної лікарні, вул. Енгельса, 27, т. (053) 67-62-91
- Неврологічне відділення 5-ї міської клінічної лікарні, вул. Павленківська, 4, т. (0532) 7-06-34.

 
 

Матеріали для завантаження

 
  Графік відробок на кафедрі нервових хвороб 2015-2016 навчального року.
    
  Введение в нейрохирургию. Оперативные вмешательства в нейрохирургии. Функциональная и восстановительная нейрохирургия. Методические указания.
    
  Черепно-мозговая травма. Методические указания.
    
  Эпилепсия. Методические указания.
    
  Поражение периферической нервной системы. Остеохондроз. Методические указания.
    
  Сосудистая патология головного мозга, которая сопровождается ишемическими ПМК. Патология сосудов спинного мозга. Методические указания.
    
  Сосудистая патология головного мозга, которая сопровождается ГПМК по геморрагическому типу. Методические указания.
    
  Травмы спинного мозга. Методические указания.
    
  Опухоли головного мозга. Методические указания.
    
  Опухоли спинного мозга. Методические указания.
    
  Медична генетика. Методичні вказівки. Збірник
    
  Медична генетика. Вступ. Методи дослідження. Лекційна презентація
    
  Медична генетика. Моногенні хвороби. Лекційна презентація
    
  Медична генетика. Мітохондріальні хвороби. Лекційна презентація
    
 

Медична генетика. Хромосомні захворювання. Лекційна презентація

    
  Эпилепсия. Клиника, диагностика и лечение. Лекционная презентация
    
 Экстрапирамидные нарушения движений. Лекционная презентация
    
 Локализация функций в коре головного мозга. Лекционная презентация
    
 Современная диагностика нервных болезней. Лекционная презентация
    
  Заболевания периферической нервной системы. Лекционная презентация
    
  Патология вегетативной нервной системы. Лекционная презентация
    
 Клиника, диагностика и лечение полинейропатий. Лекционная презентация
    
 Прогрессирующие заболевания нервной системы. Лекционная презентация
    
 Наследственные заболевания нервной системы пирамидные дегенерации. Лекционная презентация
    
  Анатомо-фізіологічне введення в клініку нервових хвороб. Рефлекси та їх порушення
    
 Основні неврологічні синдроми. Методичні рекомендації
    
 Чутливість та синдроми її ураження. Методичні рекомендації
    
 Параклінічні методи дослідження в неврології. Методичні рекомендації
    
  Мозочок і порушення координації рухів. Методичні рекомендації
    
 Вароліїв міст. Черепні нерви мосто-мозочкового кута. Методичні рекомендації
    
 Середній мозок. Група окорухових нервів. Зоровий і нюховий аналізатори. Методичні рекомендації
    
 Стріопалідарна система. Симптоматологія ураження. Методичні рекомендації
    
  Довгастий мозок. Черепні нерви каудальної групи. Методичні рекомендації
    
 Захворювання вегетативної нервової системи. Методичні рекомендації
    
 Захворювання периферичної нервової сиситеми. Методичні рекомендації
    
 Вегетативна нервова система, синдроми ураження. Методичні рекомендації
    
 Менінгіти. Арахноїдити. Методичні рекомендації
    
  Енцефаліти. Методичні рекомендації
    
  Неврологічні синдроми при захворюванні внутрішніх органів. Методичні рекомендації
    
 Неврози і неврозоподібні стани. Епілепсія і судорожні синдроми. Методичні рекомендації
    
 Неврологічні синдроми остеохондрозу хребта. Методичні рекомендації
    
 Довільні рухи та їх порушення. Парези, паралічі
    
 Судинні захворювання головного мозку. Методичні рекомендації
    
 Нейроревматизм. Нейросифіліс. Неврологічні синдроми при СНІДі. Методичні рекомендації
    
  Прогресуючі захворювання нервової системи. Методичні рекомендації
    
  Спадкові захворювання нервової системи. Методичні рекомендації
    
 Демієлінізуючі захворювання нервової системи. Методичні рекомендації
    
 Захист історії хвороби. Методичні рекомендації
    
 Прийом в поліклініці. Методичні рекомендації
    
  Підсумкове заняття. Методичні рекомендації
     
  Професійні захворювання нервової системи. Методичні рекомендації
    
 Чутлива функція нервової системи. Симптоми чутливих розладів. Ноцицептивні та антиноцицептивні системи мозку. Методична розробка
    
  Ектрапірамідна система. Синдром ураження екстрапірамідної системи. Методична розробка
     
  Основні принципи побудови і функціонування нервової системи. Методична розробка
     
  Рефлекторно-рухова функція нервової системию Синдроми ураження. Методична розробка
     
  Синдроми ураження кори головного мозку. Методична розробка
     
  Крок- 2 Нейрохирургия
     
  Крок-2 Нейрохірургія
     
  Крок-2 Неврологія
     
  Крок -2 Неврология
     
  КОМПЛЕКСНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
практичних занять з неврології для студентів IV курсу стоматологічного факультету на осінній (VII) семестр 2014/2015 навчального року
     
  Обсяг практичних навичок з неврології: «Неврологія, в т.ч. нейростоматологія» для студентів 4 курсу стоматологічного факультету на 2014/015 навчальний рік
     
  Перелік теоретичних питань до ПМК з дисципліни «Нейрохірургія» для студентів 4 курсу стоматологічного факультету
     
  Рекомендований перелік практичних навичок та завдань з модулю «нейрохірургія» для студентів стоматологічного факультету
     
  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЮ «НЕЙРОХІРУРГІЯ» для студентів 4 курсу стоматологічного факультету
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинні володіти випускники медичного закладу
     
  КОМПЛЕКСНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
практичних занять з неврології для студентів IV курсу медичного факультету на 2014/2015 навчальний рік
     
     
 
 

 

Завідувач кафедри,
д.мед.н., професор
Литвиненко Наталія Володимирівна

Активний розвиток неврологічної служби та науки на Полтавщині починається з часу відкриття (переїзду з Харкова) Полтавського медичного стоматологічного інституту в 1967 році. Першим завідувачем кафедри з 1968 по 1974 рр. був професор, д.м.н. Анатолій Іванович Шульга. Його наукові дослідження були присвячені клініці та лікуванню розсіяного склерозу і впровадженні у практичну охорону здоров’я.

У 1974 році кафедру нервових хвороб ПМСІ очолив професор, д.м.н. Віктор Олександрович Дельва. Його наукові роботи присвячені найбільш актуальним проблемам неврології – судинній патології мозку, ураженням периферичної нервової системи та спадковим захворюванням нервової системи.

З 1990-1995 рр. кафедрою завідував професор, д.м.н. Іван Шимонович Весельський. Наукові роботи присвячені лікуванню та параклінічним методам вивченню розсіяного склерозу, сирингоміелії, захворювань периферичної нервової системи та проблемам судинної патології головного мозку.Професор Наталія Миколаївна Грицай - вагоме ім’я не тільки в Українській медицині. Відмінник охорони здоров’я, відмінник освіти України, член експертної комісії ВАК України, голова товариства неврологів Полтавщини, член правління товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, член редколегії 5 медичних журналів, лікар-невролог вищої категорії, заслужений діяч науки і техніки України.

Розпочавши трудовий шлях в академії зі старшого лаборанта кафедри нервових хвороб та нормальної фізіології, у 1985 році Наталія Грицай стає асистентом кафедри нервових хвороб, а в 1986 році блискуче здійснює захист кандидатської дисертації; з 1989р. по 1991р. вона очолює ЦНДЛ інституту; 1989р. - доцент кафедри нервових хвороб; 1991р. - проректор з навчальної роботи; з 1992 р. - проректор з наукової роботи. У 1993 році знаменним подарунком до ювілею стало завершення роботи над докторською дисертацією, яка була захищена в 1994р. І вже наступного року Наталія Миколаївна - професор, завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією УМСА.

За цей час сформувалася власна наукова школа професора Н.М.Грицай, якою підготовлено 1 доктор та 7 кандидатів медичних наук, 9 магістрів, 14 клінічних ординаторів, десятки лікарів-неврологів, які пройшли інтернатуру та підвищили фаховий рівень на кафедрі нервових хвороб. Завдяки активній роботі професора Н.М.Грицай на посаді голови товариства неврологів на Полтавщині постійно проводилися наукові семінари із залученням провідних фахівців України та країн СНД.

У медицині немає таких тем, які б не цікавили Наталію Миколаївну, але основними напрямками школи є: діагностика, лікування, профілактика судинної патології головного мозку; проблема болю в нейростоматології; ураження нервової системи під впливом іонізуючої радіації. Підготовлено й видано за редакцією професора Н.М.Грицай більше 30 тематичних збірників наукових робіт, монографія «Проблеми гемостазу в неврології», 4 навчальні посібники, 2 підручника «Нервові хвороби» (для студентів медичного та стоматологічного факультетів), численні методичні рекомендації; отримані 4 авторських свідоцтва та 4 патенти на винахід; опубліковано понад 150 наукових праць. України. Зусиллям Наталії Миколаївни в Полтаві створений Центр по лікуванню хворих на розсіяний склероз і паркінсонізм.

Як член Вищої атестаційної комісії, професор Н.М.Грицай була експертом багатьох кандидатських і докторських дисертацій. Помітними подіями в науковому житті стали організовані та проведені професором Н.М.Грицай два Пленуми неврологів і наркологів України саме на Полтавщині у місті Миргород, куди прибули світила науки України й ближнього зарубіжжя.

Своєрідним живим пам’ятником цілеспрямованості у досягненні мети є завершення будівництва неврологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні.

Наталія Миколаївна Грицай у своїй діяльності поєднувала унікальний досвід клініциста, педагога, вченого, адміністратора. Мудра й добра людина, вимогливий, але справедливий керівник, спеціаліст найвищого ґатунку, вона щедро ділилася своїм досвідом, знаннями, вмінням дбайливого й уважного ставлення до кожної людини. Наталія Миколаївна випромінювала іскристу енергію, створюючи навколо себе позитивну ауру, що дозволяло всім, хто з нею працював, натхненно втілювати задуми й досягати вагомих досягнень у науковій діяльності та лікуванні хворих. Ентузіазм, оптимізм і працездатність, притаманні Наталії Миколаївні Грицай, переконували що вести за собою молоде покоління неврологів та науковців. Такою ми пам’ятатимемо її - талановитого вченого і керівника, мудрого і доброзичливого вчителя, справжнього лікаря, громадського діяча, добру людину, привабливу яскраву жінку.

 

Видана монографія професора Н.М. Грицай і професора В.П. Міщенко “Проблеми гемостазу в неврології”, підручник: “Нервові хвороби для студентів стоматологічних факультетів” (проф. Л.А. Дзяк, проф. Н.М. Грицай, доц. Н.В. Литвиненко, доц. Ю.О. Фисун та ін.); неврологічний розділ в підручнику “Сімейна медицина” (проф. Н.М. Грицай, доц. Ю.О. Фисун). Під керівництвом проф. Н.М. Грицай на кафедрі створені методичні посібники: “Патогенез, клініка, диференційна діагностика і лікування порушень гемостазу в неврологічній практиці” (проф. В.П. Міщенко, проф. Н.М. Грицай); “Обстеження хворого в клініці нервових хвороб” (проф. Н.М. Грицай, проф. І.Ш. Весельський, доц. Н.В. Литвиненко); учбові посібники: “Допоміжні методи діагностики в неврології і нейрохірургії” (проф. Н.М. Грицай, доц. О.В. Саник); “Принципи формування неврологічного діагнозу згідно МКХ-10” (проф. Н.М. Грицай, доц. О.В. Саник); “Нейростоматологія” (проф. Н.М. Грицай, ас. Н.О. Кобзиста). Під керівництвом професора Н.М.Грицай були захищені 1 докторська дисертація (Литвиненко Н.В.), 7 кандидатських дисертацій (Філатова В.Л., Фисун Ю.О., Силенко Г.Я., Кобзиста Н.О., Пінчук В.А., Пурденко Т.Й., Таряник К.А.), 9 магістерських робіт (Плужнікова Т.В., Христофор Л.І., Пінчук В.А., Кобзиста Н.О., Карета С.О., Дельва М.Ю., Онопрієнко І.І., Ханенко Н.В., Таряник К.А.), 7 чоловік закінчили клінічну ординатуру (Дрига В.М., Подопригора А.М., Продан О.П., Нетребовський В.А., Волочай В.Я., Островська Т.Й., Кропива В.В., Гладка В.М.). Завдяки активній роботі професора Грицай Н.М. на посаді обласного товариства неврологів, на Полтавщині постійно проводяться наукові семінари з залученням провідних фахівців України та країн СНГ. Створена сучасна нейродіагностична лабораторія, діагностичний нейростоматологічний кабінет.

Кафедра нервових хвороб розташована на базі неврологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфософського, неврологічного відділення 1-ї міської лікарні та на базі неврологічного відділення 5-ї міської лікарні.

Силенко Галина Ярославівна. В 1986 році вступила до Полтавського державного медичного стоматологічного інституту. В 1992 році закінчила інститут з відзнакою. З 1992 1994 рік навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі нервових хвороб ПДМСІ. З 1994 по 1996 рік асистент кафедри нервових хвороб, а з 1996 по 199 рік – аспірант кафедри. В 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування ішемічного інсульту з використанням низькомолекулярних антикоагулянтів та поліпептидних препаратів». З 2000 по 2005 рік асистент, а з 2005 року – доцент кафедри нервових хвороб. Автор 27 наукових статей. На сьогоднішній день працює на базі неврологічного відділення 5-ї міської клінічної лікарні м. Полтава, відповідає за наукову роботу кафедри. 
 Саник Олександр Володимирович
. Проходив навчання в Полтавському медичному стоматологічному інституті з 1975 по 1981 рік. В 1982 році закінчив інтернатуру за спеціальністю “неврологія”. З 1982 по 1989 роки працював лікарем-неврологом Карлівської ЦРЛ та 1-ї міської лікарні м. Полтави. В 1989-1992 р.р. навчався в аспірантурі на кафедрі нервових хвороб Полтавського медичного стоматологічного інституту. В 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Мікроциркуляція, гемостаз та їх корекція у хворих з ішемічними порушеннями кровообігу мозку”. З 1992 по 1998 р.р. працював асистентом, а з 1998рг. - доцентом кафедри нервових хвороб УМСА. В 2003 р. присуджено звання доцента.

 


Пінчук Вікторія Анатоліївна.
Закінчила лікувальний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту в 1994 році з відзнакою. З 1996 року навчалася в магістратурі на кафедрі нервових хвороб Української медичної стоматологічної академії, яку закінчила з відзнакою в 1998 році. З 1998 року до 2001 року працювала асистентом кафедри сестринської справи по курсу “Медсестринство в неврології” та старшим лаборантом кафедри нервових хвороб УМСА. З 1.12.2001 року до 1.11.2003 року навчалася в очній аспірантурі на кафедрі нервових хвороб УМСА. В 2003 році достроково захистила кандидатську дисертацію на тему: “Клініко – діагностичні критерії, патогенетичні особливості та корекція лікворно- дистензійного синдрому при судинних та запальних захворюваннях головного мозку (клініко – морфологічне дослідження), після чого працювала асистентом кафедри нервових хвороб УМСА. З травня 2006 року по теперешній час працює на посаді доцента кафедри, відповідає за навчально – методичну роботу. З 1996 року до цього часу займається лікувально - діагностичною роботою на базі неврологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні. В 2004 році рішенням МОЗ України надана перша кваліфікаційна категорія лікаря – невролога.

 

Самарченко Лариса Анатоліївна. Закінчила Куйбишевський медичний інститут ім. Д. І. Ульянова у 1972 році за спеціальністю “лікувальна справа “, потім проходила підготовку в інтернатурі на базі центральної лікарні ім. Семашко, м. Куйбишев, за спеціальністю “терапія “. Після закінчення інтернатури у 1973 році, працювала дільничним лікарем – терапевтом обласного онкологічного диспансеру м. Полтава до 1977 року. У лютому місяці 1977 року була переведена на посаду ординатора відділення реабілітаційної неврології Полтавської обласної клінічної лікарні, де працювала до 1983 року. За цей час пройшла курси підвищення кваліфікації з неврології (Київський ІУЛ, 1979 рік, 4 місяця), курси спеціалізації з рефлексотерапії (Київський ІУЛ, 1982 рік, 3 місяця), пройшла атестацію в атестаційній комісії при Полтавському УЗО 23.04.1982 року, де була надана кваліфікація лікаря – невропатолога другої категорії. З 1983 року до 1986 року навчалась в очній аспірантурі за спеціальністю “ нервові хвороби “ при кафедрі нервовихі хвороб Полтавського державного медичного стоматологічного інституту. З 1986 року працює асистентом кафедри нервових хвороб Української медичної стоматологічної академії, розташованої на базі неврологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію за темою: „Порушення обміну ароматичних моноамінів при старінні і церебральному атеросклерозі та їх корекція біооксидантами”. У 1991 році пройшла курси підвищення кваліфікації – “Сучасні досягнення медичної генетики“ (Київський ІУЛ, 2 місяці). У 1993 році пройшла курси спеціалізації „Основи користування ПЕОМ” (Полтавський державний медичний стоматологічний інститут, 5 місяців). В 1996 році рішенням Полтавського обласного відділу охорони здоров’я надана вища категорія кваліфікації лікаря – невролога. В 2001 році пройшла передатестаційні курси на базі кафедри нервових хвороб УМСА і підтвердила вищу категорію з неврології. У 2005 році пройшла курси тематичного удосконалення – “ Актуальні питання клінічної трансплантології “. В лютому місяці 2005 року пройшла курси тематичного удосконалення – “Актуальні питання клінічної діабетології“. У листопаді 2005 року пройшла передатестаційні курси на базі кафедри нервових хвороб УМСА і в грудні 2005 року підтвердила вищу категорію з неврології у Міністерстві охорони здоров’я України. Має 58 наукових та навчально – методичних робіт.

 

Дельва Михайло Юрійович. В 1997 році закінчив з відзнакою медичний факультет Івано-Франківської державної медичної академії. В 1997-1998 р.р. навчався в інтернатурі та магістратурі на кафедрі нервових хвороб УМСА. З 1998 р. працює асистентом кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою. В 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Особливості артеріального кола мозку при різних варіантах будови його заднього відділу”. В січні 2006 року рішенням МОЗ України Дельві М.Ю. надана перша категорія кваліфікації лікаря – невролога. Має 17 наукових робіт. Відповідальний за курс медичної генетики, за компьютерізацію навчального процесу на кафедрі. Читає лекції та проводить практичні заняття з нервових хвороб на стоматологічному та медичному факультетах для студентів з англомовною формою навчання.  

Дельва Ірина Іванівна. В 1997 році закінчила з відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. В 1997-1998 р.р. навчалася в інтернатурі та магістратурі на кафедрі нервових хвороб УМСА. З 1998 р. працює асистентом кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою. В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Морфогенетичні та топографічні особливості атеросклерозу середньої мозкової артерії і зв’язок геліометеофакторів з клінічними та морфологічними проявами церебрального атеросклерозу”. В квітні 2003 року рішенням МОЗ України Дельві І.І. надана друга категорія кваліфікації лікаря – невролога. Проводить практичні заняття з нервових хвороб на стоматологічному та медичному факультетах. Має 14 наукових робіт. Відповідальна за методичне забезпечення навчального процесу на кафедрі.

 

Пурденко Тетяна Йосипівна. З 2000 року по 2002 рік навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі нервових хвороб з курсом нейрохірургії та медичної генетики, 2002-2005рр. аспірантка цієї ж кафедри, з 2005 року – асистент кафедрі нервових хвороб з курсом нейрохірургії та медичної генетики. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Стан гіпоталамуса при хронічній недостатності мозкового кровообігу (клініко-експериментальне дослідження)” В грудні 2006 року рішенням МОЗ України Пурденко Т.Й. надана перша категорія кваліфікації лікаря – невролога. Починаючи з 2000 року постійно веде пацієнтів на базі неврологічного відділення ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського, працює в кабінеті функціональної діагностики (проводить електроенцефалографію та реоенцефалографію).
 
Таряник Катерина Анатоліївна
. З 1996 року навчалася в Українській медичній стоматологічній академії, яку закінчила з відзнакою у 2002 р. за спеціальністю лікувальна справа. З 2002 по 2003 роки навчалась в інтернатурі за спеціальністю «нервові хвороби» на базі 1-шої міської клінічної лікарні м. Полтава. Паралельно із навчанням в інтернатурі закінчила з відзнакою магістратуру на кафедрі нервових хвороб і отримала диплом магістра. З 2003 по 2004 роки працювала лікарем неврологом у неврологічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського. З 2004 по 2007 рр. - аспірант кафедри нервових хвороб із нейрохірургією та курсом медичної генетики Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія». У травні 2007 року достроково захистила дисертаційну роботу на тему «Вплив поляризованого світла на маркери гемостазу та перебіг дисциркуляторної енцефалопатії ІІ ступеню різного ґенезу (клініко-експериментальне дослідження)».  З вересня 2007 року по теперішній час – асистент кафедри нервових хвороб із нейрохірургією та курсом медичної генетики ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».  

Кривчун Анжела Михайлівна. Закінчила лікувальний факультет УМСА в 1995 році .З 1995-1997рр-проходження інтернатури по неврології на базі ПОКЛ. З 1997 по 1999 роки навчалася в інтернатурі на кафедрі нервових хвороб Української медичної стоматологічної академії. З 1999 року працює лікарем –неврологом Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Присвоєна перша кваліфікаційна категорія лікаря – невролога. Зав сумісництвом працює старшим лаборантом кафедри нервових хвороб, займається функціонально-діагностичною роботою. З 1.12.2006 року навчається в заочній аспірантурі на кафедрі нервових хвороб УМСА. Виконує кандидатську дисертаційну роботу на тему «Вплив поліморфізму генів рецепторів ангіотензину ІІ першого типу на клінічний перебіг та лікування гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії»

Навчально-методична робота
На кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою навчаються студенти IV та V курсів медичного факультету та студенти IV курсу стоматологічного факультету. Згідно плану, в 7 семестрі “нервові хвороби” вивчають студенти IV курсу стоматологічного факультету, які отримують “залік”, в 8 семестрі вони продовжують навчання на нашій кафедрі і вивчають “нейрохірургію”. Студенти IV курсу медичного факультету навчаються на протязі учбового року (“нервові хвороби”) та у весняному семестрі вивчають медичну генетику. Крім того, студенти V курсу медичного факультету в 7 семестрі вивчають нейрохірургію. В 2007 – 2008 році згідно з тематичним планом виділено всього по факультетам 4391,3 год.  Створені методичні розробки лекцій та мультимедійні презентації з усіх тем, в т.ч. для студентів англомовних та іноземних. Постійно оновлюється матеріал методичних розробок для самостійної та позааудиторної роботи студентів.

Організація самостійної роботи студентів (СРС) на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою передбачає підготовку в аудиторний та позааудиторний час. Під керівництвом викладача під час практичного заняття студенти формують нові та закріплюють вже набуті знання та уміння, користуючись розробленими на кафедрі методичними рекомендаціями з усіх тем. Самостійній аудиторній роботі виділяється до 30-40 % заняття. Для кращого засвоєння матеріалу у методичних рекомендаціях містяться оригінальні узагальнюючі схеми, графи логічних структур, таблиці. Для студентів стоматологічного факультету створені навчальні посібники: «Нейростоматологія» та «Нервові хвороби», які дозволяють більш детально вивчати дисципліну, активізувати аудиторну та позааудиторну роботу. Маючи такі методичні рекомендації з кожного розділу при вивченні нервових хвороб, нейрохірургії та медичної генетики, студенти мають можливість більш ретельно готуватись до занять, орієнтуватись на проблемно-цілісне сприйняття змісту дисципліни.

З метою оптимізації індивідуальної роботи на нашій кафедрі практичні заняття проводяться з урахуванням рівня підготовки студентів (низький, задовільний, високий). На першому занятті проводиться базовий контроль знань студентів в тестовій формі, який включає питання по нормальній анатомії та нормальній фізіології. Завдяки проведенню контролю викладач може розподілити студентів в цілому по рівню базової підготовки, що надалі враховується в навчальному процесі. Для задовільного рівня підготовки студентам пропонуються загальні методичні розробки, для студентів з низьким та високим рівнем – методичні розробки по індивідуальній роботі.

Також аудиторна СРС під керівництвом викладача проводиться в палаті біля ліжка хворого в неврологічному та нейрохірургічному відділеннях, або в учбовій кімнаті і спрямована на вдосконалення навичок та вмінь у збиранні діагностичної інформації, обстеження неврологічного, нейрохірургічного хворого, аналізу параклінічних методів дослідження, проведення диференційного діагнозу та формулювання клінічного діагнозу з метою призначення патогенетичного лікування. Обсяг практичних навичок фіксується у відповідному листку обліку практичних навичок кожного студента. Підсумком СРС на кафедрі є курація хворого та написання академічної історії хвороби з подальшим її захистом (для медичного факультету). Для удосконалення практичних навичок, розвитку клінічного мислення студенти працюють у відділеннях з відповідними пацієнтами не тільки під час практичного заняття, але й, при бажанні, - в позааудиторний час. Відпрацювання практичних навичок під час заняття та в позааудиторний час проводиться за допомогою методичної розробки “Обстеження хворих в клініці нервових хвороб”, створеної викладачами кафедри.

При проведенні аналізу бази даних тестових завдань “Крок-2” вилучені 170 завдань з неврології, нейрохірургії та медичної генетики. Біля 20% академічного часу у студентів медичного факультету виділяється для самостійної підготовки до проведення “Кроку-2”. На кафедрі розроблені та оновлені варіанти тестових завдань, ситуаційні задачі, стандартні і нестандартні рішення яких потребують глибокого розуміння предмету. Тести та ситуаційні задачі допоможуть студентам самостійно перевірити свій рівень знань з предмету, здібності до навчання у засвоєнні кожного розділу при підготовці до написання підсумкових робіт. Нині позааудиторна СРС є основною формою самостійної роботи в її традиційному розумінні. На нашій кафедрі форми позааудиторної СРС включають: підготовку до практичних занять з використанням підручників, монографій, фахових медичних журналів; підготовку рефератів та доповідей; участь у науково-практичних конференціях; роботу в науковому гуртку. Для позааудиторної СРС колективом кафедри також оновлені та створені нові методичні розробки загальною кількістю 35. Увага приділяється топічній діагностиці нервових хвороб та темам, які рекомендовані нашою провідною кафедрою Харківського державного медичного університету (за минулий рік створено: “Поняття нетрадиційної медицини в неврології (рефлексотерапія, су-джок-терапія, мануальна терапія)”, “Основи фізіотерапевтичного лікування в неврології”, “Основи психотерапії в неврології”).

На кафедрі створені належні умови для самостійної роботи студентів. На сьогоднішній день кафедра знаходиться на 3 базах (має 1 кімнату в 5 МКЛ, 3 кімнати на базі 1 МКЛ, основна база кафедри в ПОКЛ – має 6 учбових кімнат і виділений окремий учбово-методичний кабінет, який забезпечений методичною літературою по всім розділам (існує методичних розробок всього: 102 методичні розробки для викладачів і студентів медичного і стоматологічного факультетів по всім темам практичних занять, які видані друкарським способом; 16 методичних розробок з курсу нейрохірургії для викладачів; 18 методичних розробок для викладачів і студентів медичного факультету по всім темам практичних занять з медичної генетики; 70 методичних розробок для викладачів і студентів педіатричного факультету по всім темам практичних занять; в роботі знаходяться методичні розробки для студентів медичного та стоматологічного факультетів з курсу нейрохірургії та методичні розробки для англомовних студентів)), учбовими фільмами, створеними колективом кафедри (в кількості 13), кодограмами (526).

Для студентів медичного факультету створені посібники “Неврологічні захворювання в практиці сімейного лікаря” та “Запальні захворювання нервової системи”, студенти стоматологічного факультету використовують навчальні посібники: “Нейростоматологія” та “Нервові хвороби”, які дозволяють більш детально вивчати дисципліну, активізувати аудиторну та позааудиторну роботу. Технічні засоби навчання представлені наступним переліком: кодоскоп – 1; слайдопроектор – 1; відеомагнітофон з телевізором (відео двійка) – 2; радіомагнітофон – 1, комп’ютери – 2 (з друкуючим пристроєм “Epson” та “Hewlett packard”. Крім того, в навчальному процесі використовується кафедральне обладнання (ехоенцефалограф, електроенцефалограф, електроміограф, реоенцефалограф). Однією з форм СРС залишається активна участь студентів у підготовці таблиць. Схем, відеофільмів, що також забезпечує розвиток їх творчих здібностей та часто використовується на кафедрі (табличний фонд складає 751 таблицю). Лекційний матеріал для студентів у вигляді електронних носіїв є в наявності в інтернет-класі академії. 

Основні напрямки наукової роботи
Дослідження молекулярно-генетичних аспектів патогенезу артеріальної гіпертензії у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію для розробки нових методів діагностики та диференційованого лікування.
Вивчення ефективності нетрадиційних методів лікування вегетативної судинної дистонії у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.
Вивчення стану гіпоталамусу при хронічній недостатності мозкового кровообігу.
Розробка та впровадження нових методів лікування та профілактики гострих порушень мозкового кровообігу.
Вивчення стану системи гемостазу та особливостей клінічного перебігу герпетичного енцефаліту. 

Впровадження
Використання препарату «Кораргін» в лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію.
Застосування препарату «Ентроп» в лікуванні хворих з мнестичними порушеннями на фоні залишкових явищ нейроінфекції та черепно-мозкових травм.
Застосування препарату «Актове гін» 20% розчину в лікуванні ішемічних інсультів.
Застосування препарату «Цераксон» в лікуванні ішемічних інсультів.
Використання імуноглобуліну людського для внутрішньовенного введення в лікуванні хворих на розсіяний склероз в стадії загострення.
Використання препарату «Кортексин» в лікуванні хворих на ішемічний інсульт.
Застосування препарату «Семакс» в лікуванні хворих на ішемічний інсульт.
Застосування препарату «Бетаферон» в лікуванні хворих на розсіяний склероз.
Застосування препарату «Престаріум» в лікуванні хворих з гіпертонічною енцефалопатією.
Застосування препарату «Інстенон» в комплексному лікуванні енцефалопатії у жінок з клімактеричним синдромом.
Використання препарату «Солкосеріл» в лікуванні хворих на ішемічний інсульт.
Застосування препарату «Фенібут» в лікуванні гострого періоду струсу головного мозку.
Застосування препарату «Іпатон» в лікуванні атеротромботичних ішемічних інсультів. 

На кафедрі навчаються 2 заочних аспіранта. Гладка В.М. Тема дисертації: «Вивчення стану системи гемостазу та особливостей клінічного перебігу герпетичного енцефаліту». Кривчун А.М. Тема дисертації «Вплив поліморфізмів генів ангіотензину ІІ першого типу на клінічний перебіг гіпертонічної енцефалопатії. Клінічний ординатор Паленко Олена Євгенівна.

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
лекцій з нервових хвороб для студентів IV курсу стоматологічного факультету

№ пп

Зміст лекції

Демонстраційний матеріал

1.

Загальні дані про неврологію. Основні етапи в розвитку вітчизняної та зарубіжної неврології.

Патологія рухів. Центральний і периферичний рухові нейрони. Ектрапірамідна система. Симптоми ураження.

Учбові таблиці: нейрон, рефлекторна дуга, руховий шлях, кора головного мозку, підкоркові ганглії, ствол, спинний мозок, диференційна діагностика ознак паралічів, рефлекси, паркінсонізм і гіперкінези. Слайди: патологія рухів. Діапроектор. Тематичні хворі, їх історії хвороб. Неврологічні молотки, сантиметрова стрічка.

 2

Мозочок. Координація рухів.

Рецепторна функція нервової системи. Чутливість. Анатомо-фізіологічні дані про мозочкову іннервацію, клінічні ознаки ураження.

Класифікація і провідні шляхи чутливості. Клінічні види і синдроми порушень чутливості.

Учбові таблиці; рецептори, провідні шляхи чутливості, кора головного мозку, стовбур, спинний мозок, сегментарна іннервація обличчя і тіла, провідні шляхи мозочка, класифікація чутливості, види і клінічні синдроми порушень чутливості. Тематичні хворі. Неврологічні молотки, набір для визначення чутливості.

3.

Патологія вегетативної нервової системи. Анатомія центральних і периферичних відділів вегетативної нервової системи. Регуляція функцій вегетативної нервової системи на різних рівнях. Вегетативна іннервація обличчя. Вегетативні прозопалгії

Учбові таблиці: провідні шляхи і зони іннервації симпатичної і парасимпатичної систем, гіпоталамус, лімбічна система. Тематичні хворі, їх історії хвороб, неврологічні молотки.

4.

Основні нейростоматологічні захворювання і синдроми. Класифікація нейростоматологічних синдромів, етіологія, патогенез. Захворювання і клінічні синдроми ураження трійчастого, лицевого, язико-глоткового, блукаючого, під’язикового нервів. Неврогенні захворювання обличчя.

Учбові таблиці: лицевий нерв, трійчастий нерв, язикоглотковий, блукаючий, під’язичний, класифікація нейростоматологічних синдромів. Слайди, діапроектор. Тематичні хворі, їх історії хвороб. Неврологічні молотки, набір лікарських препаратів.

5.

Гострі порушення мозкового кровообігу. Особливості кровопостачання головного мозку. Етіологія і сучасні погляди на патогенез гострих порушень мозкового кровообігу. Класифікація. Клінічні признаки і диференційна діагностика минущих порушень мозкового кровообігу і інсультів. Лікування в гострому періоді і реабілітація. Експертиза працездатності.

Учбові таблиці: кровопостачання головного мозку, зони васкулярізації головного мозку, етіологія гострих порушень мозкового кровообігу, класифікація. Слайди : кровопостачання головного мозку. Діапроектор. РЕГ, ТЕГ при гострих порушеннях мозкового кровообігу. Тематичні хворі, їх історії хвороб. Неврологічні молотки.

6

Запальні хвороби нервової системи. Менінгіти. Етіологія, класифікація менінгітів. Клінічні форми: епідемічний, серозний, туберкульозний, вторинний, гнійний. Експертиза працездатності. Лікування.

Енцефаліти. Етіологія та класифікація енцефалітів. Клінічні форми: епідемічний, кліщовий, вторинні. Поразки нервової системи при ревматизмі. Лікування, експертиза працездатності.

Учбові таблиці: оболонки головного і спинного мозку, основа головного мозку, ліквор, підкоркові ядра, гіпоталамус, стовбур головного мозку, спинний мозок. Учбовий кінофільм «Менінгеальні симптоми», слайди. Тематичні хворі, їх історії хвороб.

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
практичних занять з нервових хвороб для студентів IV курсу стоматологічного факультету на осінній семестр навчального року

№№пп

Тема та зміст заняття

Демонстраційний матеріал

Кількість годин

1.

Анатомо-фізіологічне введення в клініку нервових хвороб. Рефлекси та їх порушення.

Анатомія та фізіологія нервової системи. Поняття про нейрон. Периферичні нерви. Спинний мозок: сегментарний апарат та провідні шляхи. Стовбур головного мозку. Мозочок. Підкоркові ядра, внутрішня капсула. Великі півкулі головного мозку

Шлуночки, оболонки мозку, ліквор. Поняття про топічну діагностику.

Рефлекс і рефлекторна дуга. Класифікація рефлексів. Рефлекторні дуги глибоких та поверхневих рефлексів. Патологічні рефлекси. Методика дослідження рефлексів.

Учбові таблиці та електротренажери з анатомії центральної та периферичної нервової системи. Муляж головного мозку. Учбові таблиці: рефлекторна дуга, сегменти спинного мозку, методика дослідження фізіологічних та патологічних рефлексів. Неврологічні молотки, тематичні хворі. Тести, ситуаційні задачі.

2

2.

Довільні рухи та їх порушення. Парези, паралічі.

Анатомія кортико-спинального та спино-мускулярного шляхів. Паралічі та парези. Ознаки периферичного та центрального паралічів. Методика дослідження довільних рухів. Топічна діагностика ураження рухових шляхів на різних рівнях.

Учбові таблиці та електротренажер: руховий шлях. Неврологічні молотки, динамометр, сантиметрова стрічка. тематичні хворі. Тести, ситуаційні задачі.

2

3.

Мозочок та стріопалідарна система, симптоматологія ураження.

Анатомія мозочка. Провідні шляхи ніжок мозочка, ознаки ураження. Методика дослідження координації рухів. Диференційна діагностика атаксій. Анатомічні структури і провідні шляхи екстрапірамідної системи – стріарного та палідонігрального відділів. Функції стріопалідарної системи. Методика дослідження. Клінічні ознаки ураження:гіпертонічно-гіпокінетичний (паркінсонізм) і гіпотонічно-гіперкінетичний (гіперкінези) синдроми.

Учбові таблиці та електротренажер: мозочок і його шляхи, структурні утворення і шляхи стріопалідарної системи. Неврологічні молотки. Тематичні хворі. Фотографії хворих, тести, ситуаційні задачі.

2

4.

Чутливість та синдроми її ураження.

Клінічна класифікація чутливості. Провідні шляхи поверхневої і глибокої чутливості. Види порушень чутливості. Методика дослідження різних видів чутливості. Клінічні синдроми (типи) порушень чутливості: периферичний, сегментарний, провідниковий, корковий.

Підсумкове заняття. Топічна діагностика уражень рухових і чутливих систем.

Робота студентів біля ліжка хворого - мікрокурація хворих з руховими і чутливими розладами, самостійне обстеження хворих і топічна діагностика ураження рухових і чутливих систем на різних рівнях.

 

Учбові таблиці та електротренажер:провідні шляхи чутливості на різних рівнях. Схема сегментарного та неврального розподілу шкірної чутливості. Тематичні хворі. Тести, ситуаційні задачі.


Тематичні хворі. Неврологічні молотки, динамометр, сантиметрова стрічка. Набір для дослідження чутливості. Учбові таблиці та електротренажер: структури та провідні шляхи чутливих та рухових систем.

Тести, ситуаційні задачі.

2

5.

Черепні нерви каудальної групи: IX, X, XI, XII пари. Вестибулокохлеарний нерв – VIII пара.

Топографія ядер: провідні шляхи язикоглоткового, блукаючого, додаткового і під’язикового нервів. Функції каудальної групи черепних нервів. Методика дослідження. Клінічні ознаки ураження.

Альтернуючі синдроми Джексона, Валенберга-Захарченко. Бульбарний і псевдобульбарний синдроми. Невралгія язико-глоткового нерву.

Анатомія і фізіологія вестибуло-кохлеарного нерву (VIII пара), клінічні синдроми ураження, дослідження функцій.

Учбові таблиці: VIII, IX,X, XI, XII пари черепних нервів. Муляж, макропрепарати головного мозку. Неврологічні молотки, шпатель, набір для дослідження смакової чутливості, камертон, набір для дослідження слуху. Тематичні хворі. Тести, ситуаційні задачі.

2

6.

Системи трійчастого і лицевого черепних нервів - V і VII пари.

Провідні шляхи і ядра трійчастого, лицевого та проміжного нервів, їх функції. Методика дослідження. Клінічні симптоми ураження на різних рівнях. Альтернуючий синдром Мійара-Гублера. Невралгія трійчастого нерва та його гілок. Неврит лицевого нерва.

Учбові таблиці: провідні шляхи та ядра V, VII пар черепних нервів. Неврологічні молотки. Набір для дослідження смаку, чутливості. Тематичні хворі. Тести, ситуаційні задачі.

 

2

7.

Зоровий і нюховий аналізатори: I, II пари черепних нервів. Окорухові нерви: III, IV, VI пари.

Провідні шляхи нюхового, зорового аналізаторів. Клінічні ознаки ураження на різних рівнях. методика дослідження.

Провідні шляхи і топографія ядер окорухового, блоковидного, відвідного нервів. Функції окорухових нервів.Методика дослідження. Клінічні ознаки ураження. Іннервація погляду. Симпатична іннервація ока. Альтернуючі синдроми Вебера, Фовіля, синдром Арджил-Робертсона.

Підсумкове заняття. Топічна діагностика уражень черепних нервів.

 Мікрокурація хворих, самостійне обстеження хворих, виявлення клінічних синдромів і топічна діагностика ураження черепних нервів на різних рівнях.

Учбові таблиці: провідні шляхи, ядра I, II, III, IV, VI пар черепних нервів, Дуга зіничного рефлексу. Неврологічні молотки, периметр, таблиці для дослідження гостроти зору, набір для дослідження нюху. Тематичні хворі.

Тести, ситуаційні задачі.

Тематичні хворі. Неврологічні молотки, набір для дослідження чутливості, смаку, зору, слуху, шпатель, камертон, периметр. Учбові таблиці та електротренажер: ядра і провідні шляхи черепних нервів.

2

8.

Локалізація функцій в корі головного мозку. Функціональні особливості коркових ділянок лобної, тім’яної, скроневої, потиличної часток великих півкуль мозку. Проекційні поля. Апраксії, їх види. Афазії, їх клінічні форми і топічна діагностика. Алексія, аграфія, акалькулія. Синдроми ураження окремих долей головного мозку.

Вегетативна нервова система і синдроми її ураження. Захворювання вегетативної нервової системи.

Сегментарні та надсегменарні відділи вегетативної нервової системи. Функціональні особливості симпатичної і парасимпатичної іннервації. Неврологічні синдроми ураження вегетативних структур обличчя і шиї (набряки Квінке, Мейжа), синдроми Росолімо-Мелькерсона-Розенталя, Шегрена. Глосодінія. Гангліоніти крилопіднебінного, вушного, підщелепового, під’язикового вузлів. Порушення вегетативної іннервації ока.

Обстеження хворого (відповідно до схеми), встановлення топічного діагнозу, знайомство з параклінічними і лабораторними даними, проведення диференційної діагностики, обґрунтування клінічного діагнозу, лікування.

Учбові таблиці: електротренажер кори головного мозку. Муляж, макропрепарати головного мозку.

Тематичні хворі.

Учбові таблиці та електротренажери з анатомії вегетативної нервової системи. Неврологічні молотки, тонометри. Тематичні хворі Ситуаційні задачі.

 1

9.

 Основні нейростоматологічні захворювання.

Класифікація нейростоматологічних захворювань (В.Є.Гречко,

М.Н.Пузин). Неврити і невралгії трійчастого, язикоглоткового, язичного, носовійчастого нервів. Гангліоневрит трійчастого вузла.

Обстеження хворого (відповідно до схеми), встановлення топічного діагнозу, знайомство з параклінічними і лабораторними даними, проведення диференційної діагностики, обґрунтування клінічного діагнозу, лікування.

Учбові таблиці: провідні шляхи і зони іннервації трійчастого, язикоглоткового, лицевого нервів. Неврологічні молотки, набори для дослідження смаку, чутливості. Тематичні хворі. Тести, ситуаційні задачі.

2

10.

Основні нейростоматологічні захворювання.

Глосодінія, дентальна плексалгія. Неврологічні синдроми при пульпіті, периодонтиті. Неврит, невропатія лицевого нерву. Судороги та гіперкінези обличчя (тризм, лицевий пара- і геміспазм).

С а м о с т і й н а р о б о т а – обстеження хворого (відповідно до схеми), встановлення топічного діагнозу, знайомство з параклінічними і лабораторними даними, проведення диференційної діагностики, обґрунтування клінічного діагнозу, лікування.

Учбові таблиці: провідні шляхи і зони іннервації трійчастого, язикоглоткового, лицевого нервів. Неврологічні молотки, набори для дослідження смаку, чутливості. Тематичні хворі. Тести, ситуаційні задачі.

2

11.

Цереброваскулярні захворювання - перше заняття.

Кровопостачання головного мозку. Класифікація цереброваскулярних захворювань. Дисциркуляторна енцефалопатія, етіологія, патогенез, клініка, діагностика лікування. Етіологія, патогенез, клініка гострих порушень мозкового кровообігу: гіпертонічного церебрального кризу, минущих порушень кровообігу мозку, геморагічного та ішемічного інсультів.

С а м о с т і й н а р о б о т а – обстеження хворого (відповідно до схеми), встановлення топічного діагнозу, знайомство з параклінічними і лабораторними даними, проведення диференційної діагностики, обгрунтування клінічного діагнозу, лікування.

Учбові таблиці: кровопостачання головного мозку, зони васкулярізації, класифікація, клінічні ознаки інсультів, лікування. Неврологічні молотки. Тематичні хворі. Ситуаційні задачі.

2

1

Цереброваскулярні захворюваня -- друге заняття.

Диференційна діагностика інсультів (геморагічного та ішемічного). Лікування інсультів: диференційоване та недиференційоване.

С а м о с т і й н а р о б о т а – обстеження хворого (відповідно до схеми), встановлення топічного діагнозу, знайомство з параклінічними і лабораторними даними, проведення диференційної діагностики, обґрунтування клінічного діагнозу, лікування.

Учбові таблиці: кровопостачання головного мозку, зони васкулярізації, класифікація, клінічні ознаки інсультів, лікування. Неврологічні молотки. Тематичні хворі. Ситуаційні задачі.

2

13.

Запальні хвороби нервової системи. Менінгеальний синдром. Менінгіти, енцефаліти.

Оболонки головного і спинного мозку. Менінгеальний синдром. Спинномозкова рідина і її дослідження.

Класифікація менінгітів. Етіологія, клініка та лікування менінгітів: цереброспинального епідемічного, первинного серозного, вторинного гнійного, туберкульозного.

Класифікація енцефалітів. Етіологія, клініка та лікування енцефалітів: епідемічного, кліщового, грипозного, ревматичного.

С а м о с т і й н а р о б о т а – обстеження хворого (відповідно до схеми), встановлення топічного діагнозу, знайомство з параклінічними і лабораторними даними, проведення диференційної діагностики, обґрунтування клінічного діагнозу, лікування.

Учбові таблиці: оболонки головного та спинного мозку, менінгіти, енцефаліти. Голки для люмбальної пункції. неврологічні молотки. Тематичні хворі, ситуаційні задачі.

2

14.

Демієлінізуючі та прогресуючі захворювання нервової системи.

Поняття про демієлінізуючі захворювання нервової системи. Розсіяний склероз, гострий розсіяний енцефаломієліт. Етіологія, патогенез, клініка, лікування.

Сірінгомієлія, боковий аміотрофічний склероз, міастенія. Етіологія, патогенез, клініка, лікування. Клінічні особливості сирингобульбії. Міастенічний криз - невідкладна допомога.

 Учбові таблиці: демієлінізуючі захворювання нервової системи та прогресуючі захворювання нервової системи. Неврологічні молотки. Тематичні хворі, ситуаційні задачі.

2

15.

Захворювання периферичної нервової системи.

Клінічна класифікація захворювань периферичної нервової системи (1987). Поняття про невропатію і невралгію. Невропатії променевого, ліктьового, серединного, сідничного, малогомілкового, великогомілкового нервів. Радикуліти, гангліоніти, трунцити. Полірадикулоневрит Гійена-Баре. Вторинні полінейропатії - діабетична, алкогольна, токсична. Плечовий плексит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування. Практичні навички по темі.

С а м о с т і й н а р о б о т а – обстеження хворого (відповідно до схеми), встановлення топічного діагнозу, знайомство з параклінічними і лабораторними даними, проведення диференційної діагностики, обґрунтування клінічного діагнозу, лікування.

 Учбові таблиці: основні структури і провідні шляхи нервової системи, електротренажер провідних шляхів нервової системи. Студентські історії хвороби.

Учбові таблиці: сегмент спинного мозку, периферичні нерви, зони корінцевої та невральної іннервації. Неврологічні молотки, набір для дослідження чутливості. Тематичні хворі. Ситуаційні задачі.

2

 16.

Тестовий контроль знань по топічній діагностиці захворювань нервової системи та основним нозологічним формам. Залік. 

Контроль знань по основним розділам топічної діагностики. Рефлекси, рівні їх замикання, патологічні ступні і субкортикальні рефлекси. Руховий шлях і симптоми його ураження на різних рівнях, ознаки центрального і периферичного паралічів. Мозочок, розлади координації рухів. Екстрапірамідна система, гіпотонічногіперкінетичний та гіпертонічно-гіпокінетичний (паркінсонізм) синдроми. Чутливість, клінічні види і типи (синдроми) порушень чутливості. Черепні нерви, симптоми їх ураження, альтернуючі синдроми. Локалізація функцій в корі головного мозку, афазії, апраксії, агнозії, клінічні ознаки ураження долей великих півкуль мозку. Оболонки головного мозку, менінгеальний синдром, спинномозкова рідина. вегетативна нервова система і синдроми її ураження. Синдроми ураження половини і усього поперечника спинного мозку на різних рівнях.

Нейростоматологічні захворювання. Цереброваскулярні захворювання. Запальні захворювання нервової системи.

Перевірка теоретичних знань по курсу нервових хвороб та практичних навичок. Рішення тестів по топічній діагностиці. Розв’язання ситуаційних задач, обстеження хворих з нейростоматологічними захворюваннями.

Основні учбові таблиці: структури і провідні шляхи нервової системи. Карти тестового контролю, ситуаційні задачі. Неврологічні хворі.

 2

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
лекцій з нервових хвороб для студентів IV курсу медичного факультету на осінній семестр навчального року

№№ пп

Зміст лекції

 

Демонстраційний матеріал

К-сть годин

1.

Введення в неврологію. Патологія рухів. Основні етапи в розвитку вітчизняної неврології. Руховий шлях: центральний і периферичний паралічі. Клініка уражень рухового шляху на різних рівнях. Ознаки ураження рухової зони кори головного мозку.

Учбові таблиці: нейрон, рефлекторна дуга, руховий шлях, кора головного мозку, підкоркові ганглії, ствол, спинний мозок, диференційна діагностика ознак паралічів, рефлекси, паркінсонізм і гіперкінези. Слайди: патологія рухів, діапроектор. Тематичні хворі, їх історії хвороб. Неврологічні молотки, сантиметрова стрічка.

2

 

Рецепторна функція нервової системи. Чутливість. Вчення І.П.Павлова про аналізатори. Клінічні види і синдроми порушень чутливості.

Учбові таблиці: рецептори, провідні шляхи чутливості, кора головного мозку, стовбур, спинний мозок, сегментарна іннервація тіла, класифікація чутливості, види і клінічні типи порушень чутливості. тематичні хворі, неврологічні молотки, набір для дослідження чутливості.

 

2.

Патологія екстрапірамідної системи. Анатомія і фізіологія екстрапірамідної системи. Палідонігральний і стріарний синдроми.

Учбові таблиці: провідні шляхи стріопалідарної системи, ніжок, підкоркові вузли, клінічні ознаки ураження стріопалідарної системи. Слайди: паркінсонізм, гіперкінези. Кінофільми: «Атаксія» і «Екстрапірамідні гіперкінези». Тематичні хворі.

2

 

Мозочок і симптоми його ураження. Анатомія і фізіологія мозочка. Клінічні ознаки ураження мозочка. Атаксії: мозочкова, коркова, спінальна, вестибулярна.

Учбові таблиці: провідні шляхи ніжок мозочка, клінічні ознаки ураження мозочка. Слайди: мозочкова патологія. Діапроектор. Тематичні хворі.

 

3.

Локалізація функцій в корі головного мозку. Розвиток вчення про локалізацію функцій в корі головного мозку. Синдроми ураження окремих часток головного мозку.

Учбові таблиці: кора головного мозку, цитоархітонічні поля, клінічні ознаки ураження окремих долей великих півкуль головного мозку, види афазій. Тематичні хворі, їх історії хвороби. Неврологічні молотки, набір предметів для дослідження вищих коркових функцій.

2

 

Патологія вегетативної нервової системи. Анатомія центральних і периферичних відділів вегетативної нервової системи. Регуляція функцій вегетативної нервової системи. Синдроми ураження на різних рівнях.

Учбові таблиці: провідні шляхи і зони іннервації симпатичної і парасимпатичної нервової системи, гіпоталамус, лімбічна зона кори. Тематичні хворі, їх історії хвороб, неврологічні молотки.

 

4.

Параклінічні методи дослідження в неврології. Ліквор. Ліквородіагностика. Електроенцефалографія, електроміографія, комп’ютерна томографія, реоенцефалографія, ехоенцефалографія, ЯМР-томографія, допплерографія, методи дослідження системи гемостазу, їх діагностичне значення.

Учбові таблиці: лікворні шляхи, кора головного мозку, кровопостачання, фронтальний розріз головного мозку на рівні III шлуночка. Слайди: ЕЕГ, РЕГ, Ехо-ЕГ, діапроектор. Тематичні хворі, їх історії хвороб.

2

5.

Гострі порушення мозкового кровообігу. Кровопостачання головного мозку. Класифікація порушень мозкового кровообігу. Патогенез та клініка судинних кризів: регіонарних, генералізованих (гіпертонічного, гіпотонічного). Етіологія, клініка. Особливості клініки паренхіматозного, субарахноідального вентрикулярного геморагічних інсультів, інфаркту мозку.

Учбові таблиці: кровопостачання головного мозку, хід провідних шляхів через внутрішню капсулу, класифікація порушень мозкового кровообігу, класифікація судинних кризів, клінічні ознаки гострого періоду інсультів. Тематичні хворі, їх історії хвороб. ТЕГ, РЕГ, ЕЕГ, неврологічні молотки, тонометр, фонендоскоп.

2

6.

Гострі порушення мозкового кровообігу. Диференційна діагностика гострих порушень мозкового кровообігу: кризів, геморагічного та ішемічного інсультів. Деменції (судинні та несудинні). Хвороба Альцгеймера, Піка.

Учбові таблиці: кровопостачання головного мозку, класифікація гострих порушень мозкового кровообігу, клінічні ознаки гострого періоду інсультів, лікування інсультів. Набір медикаментів. Учбовий кінофільм “Діагностика та лікування інсультів”.

2

7.

Менінгіти. Етіологія і класифікація менінгітів. Клінічні форми: епідемічний, серозний, туберкульозний, сифілітичний, вторинний гнійний. Експертиза працездатності, лікування.

Учбові таблиці: оболонки головного і спинного мозку, ліквор, підкоркові ядра, гіпоталамус, стовбур головного мозку, спинний мозок. Учбовий кінофільм «Менінгеальні симптоми», слайди. Тематичні хворі, їх історії хвороб.

2

 

Енцефаліти. Етіологія, клініка, лікування епідемічного, кліщового, грипозного та вторинних енцефалітів. Диференційна діагностика паркінсонізму різної етіології. Експертиза працездатності. Головна біль - патогенез, класифікація.

Учбові таблиці: підкоркові ядра, гіпоталамус, кора великих півкуль, стовбур, спинний мозок. Тематичні хворі, їх історії хвороб. Неврологічні молотки, набір медикаментів.

 

8.

Захворювання периферичної нервової системи. Етіологія, класифікація захворювань периферичної нервової системи. Сучасні погляди на неврит і невралгію. Мононевропатії, тунельні синдроми. Плексопатії. Поліневрити і поліневропатії. Принципи лікування. Експертиза працездатності.

Учбові таблиці: побудова периферичного нерва та спинального ганглія, плечове сплетення та нерви руки, попереково-крижеве сплетення та нерви ноги, класифікація захворювань периферичної нервової системи. Тематичні хворі, їх історії хвороб, неврологічні молотки. Набір лікарських препаратів.

2

 

Остеохондроз хребта і його неврологічні синдроми. Компресійні синдроми шийного і поперекового остеохондрозу. Рефлекторні синдроми остеохондрозу хребта. Основні принципи лікування остеохондрозу та його неврологічних проявів. Експертиза працездатності.

Учбові таблиці: будова міжхребцевого диску, рефлекторна дуга.. Слайди: будова міжхребцевого диску, остеохондроз.

Тематичні хворі, їх історії хвороб, спонділограми, неврологічні молотки.

 

9.

Демієлінізуючі захворювання нервової системи. Етіологія і патогенез розсіяного склерозу та гострого розсіяного енцефаломієліту. Клінічні форми. Лікування. Експертиза працездатності.

Прогресуючі захворювання нервової системи. Етіологія, клініка сирингомієлії, бокового аміотрофічного склерозу, міастенії. Диференційна діагностика, лікування, прогноз, експертиза працездатності.

Учбові таблиці: поперечний розріз спинного мозку, стовбур, мозочкові шляхи, кора великих півкуль, тематичні хворі, їх історії хвороб. Неврологічні молотки, шпатель, набір медикаментів.

2

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
практичних занять з нервових хвороб для студентів IV курсу медичного факультету на осінній семестр навчального року

№№пп

Тема та зміст заняття

Демонстраційний матеріал

Кіль-кість годин

1.

Анатомо-фізіологічне введення в клініку нервових хвороб. Рефлекси та їх порушення. Анатомія та фізіологія нервової системи. Поняття про нейрон. Периферичні нерви. Спинний мозок: сегментарний апарат та провідні шляхи. Стовбур головного мозку. Мозочок. Підкоркові ядра, внутрішня капсула. Великі півкулі головного мозку Шлуночки, оболонки мозку, ліквор. Поняття про топічну діагностику.Рефлекс і рефлекторна дуга. Класифікація рефлексів. Рефлекторні дуги глибоких та поверхневих рефлексів. Патологічні рефлекси. Методика дослідження рефлексів.

Учбові таблиці та електротренажери з анатомії центральної та периферичної нервової системи. Муляж головного мозку. Учбові таблиці: рефлекторна дуга, сегменти спинного мозку, методика дослідження фізіологічних та патологічних рефлексів. Неврологічні молотки, тематичні хворі. Тести, ситуаційні задачі.

2

2.

Довільні рухи та їх порушення. Парези, паралічі. Анатомія кортико-спинального та спино-мускулярного шляхів. Паралічі та парези. Ознаки периферичного та центрального паралічів. Патофізіологія м’язової гіпертонії, гіперрефлексії, патологічних сінкінезій, патологічних рефлексів, атрофій, атоній, арефлексій. Методика дослідження довільних рухів. Топічна діагностика ураження рухових шляхів на різних рівнях.

Учбові таблиці та електротренажер: руховий шлях. Неврологічні молотки, динамометр, сантиметрова стрічка. тематичні хворі. Тести, ситуаційні задачі.

2

3.

Мозочок і порушення координації рухів. Анатомія мозочка, провідні шляхи нижньої, середньої, верхньої ніжок мозочка. Ознаки ураження. Методика дослідження координації рухів. Диференційна діагностика атаксій.

Учбові таблиці та електротренажер: мозочок і його шляхи. Неврологічні молотки. Тематичні хворі. Ситуаційні задачі.

2

4.

Стріопалідарна система, симптоматологія ураження. Анатомія стріопалідарної системи - стріарного та палідарного відділів. Біохімія екстрапірамідної системи - сучасні уявлення про обмін і концентрацію катехоламінів в нігростріарній системі. Функції екстрапірамідної системи, синдроми ураження: гіпертонічно-гіпокінетичний (паркінсонізм) та гіпотонічно-гіперкінетичний (гіперкінези). Методика дослідження.

Учбові таблиці та електротренажер: структурні утворення і шляхи екстрапірамідної системи. Неврологічні молотки. Тематичні хворі. Фотографії хворих, тести, ситуаційні задачі.

2

5.

Симптоматологія порушень чутливості. Класифікація чутливості. Провідні шляхи поверхневої і глибокої чутливості. Методика дослідження різних видів чутливості. Поняття про ноцицептивні і антиноцицептивні системи мозку. Клінічні синдроми (типи) порушень чутливості: периферичний, сегментарний, провідниковий, корковий. Топічна діагностика порушень чутливості.

Учбові таблиці та електротренажер: провідні шляхи чутливості на різних рівнях. Схема сегментарного та неврального розподілу шкірної чутливості. Тематичні хворі. Тести, ситуаційні задачі.

2

6.

Пісумкове заняття. Топічна діагностика уражень рухових і чутливих систем. Робота студентів біля ліжка хворого - мікрокурація і топічна діагностика ураження рухових і чутливих шляхів на різних рівнях – периферичного нерву, корінців спинного мозку (синдром половинного та повного ураження, екстра- та інтрамедуллярний синдроми ), підкоркових вузлів, мозочка, внутрішньої капсули, кори і др.

Неврологічні молотки, динамометр, сантиметрова стрічка. Набір для дослідження чутливості. Учбові таблиці та електротренажер: структури та провідні шляхи чутливих та рухових систем. Тематичні хворі. Тести, ситуаційні задачі.

2

7.

Довгастий мозок – черепні нерви каудальної групи: IX, X, XI, XII пари. Топографія ядер: провідні шляхи язикоглоткового, блукаючого, додаткового і під’язикового нервів. Функції каудальної групи черепних нервів. Методика дослідження, клінічні ознаки ураження. Альтернуючі синдроми Джексона, Валенберга-Захарченко. Бульбарний і псевдобульбарний синдроми, диференційна діагностика.

Учбові таблиці: IX, X, XI, XII пари черепних нервів. Муляж, макропрепарати головного мозку. Неврологічні молотки, шпатель, набір для дослідження смакової чутливості. Тематичні хворі. Ситуаційні задачі, тести.

2

8.

Вароліїв міст. Черепні нерви мосто-мозочкового кута і провідні шляхи трійчастого, лицевого, вестибулокохлеарного нервів, їх функція. Методика дослідження, клінічні синдроми ураження на різних рівнях, альтернуючий синдром Мійара-Гублера.

Учбові таблиці: провідні шляхи та ядра V, VII, VIII пар черепних нервів, зони іннервації обличчя. Неврологічні молотки. Набір для дослідження смаку, слуху, чутливості. Тематичні хворі. тести, ситуаційні задачі.

2

9.

Середній мозок - група окорухових нервів. Зоровий і нюховий аналізатори. Топографія ядер і провідні шляхи окорухового, блокового, відвідного нервів. Функції окорухових нервів. Методика дослідження. Клінічні ознаки ураження. Іннервація погляду. Симпатична іннервація ока. Альтернуючі синдроми Вебера, Фовіля, синдром Арджил-Робертсона. Провідні шляхи нюхового, зорового аналізаторів. Рефлекторна дуга зіничного рефлексу. Клінічні ознаки ураження на різних рівнях. Методика дослідження.

Учбові таблиці: провідні шляхи, ядра I,II, III, IV, VI пар черепних нервів, дуга зіничного рефлексу. Неврологічні молотки, периметр, таблиці для дослідження гостроти зору, набір для дослідження нюху. Тематичні хворі. тести, ситуаційні задачі.

2

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
лекцій з нервових хвороб для студентів IV курсу медичного факультетуна весняний семестр навчального року

№ пп

Зміст лекції

Демонстраційний матеріал

К-стьгодин

1.

Основні неврологічні синдроми.Головний біль. Запаморочення. Синдром підвищеного внутрішньочерепного тиску.

Учбові таблиці: черепні нерви – трійчастий, блукаючий, вестибулокохлеарний, сегментарна соматична та вегетативна іннервація обличчя та голови, мозочок, стовбур мозку, оболонки мозку, лікворні шляхи, кора, підкоркові ганглії. Тематичні хворі, їх історії хвороби.

2

2.

Нейроревматизм. Класифікація. Мала хорея. Гострий та хронічний менінгоенцефаліти, ревматична енцефалопатія. Клініка, лікування. Експертиза працездатності.

Нейросифіліс.

Ендартеріїт судин мозку, базальний менінгіт, цереброспинальний сифіліс, гуми, спинна сухотка. Етіологія, патогенез, клініка, лікування, профілактика.

Учбові таблиці: підкоркові ядра, оболонки спинного мозку. стовбур головного мозку. тематичні хворі, їх історії хвороб. Неврологічні молотки.

2

3.

Прогресуючі захворювання нервовї системи. етіологія, класифікація прогресуючих захворювань нервової системи. Сирингомієлія, боковий аміотрофічний склероз, міастенія. Принципи лікування. Експертиза працездатності.

Учбові таблиці: спинний мозок, стовбур головного мозку, невральний сінапс. Учбові тематичні кодограми.

2

4.

Спадкові нервово-м’язові захворювання. Класифікація. Патогенез, клініка міопатії, аміотрофії, міотонії, пароксизмальної міоплегії. Диференційна діагностика клінічних форм. Лікування, прогноз, експертиза працездатності.

Спадкові захворювання нервової системи з переважним ураженням пірамідної та екстрапірамідної системи. Клініка хвороби Штрюмпеля, Фрідрейха, гепатоцеребральної дистрофії, хореї Гентингтона, хвороби Паркінсона. Диференційна діагностика, лікування. М’язові дистонії.

Учбові таблиці: класифікація нервово-м’язових захворювань, прогресуючі м’язові дистрофії, мікрофільм “Атрофічна міотонія”. Діапроектор “Етюд”. Слайди: прогресуючі м’язові дистрофії. Тематичні хворі, їх історії хвороб. Неврологічні молотки, набір медикаментів.

2

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
практичних занять з медичної генетики для студентів 4 курсу медичного факультету на весняний (VIII) семестр навчального року

№№пп

Тема та зміст заняття

Демонстраційний матеріал

Кількість годин

1

Введення в медичну генетику

Предмет і задачі медичної генетики. Взаємозв’язок з іншими клінічними дисциплінами. Місце спадкової патології в структурі захворюваності і смертності населення. Відносний рівень зростання захворюваності, що обумовлений генетичними факторами.

Основні етапи розвитку генетики. Роль вітчизняних вчених у розвитку медичної і клінічної генетики.

Тематичні хворі. Тематичні таблиці.

2

2

Етіологія спадкових захворювань.

Класифікація спадкових захворювань.

Етіологія спадкових захворювань. Хромосомні, геномні та генні мутації, іхня роль в патології людини. Летальні та сублетальні мутації. Причини мутацій. Спонтанні та індуковані мутації людини, частота іх виникнення. Фізичний, хімічний, біологічний мутагенез. Медикаментозний мутагенез, тератогенез, канцерогенез. Методи вивчення мутагенної активності лікарських засобів.

Тематичні хворі. Учбові таблиці.

 2

3

Методи медичної генетики:

а) генеалогічний метод;

б) цитогенетичний метод.

Клініко-генеалогічний метод у клінічній медицині. Методика складання генеалогічного дерева. Особливості збирання анамнеза у пробанда і його родичів. Значення обстеження родичів хворого для встановлення діагноза і встановлення типу успадкування. Облігатні та імовірні гетерозиготні носії. Генеалогічний аналіз при мультифакторіальних захворюваннях.

Дослідження хромосомного набору в культурі лейкоцитів периферичної крові. Методи простого і деференційованого забарвлення хромосом. Підрахунок числа хромосом. Ідентифікація індивідуальних хромосом. Флюоресцентне забарвлення. Метод визначення статевого хроматину. Визначення У-хромосоми. Експрес-діагностика статі.

Учбові таблиці: методика складання генеалогічного дерева, дослідження хромосомного набору в культурі лейкоцитів периферичної крові, визначення чила хромосом, визначення У-хромосоми. Тематичні хворі. Ситуаційні задачі.

 2

4

Методи медичної генетики:

в) біохімічний метод;

г) близнюковий і популяційний методи.

Біохімічні і молекулярно-генетичні методи. Показання до використання біохімічних методів. Демонстрація результатів основних біохімічних методів. Скринуючі програми. Сучасні молекулярно-генетичні методи діагностики спадкової патології.

Близнюковий метод. Взаємодія спадкових і навколишніх факторів у фенотипічній варіабельності ознак. Коефіцієнт спадковості.

Популяційний метод. Закон Харді-Вайнберга. Генофонд і структура популяцій. Дрейф генів. Інбридінг. Геногеографія спадкових захворювань.

Учбові таблиці: оновні біохімічні методи, скринінг програми, коефіціент успадкування, інбридінг. Тематичні хворі. Ситуаційні задачі.

 2

5

Семіотика спадкової патології.

Фенотипічний аналіз.

Аналіз фенотипу хворих з спадковою патологією. Ознаки дисембріогенеза і іх значення для діагностики спадкових хвороб. Вади розвитку. Розуміння спадкових синдромів. Класифікація вадів розвитку. Первинні і вторинні вади. Ізольовані, системні, багаточисельні вади розвитку. Спадкові (генні, хромосомні), екзогенні, мультифакторіальні. Вади незрозумілої етиології.

Учбові таблиці: вади розвитку, класифікація вад розвитку. Тематичні хворі. Ситуаційні задачі.

2

6

Хромосомні захворювання.

Клінічні прояви хромосомних аномалій. Методи діагностики. аномалії хромосомного набору людини: числові і структурні. Клінічні прояви хромосомних аномалій. Хромосомні синдроми, що обумовлені порушенням в системі аутосом. Синдром Дауна (трисомна і транслокаційна форми). Синдром Патау. Синдром Едвардса. Синдром “котячого крику”. Хромосомні синдроми, що пов’язані з порушенням в системі статевих хромосом. Синдром Тернера. Синдром Кляйнфельтера. Синдром трісомії по Х-хромосомі. Синдром полісомії по У-хромосомі. Клінічні ознаки, що дають змогу про підозру хромосомних захворювань. Показання до цитогенетичного аналізу. Проблеми лікування хромосомних хвороб.

Учбові таблиці: аномалії хромосомного набору людини, синдром Дауна, синдром Патау, синдром Едвардса, синдром Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром трісомії. Тематичні хворі. Ситуаційні задачі.

 2

7

Моногенетичні захворювання.

Загальна характеристика патогенеза моногенних захворювань. Клінічний поліморфізм. Генетична гетерогенність. Принципи класифікації моногенних хвороб і синдромів. Хвороби і синдроми з аутосомно-домінантним типом успадковування: нейрофіброматоз, синдром Нунан. Хвороби і синдроми з аутосомно-рецесивним типом успадковування: синдром альбінізма оково-шкірний, синдром Картагенера, муковісцидоз, адреногенітальний синдром, синдром Мекелі. Хвороби і синдроми з Х-зцепленим рецесивним успадкуванням: м’язова дістрофія Дюшена, ектодермальна дісплазія, гемофілія. Синдроми з невстановленим типом успадкування: синдром Корнелі де Ланге, синдром Рубінштейна-Тейбі.

Спадкові захворювання обміну речовин з встановленим первинним біохімічним дефектом. Спадкові дефекти обміну амінокислот: фенілкетонурія, альбінізм, тирозиноз. Спадкові дефекти обміну вуглеводів: галактоземія, фруктозурія, глікогеноз, мукополісахаридози. Спадкові дефекти обміну ліпідів: сфінголіпідози, гіперліпопротеінемія.

Ознаки, що дають підставу підозри спадкових дефектів обміну речовин. Принципи ранньої діагностики і профілактики спадкових дефектів обміну речовин. Принципи лікування хвороб обміну речовин: терапія замінення, дієтотерапія, вітамінотерапія. Фармакогенетика.

Учбові таблиці: генетична гетегогенність, класифікація моногенних хвороб, фенілкетонурія, альбінізм, тірозіноз.

2

8

Мультифакторіальні захворювання. Моделі успадкування.

Клінічна генетика мультифакторіальних захворювань.

Моделі успадкування. Роль спадкових факторів і факторів загального середовища. Аналіз генеалогічного дерева. Значення спадкової детермінанти у розвитку виразкової хвороби, гіпертонічної хвороби, онкологічних захворювань, хронічного алкоголізму, цукрового діабету, спадкових вадів розвитку. Генетичні фактори і фактори середовища як ризик розвитку мультифакторіальних захворювань. Профілактика мультифакторіальних захворювань. Методи і форми профілактики. Індивідуальний прогноз розвитку мультифакторіального захворювання і його значення для клінічної практики.

 Учбові таблиці: аналіз генеалогічного дерева, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, вроджені вади розвитку. Тематичні хворі. Ситуаційні задачі.

 2

9

Профілактика і діагностика спадкових захворювань. Медико-генетичні консультації. Пренатальна діагностика.

Підсумкове заняття.

Медико-генетичні консультації. Принципи організації в Україні та за кордоном. Спеціалізовані медико-генетичні консультації. Показання для направлення хворих та іх сімей на медико-генетичну консультацію. Методика консультування (сбір анамнеза, основні і додаткові методи діагностики спадкових захворювань, принципи оцінки генетичного ризику при моногенних, хромосомних і мультифакторіальних захворюваннях). Деонтологічні і морально-етичні проблеми, що пов’язані з консультуванням.

Пренатальна діагностика спадкових захворювань. Показання. Методи: ультразвукове сканування, визначення a-фетопротеїна, амніоцентез і біопсія хоріона з послідуючим біохімічним і цитогенетичним дослідженням. Скринінг вагітних з використанням ультрасонографії і визначення a-фенопротеїна для профілактики успадкованих вадів розвитку (дефекти невральної трубки, вади розвитку кісткової системи та ін.). Скринінг новонароджених на фенілкетонурію, неонатальний гіпотеріоз, галактемію.

Диспансерізація і медико-соціальна допомога хворим із спадковими і вродженими захворюваннями та іх родичам.

Учбові таблиці: показання для направлення на медико-генетичну консультацію, пренатальна діагностика. Тематичні хворі. Ситуаційні задачі. Питання для тестового контролю.

2

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум