Кафедра дитячої терапевтичної стоматології
з профілактикою стоматологічних захворювань

Міська клінічна дитяча стоматологічна поліклініка (36020, Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 9, тел. (05322) 2-68-29; дитяча міська поліклініка №2 (36000, вул. В.Тирновська 29/2, тел. (05322) 4-21-32);
поліклінічне відділення №2 дитячої лікарні (вул.Нікітченка 2).Електронна адреса – pedodont@ukr.net

 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

 

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань веде свою історію від курсу стоматології дитячого віку, що був заснований проф.Григор`євою Лією Петрівною у 1974 році. На курсі дитячої стоматології на базі обласної стоматологічної поліклініки викладалась дитяча терапевтична стоматологія (доц.Павленко Л.Г., ас.Куряєва М.Т.), ортодонтія (проф. Григор¢єва Л.П., ас.Сірик В.А., ас.Сисоєв М.П.) та дитяча хірургічна стоматологія (доц.О.В.Рибалов та ас.Кіндій С.В.). У 1976 році курс став кафедрою стоматології дитячого віку, якою до 1993 року завідувала проф. Григор'єва Л.П.

Під керівництвом проф. Григор’євої Л.П. виконані і захищені дві докторські (В.Д.Куроєдова, Л.В.Лепорська) та 15 кандидатських дисертацій (Сисоєв М.П., Сірик В.А., Куроєдова В.Д., Головко Н.В., Ткаченко П.І., Кіндій С.В., Ейгорн Т.Ю., Щербакова Е.В., Чуприна Л.Ф., Каськова Л.Ф., Смаглюк Л.В., Галич Л.Б., Новікова С.Ч., Шешукова О.В., Куліш Н.В.). Професор Григор’єва Л.П. – автор 2 монографій: “Прогнатія” (1994) та “Прикус у дітей” (1995), співавтор довідника “Справочник по ортодонтии” (1991). Професор Григор’єва Л.П. – автор більше як 100 друкованих робіт та 5 патентів.

З 1981 року базою кафедри стала міська дитяча стоматологічна поліклініка, збудована й оснащена за активної участі співробітників кафедри.У 1985-1986 роках у дитячій поліклініці в мікрорайоні Половки була створена база курсу профілактики стоматологічних захворювань, де став викладатися цей розділ.

У 1994-1999 роках кафедру дитячої стоматології очолював Падалка Іван Опанасович - доктор медичних наук, професор, випускник Харківського медичного стоматологічного інституту. Докторську дисертацію на тему: "Клинико-патогенетические аспекты кариеса и обоснование его профилактики у детей при кариесогенной ситуации" захистив у 1992 році в Полтаві. Професор Падалка І.О. є автором посібника “Теоретичне обгрунтування та засоби місцевої профілактики карієсу зубів у дітей” (1997), 4 патентів та 135 друкованих робіт. Професор Падалка І.О. – основоположник погляду на емаль зуба як на природний мембранний комплекс, в якому біологічні мембрани екрановані апатитоподібною мінеральною речовиною і виконують роль регулятора  проникності емалі. Автор робочої гіпотези про участь вільнорадикального перекисного окислення в патогенезі та профілактиці карієсу зубів.

Під його керівництвом були захищені 4 кандидатських (Андріянова О.Ю., Карпенко О.О., Амосова Л.І., Янко Н.В.) та 1 докторська дисертація (Каськова Л.Ф.). Викладачами в період його керівництва активно впроваджувались нові способи профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей. Він є автором 135 наукових праць, 1 посібника, 4 винаходів та 4 рацпропозицій.

У 1999-2001 роках кафедрою дитячої стоматології завідував доктор медичних наук професор Ткаченко Павло Іванович, який після реорганізації керує кафедрою дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології.
У 2001 році на базі кафедри «Дитячої стоматології» була створена кафедра «Дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань» (наказ ВДНЗУ «УМСА» № 80 від 9 липня 2001р.), яку очолила проф. Каськова Л.Ф. – талановита учениця Григор¢євої Л.П., що продовжує справу розвитку та становлення дитячої стоматології на Україні.

15 років завідує кафедрою доктор медичних наук, професор Каськова Людмила Федорівна – випускниця Полтавського державного медичного стоматологічного інституту, що пройшла на кафедрі шлях від старшого лаборанта до професора. У 1988-1992 роках Каськова Л.Ф. навчалась у заочній аспірантурі на кафедрі дитячої стоматології і в 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особенности роста челюстей и динамика функции жевания у детей 2-х групп (с наличием диастем и трем и без таковых) 5-7 лет», після чого працювала асистентом кафедри, з 1994 року – доцентом. У 2003 році Каськова Л.Ф. захистила докторську дисертацію на тему: «Карієс зубів та його профілактика в дітей із родин ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС» та у 2004 році отримала звання професора.

Під керівництвом професора Каськової Л.Ф.захищені 12 кандидатських дисертацій (Маковка І.Л., Солошенко Ю.І., Ващенко І.Ю., Бережна О.Е., Моргун Н.А., Акжитова Г.О., Шепеля А.В., Марченко К.В., Артем'єв А.В., Новіков Є.М., Павленкова О.С., Уласевич Л.П.) та 1 докторська дисертація (Якубова І.І.), також підготовлено 4 магістрів та 5 клінічних ординатори. В теперішній час проф.Каськова Л.Ф. є науковим керівником 4 кандидатських дисертацій. Тільки за 2011-2019 проф Каськова Л.Ф. була офіційним опонентом 25 дисертацій, зараз вона є членом спеціалізованої Ради Д44.601.01 при ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»). За період 2013-2018 років Каськовою Л.Ф. надруковано 162 наукових та науково-методичних праць, 11 монографій, 7 посібників з грифом ЦМК МОЗ України, 2 патенти України на корисну модель, 2 нововведення, 8 інформаційних листів, 8 свідоцтв про регістрацію авторського право на твір.

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум