Кафедра дитячої хірургії з травматологією та ортопедією

   

36024, м.Полтава, вул. Шевченка, 23

Лікувально-консультативна робота курсу дитячої хірургії


Лікувальною базою курсу дитячої хірургії є дитяча міська клінічна лікарня м. Полтави

Фаховий рівень професорсько-викладацького складу: 3 співробітників курсу мають вищу лікарську категорію (2 – з дитячої хірургії, 1 – з хірургії), 2 – першу з дитячої хірургії, 1 – першу з дитячої урології, 1 – другу з дитячої хірургії.

Лікувально-консультативна робота співробітників складається з:

  • проведення курації роботи дитячого хірургічного відділення;
  • чергування в якості відповідального лікаря та надання ургентної консультативно-лікувальну допомоги в клініці в позаробочий час;
  • проведенні консультативних прийомів;
  • виконання виїздів по викликам із територіального центру екстреної медицини та медицини катастроф;
  • участь у клінічних та патологоанатомічних розборах, роботі ЛКК та рецензуванні історії хвороб.

За останні 3 роки співробітниками виконано 646 оперативних втручань та 1006 асистенцій при операціях у дітей.

За останній період впроваджено 5 нових методик діагностики та лікування.

1. Спосіб декомпресії тонкої кишки та ентеростомії у хворих з дивертикулом Меккеля (Реєстр галузевих нововведень №457/33/10) доц. Гриценко Є. М на базі ДМКЛ м. Полтава.

2. Дренажна трубка (Реєстр галузевих нововведень №474/35/11) доц. Гриценко Є. М. на базі ДМКЛ м. Полтава та на базі областної дитячої клінічної лікарні м. Луганськ

3. Спосіб видалення феромагнітних сторонніх тіл м’яких тканин. (Реєстр галузевих нововведень №522/37/12 ) доц. Гриценко Є. М на базі ДМКЛ м. Полтава.

4. Ендоскопічна корекція сечовідн-міхурового рефлексу у дітей (доц. Ксьонз І. В., асистент Волошин О. М.) на базі ДМКЛ м. Полтава.

5. Спосіб гастростомії. (Пат. 69386 U України). доц. Гриценко Є. М на базі ДМКЛ м. Полтава.


Лікувально-консультативна робота курсу травматології та ортопедії


Клініка травматології та ортопедії забезпечує цілодобову ургентну службу по місту. Співробітники несуть ургентні чергування в клініці в якості відповідального травматолога зміни. Доценти курсу, будучи кураторами обласного та міського травматологічних відділень, проводять загальні обходи, консиліуми, лікарські конференції. З усіх операцій, які виконуються в клініці травматології та ортопедії, співробітниками курсу виконуються близько 30%. Це найбільш складні оперативні втручання, які потребують високої кваліфікації хірурга. 4 співробітники курсу мають вищу кваліфікаційну категорію, один - другу.

Щоденно проводиться консультативний прийом хворих в клініці, регулярний прийом в поліклінічних кабінетах міста, проводяться виїзди в районні лікарні.

Колектив курсу протягом багатьох років тісно плідно співпрацює з провідними фахівцями ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенко АМН України» (м. Харків), ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (м. Київ), підтримується постійний науковий зв’язок з вченими Донецьку, Дніпропетровську, Одеси, Запоріжжя.

Неодноразово відвідувались курси тематичного удосконалення (доцент Пелипенко О.В. – Харків, Київ, Донецьк, Польща; доцент Павленко С.М. – Харків, Київ; кандидат медичних наук Півень Ю.М. – Харків, Київ, Дніпропетровськ, Одеса).

Наукові розробки співробітників постійно впроваджуються в лікарський процес роботи міських та районних лікарень. Широко використовуються авторські розробки остеопластики, пластики ахілового сухожилка, оперативні методи лікування параартикулярних тканин плечового суглобу, комплексного лікування постраждалих похилого та старечого віку, методи електроаналгезії.

Активна робота ведеться Полтавською обласною філією ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів» (Голова правління філії – завідувач кафедри дитячої хірургії з травматологіє та ортопедією, доцент Пелипенко О.В., Почесний голова – доцент ПелипенкоВ.П., секретар – доцент Павленко С.М.). Крім проведення обласних та міжобласних науково-практичних конференцій, щорічно проводяться курси тематичного удосконалення для лікарів практичної ланки області.

Підвищенню якості надання спеціалізованої травматологічної допомоги населенню сприяє проведення шкіл–семінарів.

Кожен з вказаних заходів відвідують близько 100 лікарів міста та області. До сумісної роботи залучаються фахівці суміжних спеціальностей, робітники правоохоронних органів, адміністрація районних центрів, міста та області.

Протягом 10 років курс травматології та ортопедії є не тільки базовою клінікою, а й школою передового досвіду по впровадженню сучасних прогресивних технологій. Цьому сприяє міцний зв’язок з вченими Києва, Донецька (доцент ПелипенкоО.В., к.мед.н Малик В.Д.), Харкова (доцент Павленко С.М.), Дніпропетровська, Одеси (к.м.н. Півень Ю.М.).

Перспективні напрямки роботи курсу:

- травматична хвороба, особливості її перебігу у осіб похилого та старечого віку;

- артроскопічні втручання на різних сегментах опорно-рухового апарату з використанням біологічно активних речовин;

- варіанти кісткової пластики в умовах пухлинних та гнійно-запальних процесів;

- реконструктивно-відновлюючі операції великих суглобів, в тому числі ендопротезування;

- сучасні методики динамічного функціонального остеосинтезу переломів кісток;

- реабілітація потерпілих з нейродистрофічними ускладненнями пошкоджень кісток, а також застосування методу черезшкірних електроаналгезій при захворюваннях опорно-рухового апарату.


 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум