"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Кафедри

36011, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23

Медичний факультет №1

На кафедрі проводиться навчання студентів 5 курсу з госпітальної терапії та професійних хвороб, 6 курсу медичного факультету – з внутрішніх та професійних хвороб. На кафедрі функціонують магістратура, аспірантура та клінічна ординатура. Для проведення навчальних занять з студентами кафедра має у своєму розпорядженні 7 навчальних кімнат та комп’ютерний клас оснащений 10 комп’ютерами.

Детальніше

Викладання учбових дисциплін на кафедрі здійснюється згідно вимог Болонського процесу. Практичні заняття та лекції викладаються українською, російською та англійською мовами. Всі заняття забезпечені методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів трьома мовами. При читанні лекцій використовуються сучасні мультимедійні технології. Широко використовується тестовий контроль знань. На кафедрі працює комп’ютерний клас, в якому проводиться комп'ютерне тестування студентів 6 курсу за програмою «Крок - 2» та лікарів-інтернів хірургічного профілю.

Детальніше

На кафедрі проходять навчання студенти IІ-ІІІ курсів медичного факультету (навчальний предмет - загальна хірургія) та ІІ, ІІІ, ІV курсів стоматологічного факультету (навчальний предмет - хірургічні хвороби, англомовна форма навчання), лікарі-інтерни (хірурги) 1 та 3 років навчання, лікарі-інтерни з фаху “Загальна практика – сімейна медицина”.

Детальніше

Щорічно на кафедрі навчається понад 200 вітчизняних та іноземних студентів УМСА, 100 лікарів-інтернів та близько 30 лікарів-курсантів: це студенти IV курсу медичного та педіатричного факультетів, лікарі-інтерни з фаху "Загальна практика - сімейна медицина", "Медицина невідкладніх станів","Внутрішні хвороби", "Трансплантологія" лікарі-курсанти (спеціалізація з ендокринології, цикли тематичного удосконалення, передатестаційни цикли), магістри , аспіранти та клінічні ординатори. Викладання ендокринології студентам здійснюється державною, російською та англійською мовами.

Детальніше

У 2000 р. було здійснене об'єднання кафедри експеріментальної фармакологіїз кафедрою клінічної фармакології з курсом клінічної імунології та алергології. Створена кафедра отримала назву "Кафедра експериментальної таклінічної фармакології з імунологією та алергологією", що відкриває нові перспективи експериментальної розробки лікарських засобів, підготовки таподання відповідної документації в Державний фармакологічний центр МОЗУкраїни, налагодження промислового виробництва ліків та впровадження їх уклінічну практику.

Детальніше

Напрямки наукової роботи кафедри: дослідження молекулярно-генетичних аспектів патогенезу артеріальної гіпертензії у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію для розробки нових методів діагностики та диференційованого лікування; вивчення ефективності нетрадиційних методів лікування вегетативної судинної дистонії у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС; вивчення стану гіпоталамусу при хронічній недостатності мозкового кровообігу; розробка та впровадження нових методів лікування та профілактики гострих порушень мозкового кровообігу; вивчення стану системи гемостазу та особливостей клінічного перебігу герпетичного енцефаліту.

Детальніше

У системі медичної підготовки сучасного лікаря знання основ онкології має надзвичайно важливе значення, що зумовлено невпинним зростанням онкологічних захворювань. Тому, надзвичайно актуальним залишається пошук шляхів удосконалення науково-методичних і навчально-методичних засобів викладання онкології як студентам, так і лікарям загальної лікувальної сітки із формуванням у них онкологічної настороженості.

Детальніше

На кафедрі відбувається перше знайомство студента із своєю майбутньою професією не у теоретичному аспекті, не на тваринах або трупах, а біля ліжка хворого. Це знайомство може бути доленосним, вирішивши професійну спрямованість майбутнього фахівця. Пропедевтика (від грец. propaideuo – попередньо навчаю) – підготовчий, вступний курс до вивчення певної науки чи дисципліни. Отже, пропедевтика внутрішньої медицини – це той вступний курс, який закладає основи знань для подальшого вивчення саме клінічної дисципліни „внутрішні хвороби”. Таким чином, перейшовши на старші курси і використовуючі набуті знання та вміння, молодий фахівець зможе ефективно вивчати перебіг конкретних захворювань та методи їх лікування, спираючись саме на знання, отримані на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини.

Детальніше

Для практичної роботи з хворими кафедра запропонувала спеціальні навчальні атласи з основних патопсихологічних досліджень. На кафедрі створено навчальний гіпнотарій, де лікарі-інтерни та клінічні ординатори, а також кращі студенти оволодівають методами психотерапії. Студентам у вивченні традиційних новітніх психотропних засобів допомагає навчальний стенд "Психотропні засоби".

Детальніше

На основі виконання наукових досліджень за десятирічний період захищено 6 кандидатських дисертацій.Матеріали наукових досліджень були впроваджені у навчальний процес кафедр загальної гігієни та екології, інфекційних хвороб та епідеміології, мікробіології, імунології та вірусології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я, нормальної фізіології, біохімії, патологічної фізіології, клінічної та експериментальної фармакології, фармакології з медичною рецептурою.

Детальніше

З 1990 року кафедру очолює професор А.М. Громова, випускниця Запорізького медичного інституту. У 1976 році закінчила клінічну ординатуру у Всесоюзному Науковому центрі охорони матері і дитини МОЗ СРСР. У 1978 році захистила кандидатську дисертацію за темою: “Корекція скорочуючої діяльності матки при ендометриті”.

Детальніше

Основні напрямки наукової діяльності: розробка методів прогнозування, діагностики та лікування сепсису; впровадження в клінічну практику нововведень з проблеми хірургічного сепсису та його ускладнень; хірургічне лікування захворювань щитоподібної і молочної залози; гостра кишкова непрохідність; захворювання гепатобіліарної системи, гострий панкреатит.

Детальніше

Колектив кафедри продовжує наукові традиції, працює над загальними питаннями онкології, серцево-судинної патології, стоматології. В теперішній час основними напрямками наукової роботи кафедри є: вивчення дінаміки морфологічних змін при захворюваннях органів порожнини рота, вивчення ембріогенезу органів голови та шиї, онкоморфологія.

Детальніше

Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку способів та систем реалізації моделей первинної та вторинної профілактики найбільш поширених у регіоні цереброваскулярних та стоматологічних захворювань. Кафедра плідно співпрацює зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів та науково-дослідними інститутами МОЗ України, Міжнародною академією безпеки життєдіяльності.

Детальніше

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є проблеми ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, серцевої недостатності. Окремими темами вивчались проблеми ревматизму, виразкової хвороби, бронхіальної астми, гломерулонефриту та ін. З цих питань на кафедрі виконано 8 докторських і 23 кандидатських дисертації.

Детальніше

На вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 143 «Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» та видано спільний наказ Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 року №514/633/989 «Про утворення кафедр медицини катастроф та військової медицини» на базі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» були здійснені заходи щодо утворення кафедри «медицини катастроф та військової медицини», а саме наказом по академії № 359 від 28 грудня 2016 року, рішенням вченої ради академії протоколом №5 від 23.12.2015р. була утворена кафедра «Медицина катастроф та військова медицина».

Детальніше

Історія кафедри анестезіології з інтенсивною терапією розпочалась 14 лютого 1977 році з працевлаштування на посаду асистента кафедри загальної хірургії, тодішнього Полтавського державного медичного стоматологічного інституту, кандидата медичних наук Олександра Михайловича Дикого. У 1983 році, в складі вище вказаної кафедри, був створений курс анестезіології, а О.М. Дикий був обраний на посаду доцента і завідувача курсу і очолював його до 2006 року.

Детальніше

Медичний факультет №2

Кафедра педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією створена в 1997 році. Клінічні бази кафедри: дитяче відділення Полтавського міського пологового будинку на 185 ліжок (вул. Енгельса, 27в.), дитячі відділення Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні на 30 ліжок (проспект Першотравневий 22а ) та дитяче інфекційне відділення першої міської клінічної лікарні на 70 ліжок ( вул. Енгельса 27а), ендокринологічне та онкогематологічне відділення дитячої міської клінічної лікарні на 100 ліжок (пров. Рибальський, 10а.) та дитяче поліклінічне відділення № 2 дитячої міської лікарні (вул. Нікітченка, 2.).

Детальніше

На кафедрі проводиться викладання педіатрії студентам 4-го та 6-го медичних факультетів №1, №2; 4–го курсу стоматологічного факультету та студентам факультету підготовки іноземних студентів, в тому числі іноземною мовою для студентів з англомовною формою навчання.

Детальніше

Лобань Галина Андріївна, доктор медичних наук, професор, очолює кафедру з вересня 1994 року. Наукова робота присвячена мікробіологічним аспектам в стоматології, впливу комплексів пептидів на імунітет, ефективності дезінфікуючих засобів. Є автором понад 260 наукових праць, 1 монографії, 7 патентів, 4 інформаційних листів, 1 галузевого нововведення. Під керівництвом проф. Г.А.Лобань захищено 3 кандидатські дисертації.

Детальніше

З 2001 року кафедру очолює Дубінін Сергій Іванович - доктор медичних наук, професор, академік Української Академії наук, Лауреат премії 1 ступеня Української Академії наук в галузі біології, хімії і медицини. Голова Циклової методичної комісії з медико-біологічних дисциплін. Автор: 9 підручників, 8 монографій, 67 навчальних посібників, 9 практикумів, 62 методичних рекомендацій, 230 наукових праць.

Детальніше

У клінічну практику впроваджені інтраопераційна профілактика інфекції нирок та сечових шляхів, УЗ, КТ та МРТ діагностика гострого гнійного пієлонефриту, консервативо-очікувальна та мінімально інвазивна лікувальна тактика при гострому гнійному пієлонефриті, внутрішнє та зовнішнє стентування нирок при гестаційному пієлонефриті, перкутанні методи лікування абсцесу простати, ендоскопічна марсупіалізація кіст нирок великих розмірів, пластика протяжних стриктур уретри та сечоводу. В урологічній клініці, яку очолює професор Саричев Л.П. хірургічна активність є однією із найвищих в Україні, впродовж останніх 10 років дорівнює 60%.

Детальніше

Кафедра дитячої хірургії з травматологією та ортопедією була створена Наказом № 192 ВДНЗУ «УМСА» від 27.06.2014 р. Приорітетними напрямками наукової діяльності співробітників кафедри є вроджені вади розвитку та невідкладна хірургічна патологія у дітей.

Детальніше

Стоматологічний факультет

Особливістю навчального процесу на медичному, стоматологічному і медсестринському факультеті академії є те, що при організації лабораторних занять на кафедрі нормальної фізіології перевага віддається максимальному використанню клінічних методів дослідження, здійснюваних на людині.

Детальніше

Нині база кафедри налічує 5 клінічних залів, лабораторію металокераміки та фотополімерів, кабінет металокераміки, зуботехнічну лабораторію, кабінет функціональної діагностики з комп'ютерними програмами з елетроміографічних та реографічних досліджень. Для курсу імплантології підготовлені 2 навчальні класи на кафедрі ортопедичної стоматології для вивчення особливостей конструкцій з використанням імплантатів, фантомного курсу із хірургічної техніки імплантації.

Детальніше

Ідея створення хендаутів (англ. handout - роздавальний матеріал) запозичена з системи медичної освіти в США та Євросоюзі, де кожен студент на початку семестру одержує на руки завдання для самостійної роботи (хендаути). Ці завдання побудовані таким чином, що не прослухавши лекції та не проробивши відповідну навчальну літературу їх виконати неможливо. Виконання позааудиторної самостійної роботи строго контролюється.

Детальніше

Кафедра українознавства та української мови ВДНЗУ "УМСА" була створена у 1991 році у зв'язку з уведенням у навчальні плани медичних ВНЗ дисципліни "Ділова українська мова" (нині – "Українська мова за професійним спрямуванням") та циклу інших гуманітарних дисциплін: українська і зарубіжна культура, основи психології та педагогіки, релігієзнавство, російська мова для іноземних студентів.

Детальніше

Значну увагу на кафедрі приділяють методичній спрямованості викладання клінічної анатомії і оперативної хірургії. Так, разом з Національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця підготовлений і висунутий на здобуття Державної премії учбово-методичний комплекс з клінічної анатомії і оперативної хірургії, до якого увійшли підручник , практикуми для студентів медичних та стоматологічних факультетів, практикум латинської термінології, а також методичні рекомендації до лекцій.

Детальніше

Кафедра хірургічної стоматології Української медичної стоматологічної академії є однією з найстаріших у нашій країні. В 2001 році виповнилось 80 років від дня її заснування. За час існування, кафедра своїми здобутками в різних напрямках своєї діяльності, отримала широку відомість в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. Одним з основних досягнень кафедри є її наукова діяльність. Основні етапи наукової діяльності тісно пов’язані з її завідувачами, видатними вченими нашої країни, які в різні періоди очолювали кафедру.

Детальніше

Для навчання студентів на кафедрі є 5 залів на 37 робочих місць, кабінет професора, асистентська, навчально-методичний кабінет, біохімічна лабораторія. На кафедрі широко використовуються мультимедійні лекції, кабельне телебачення, перегляд відеофільмів про сучасні методи діагностики, лікування та профілактики стоматологічних хворих, постійно удосконалюються сучасні методи навчання та контролю знань студентів. На старших курсах проводяться клінічні розбори хворих та клінічні конференції.

Детальніше

На кафедрі проводиться підготовка студентів із пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології (III та IV семестри), профілактики стоматологічних захворювань (V та VI семестри), дитячої терапевтичної стоматології (VII, VIII, IX та X семестри). Лекції та практичні заняття проводяться згідно робочого плану та програми. Для самостійної роботи студентів ІІ курсу відводиться 28 % навчального часу, ІІІ курсу – 28 % навчального часу, IV та V курсів – 30 %.

Детальніше

На кафедрі оториноларингології проходять підготовку студенти 4-го курсу стоматологічного факультету, 5 курсу медичного факультету, 2-го курсу медсестринського факультету, лікарі-інтерни отоларингологи, цикли вдосконалення сімейних лікарів. Учбовий процес відбувається згідно вимог вищої школи. Оптимізація учбового процесу підвищена за рахунок використання відеоапаратури, яка дозволяє демонструвати хід оперативних втручань, ендоскопічних оглядів безпосередньо в учбовій кімнаті.

Детальніше

З 2006 року кафедру очолює професор, доктор медичних наук Шерстюк Олег Олексійович, автор 12 посібників, 4 раціоналізаторських пропозицій, 6 патентів України, 2 монографії, 3 нововведень, більш ніж 140 наукових праць. За роки існування кафедри виконано 12 докторських і 48 кандидатських дисертацій.

Детальніше

Заняття з фізичного виховання проводяться на 1-5 курсах. Працюють спортивні секції з 14 видів спорту. Ведуться наукові дослідження на тему: "Динаміка фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів 1-2 курсів", працює науковий студентський гурток. У мальовничій місцевості поблизу Диканьки розташований спортивно-оздоровчий табір "Диканська діброва", який одночасно може прийняти до 110 відпочиваючих.

Детальніше

За останні 5 років співробітники кафедри видали 42 наукові праці, 48 навчально-методичних розробок,. співробітники кафедри займаються проблемами медичної інформатики, матеріалознавства у стоматології, надають консультативну допомогу науковцям стоматологічних кафедр, іншим медичним вузам України.

Детальніше

Основний науковий напрямок роботи кафедри – вивчення механізмів протиінфекційного захисту і репаративної функції слизової оболонки порожнини рота у дітей, та розробка і вдосконалення методів діагностики, лікування, реабілітації і профілактики вроджених і набутих дефектів та деформацій щелепно-лицевої ділянки.

Детальніше

Головною метою діяльності кафедри є створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців відповідно до досягнень вітчизняної та світової науки і освіти, загальнодержавних критеріїв і стандартів вищої освіти.

Детальніше

Факультет підготовки іноземних студентів

Основними науковими проблемами, що вивчаються на кафедрі гістології, цитології та ембріології є: «Вплив трансплантації кріоконсервованої плаценти на морфофункціональний стан внутрішніх органів в нормі та при патологічних станах», «Вплив факторів зовнішнього середовища (фізичне навантаження, різні види опромінення, екологічна ситуація) на кінетику структурних змін органів різних систем людини та тварин»,«Особливості ембріогенезу органів порожнини рота», «Морфологія залоз травної системи в нормі та при різних функціональних навантаженнях».

Детальніше

Кафедра є базою навчання для студентів 2, 3, 4-го курсів стоматологічного факультету. Велику роль у навчальному процесі відіграє можливість працювати із студентами на базі хірургічного відділення, двох травматологічних відділень, травмпункту, реанімаційного відділення. У хірургічній клініці є 3 операційні, оснащені необхідною апаратурою, у тому числі відеолапароскопічною. Крім того, наявна сучасна діагностична і лікувальна апаратура.

Детальніше

Кафедра внутрішної медицини №3 є опорною для кафедр вищих медичних навчальних закладів України, які викладають внутрішні хвороби на стоматологічних факультетах. В зв'язку з втіленням Міносвіти нової освітньо - професійної кваліфікаційної характеристики спеціальності за фахом лікар-стоматолог співробітники кафедри розробляють нову програму з внутрішніх хвороб. Головною відмінністю від попередньої програми є максимальна профілізація навчання та максимальне використання сучасних інноваційних навчальних технологій.

Детальніше

Професор Смаглюк Л.В. є експертом координаційної ради з питань стоматології при МОЗ України, членом робочої групи МОЗ України за фахом «ортодонтія» по створенню та доопрацюванню «Протоколів надання стоматологічної допомоги населенню України», головою експертної комісії з питань стоматології ВДНЗУ УМСА, членом редакційної ради наукових видань журналів «Сучасна ортодонтія» та «Світ ортодонтії», членом державної атестаційної комісії на присвоєння лікарських кваліфікаційних категорій за фахом ”Стоматологія”.

Детальніше

Кафедра організована згідно рішення Вченої ради ПМСІ та наказу ректора інституту заслуженого діяча науки і техніки України, д. мед. н., професора Скрипнікова М.С. (протокол №10 від 10.06.1989). Організував та з першого дня очолив кафедру заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук, д.мед.н., професор Ковальов Є.В.

Детальніше

Співробітники кафедри велику увагу приділяють професійній спрямованості дисципліни, зберігаючи характер фундаментальної науки, що дає необхідну базову освіту майбутнім лікарям. Студенти стоматологічного факультету на лекціях і практичних заняттях глибоко вивчають біохімію органів порожнини рота – біохімічний склад і функції слини, особливості метаболізму і його регуляції в тканинах зубів, патохімічні основи виникнення патологічних процесів в органах порожнини рота.

Детальніше

Завідувачка кафедри іноземних мов з латинською мовою й медичною термінологією є к. пед. н., доц. Олена Миколаївна Бєляєва. Натепер у штаті кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією нараховується 15 науково-педагогічних працівників, із них: 9 осіб із науковим ступенем, 6 осіб — без наукового ступеня. З 9 осіб, які мають науковий ступінь, 6 співробітників отримали вчене звання доцента. За своїм науковим потенціалом колектив посідає одне з провідних місць серед однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

Детальніше

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Г.М.Дубинська. Наукові пошуки Г.М.Дубинської різнобічні, її роботи присвячені дослідженню патогенезу та розробці методів лікування хворих на інфекційні недуги з дефіцитом секреторного IgA , з'ясуванню механізмів порушень у системі антиоксидантного захисту та визначенню ролі вільнорадикальних механізмів у патогенезі інфекційних захворювань, розробці методів корекції цих порушень з метою попередження розвитку ускладнень та тяжкого перебігу хвороби

Детальніше

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології cтворена за рішенням Ради Полтавського медичного стоматологічного інституту у 1991 році. Кафедра розташована на базі стоматологічної поліклініки академії по вул. Навроцького, де займає 5 поверхів частини гуртожитку № 2 та частину першого поверху гуртожитку № 1, підпорядкованих академії. Навчальний процес з навчальної дисципліни «Ортопедична стоматологія» здійснюється в 4-х клінічних залах, обладнаних 18 стоматологічними установками. Навчання студентів ІІ курсу з пропедевтики ортопедичної стоматології здійснюється в 7 зуботехнічних лабораторіях, які мають відповідне для цього оснащення. Заняття з вибіркової дисципліни «Основні технології виготовлення зубних протезів» проводяться у тематичних навчальних кімнатах, обладнаних відповідними засобами навчання. Професорсько-викладацький штат кафедри: 4 професора, 7 доцентів, 7 асистентів (із них 5 кандидатів медичних наук, 2 асистенти без наукового ступеню). Навчально-допоміжний персонал: 3 старших лаборанти, 6 зубнихтехніків, 2 лаборанти, 4 підсобних робітників, 1 рентген-лаборант.

Детальніше Докладніше

Кафедра медичної хімії організована відповідно до наказу ректора академії № 340 від 28 вересня 2017 року реорганізувати кафедру «Медична, біоорганічна та біологічна хімія» в кафедри: «Медичної хімії» та «Біологічної та біоорганічної хімії».Медична хімія дає багатозмістовну інформацію дисциплінам медико-біологічного (біохімія, фізіологія, біоорганічна хімія, фармакологія, медична та біологічна фізика) та клінічного (патологічна фізіологія, клінічна біохімія, гігієна, токсикологія, терапія, анестезіологія, фізіотерапія, реаніматологія тощо) профілів. Сьогодні кафедра являє собою колектив однодумців, працьовитих творчих фахівців: 3 доценти, 1 старший викладач, 2 викладачі, 2 старших лаборанти, 1 підсобний робітник

Детальніше

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кафедра є потужною структурною одиницею в системі підготовки спеціалістів сімейної медицини факультетом післядипломної освіти. У квітні 1997 року з метою професійної підготовки та перепідготовки лікарів-терапевтів з фаху «Терапія» була створена кафедра удосконалення лікарів-терапевтів факультету післядипломної освіти Української медичної стоматологічної академії.

Детальніше

Головною умовою виконання вимог форми післядипломної освіти колектив кафедри вважає перехід до сучасних технологій навчання, що передбачає широке використання технічних засобів в навчальному процесі, а саме мультимедійного матеріалу, компьютерних технологій, інтернет. Говним критерієм ефективності навчальних технологій вважається якість практичної підготовки майбутніх лікарів. На кафедрі проходять післядипломну підготовку (інтренатуру) лікарі з фахів «внутрішні хвороби» та «медицина невідкладних станів», всі лікарі-інтерни з спеціальності «лікувальна справа» – відповідні тематичні модулі.

Детальніше

Створення кафедри було обумовлено необхідністю поглиблення теоретичних знань, вдосконалення ступеню мануальних навичок, підготовки до самостійної професійної лікарської діяльності лікарів-інтернів, проведення завершеного післядипломного циклу підготовки лікарів-стоматологів. З 1998 р. кафедра має статус опорної в системі післядипломної освіти з фахів “Стоматологія”, “Терапевтична стоматологія”, “Дитяча стоматологія”.

Детальніше

Кафедра проводить післядипломну підготовку в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі; підвищення кваліфікації лікарів стоматологів-ортопедів на циклах спеціалізації та стажування, передатестаційному та тематичних; на передатестаційному циклі для зубних техніків. Кафедра є опорною для профільних кафедр вузів та факультетів післядипломної освіти з підготовки лікарів стоматологів з фаху „Ортопедична стоматологія”. Як опорна, кафедра координує та сплановує основні напрямки діяльності профільних кафедр.

Детальніше

Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів є опорною, і забезпечує навчально-методичний супровід післядипломного навчання лікарів-інтернів, а також лікарів-курсантів за фахом «Ортодонтія», на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних і спеціалізації. Всього за 16 років становлення і відокремлення ортодонтії у самостійну клінічну дисципліну, на кафедрі було підготовлено 100 клінічних ординаторів іноземних громадян із 14 країн світу.

Детальніше

Кафедра акушерства і гінекології №2 була створена Наказом №7 ВДНЗУ «УМСА» від 8.01.2013 р. з метою оптимізації навчального процесу підвищення ефективності навчально-методичної роботи шляхом реорганізації кафедри акушерства і гінекології ВДНЗУ «УМСА» в кафедру акушерства і гінекології №1 та кафедру акушерства і гінекології №2. Наказом по ВДНЗУ «УМСА» №29 від 21 січня 2013 р. кафедру акушерства і гінекології №2 було закріплено за факультетом післядипломної освіти лікарів.

Детальніше

Наказом ректора №35 від 27.01.2014 з метою покращення навчання лікарів-стоматологів-дитячих на післядипломному етапі кафедра післядипломної освіти реорганізована шляхом відокремлення кафедри дитячої стоматології факультету післядипломної освіти, яку очолила д.мед.н. Шешукова Ольга Вікторівна.

Детальніше

Кафедра хірургії № 4 з малоінвазивною хірургією організована відповідно до наказу ректора академії яку очолив доктор медичних наук, професор Дудченко Максим Олександровичд

Детальніше