Кафедра дитячої хірургії з травматологією та ортопедією

   

36024, м.Полтава, вул. Шевченка, 23

Колектив кафедри


Пелипенко Олександр Васильович

завідувач кафедри

У 1993 році закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут з відзнакою.

З 1996 року кандидат медичних наук. З 2007 року доцент, з 2004 року завідувач курсом травматології та ортопедії, з 2017 року завідувач кафедри дитячої хірургії з травматологією та ортопедією ВДНЗУ «УМСА».

Травматолог-ортопед вищої кваліфікаційної категорії.

Автор 182 друкованих робіт, 16 навчальних посібників, 7 методичних розробок, 5 раціоналізаторських пропозицій.

Наукове направлення – травматична хвороба, особливості її перебігу у осіб похилого та старечого віку, сучасні методики динамічного функціонального остеосинтезу переломів кісток.


Ксьонз Ігор Володимирович

доктор медичних наук, професор

В 1991 році закінчив Полтавський медичний стоматологiчний iнститут. 1991-1992рр. – інтернатуру на базі ПМСІ кафедри госпітальної хірургії. 1992-1993рр. Працював лікарем-хірургом поліклінічного відділення 1-ї міської клінічної лікарні м. Полтави. З 1993 по 1996рр. - прийнятий на посаду асистента кафедри загальної хірургії, а в 1996 р. Переведений на посаду асистента кафедри хірургічних хвороб з доглядом за хворими. В 1998 р. Переведений на посаду доцента цієї ж кафедри. Кандидатську дисертацiю на тему: “Порушення вільнорадикального окислення ліпідів та гемостазу при хірургічних політологіях селезінки і їх корекція поліпептидами селезінки (експериментально-клінічне дослідження.)” Захистив у 1995 році. В 2014 році захистив докторську дисертацію «Хірургічне лікування захворювань та ушкоджень селезінки у дітей». Наукові напрямки діяльності – проблеми абдомінальної хірургії у дітей, лікування патології селезінки, корекція вроджених вад розвитку.


Гриценко Євген Миколайович

доцент

Працює на кафедрі з 2003 року. В 2008 році захистив кандидатську дисертацію «Комплексне лікування ентеральної недостатності при гострій кишковій непрохідності та розповсюдженому перитоніті у дітей». З 2013 виконує обов’язки доцента кафедри. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, 32 патентів, 5 нововведень, 1 інформаційного листа. Має першу лікарську категорію з фаху «Дитяча хірургія».


Овчар Олег Володимирович

асистент

Працює асистентом кафедри дитячої хірургії з 2013 року. У 1979 році закінчив ПМСІ. З 1981 року працює в дитячій хірургії. Має друковані роботи та вищу лікарську категорію з фахом «Дитяча хірургія». Підвищує кваліфікаційний рівень на спеціалізованих курсах та конференціях.

Основний напрямок діяльності – займається ургентною хірургією , забезпечує обслуговування екстрених хірургічних викликів по області. Виконує повний обсяг складних оперативних ургентних та планових хірургічних втручань , а саме: лікування перитонітів, усунення кишкової непрохідності, операції з приводу діафрагмальних гриж, гастрошизису та ін.


Волошин Олександр Миколайович

асистент

Працює асистентом кафедри дитячої хірургії за сумісництвом з 2005 року.

В 1998 році закінчив УМСА. Має вищу лікарську категорію по дитячій хірургії та першу лікарську категорію по дитячій урології.

На даний час - позаштатний міський дитячий хірург.

Займається ургентною дитячою хірургією, абдомінальною хірургією, а також безпосередньо дитячою урологією. Виконує реконструктивні операції на органах сечовидільної системи, операції при вадах розвитку за сучасними методиками.


Ганжа Вікторія Георгіївна

асистент

Працює асистентом кафедри дитячої хірургії за сумісництвом з 2016 року.

В 2004 році закінчила УМСА, в 2006 році- інтернатуру за спеціальністю «Дитяча хірургія». З 2006 року працює дитячим хірургом .

В 2015 році спеціалізація з фаху «Комбустіологія»

Основний напрямок діяльності- проблематика термічної травми у дітей, розвиток опікової хвороби різного ступеню тяжкості, надання кваліфікованої допомоги з використанням нових підходів лікування даної патології. Розробка нових хірургічних технологій, зокрема ранньої некректомії (РНЕ), дозволяє трансформувати опікову рану в операційну, що дає можливість зменшити ендотоксинні реакції і частоту гнійно – септичних ускладнень, скоротити терміни лікування та знизити рівень летальності серед хворих. Основна увага приділяється вдосконаленню хірургічного лікування опіків, а саме загоєнню поверхневих дермальних опіків під ксенодермотрансплантатами (КДТ). При глибоких і великих опіках виконується аутодермопластика розщепленим шкірним трансплантатом, який береться за допомогою сучасного дерматома. Запровадження та вдосконалення таких методик дозволяє запобігти ускладненням та покращити якість життя пацієнта.

Колектив курсу травматології та ортопедії


Павленко Світлана Миколаївна

доцент

У 1989 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут з відзнакою.

З 1998 року кандидат медичних наук, з 2004 року доцент курсу травматології та ортопедії ВДНЗУ «УМСА».

Травматолог-ортопед вищої кваліфікаційної категорії.

Автор 102 друкованих робіт, 5 навчальних посібників, 7 методичних розробок.

Наукове направлення – посттравматичні нейро-дистрофічні синдроми, посттравматичні артропатії.


Півень Юрій Миколайович

асистент

У 1999 році закінчив «Українську медичну стоматологічну академію» м. Полтава

З 2008 року кандидат медичних наук. Асистент кафедри дитячої хірургії з травматологією та ортопедією ВДНЗУ «УМСА».

Травматолог-ортопед вищої кваліфікаційної категорії.

Автор 71 друкованих робіт, 3 методичних розробок, 3 патента на винахід.

Наукове направлення – пошкодження плечового суглобу (пошкодження ротаційної манжети плеча, пошкодження Hill-Sachs, нестабільність плеча, бурсопатії, переломи проксимального відділа плечової кістки).


Ковальов Олександр Сергійович

асистент

У 2009 році закінчив Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава.

З 2015 року старший лаборант, з 2016 року асистент кафедри дитячої хірургії з травматологією та ортопедією ВДНЗУ «УМСА».

Ортопед-травматолог другої кваліфікаційної категорії.

Автор 19 друкованих робіт.


Ліпухіна Марина Анатоліївна

підсобний робітник

Працює з 2019 року.


 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум