Кафедра дитячої терапевтичної стоматології
з профілактикою стоматологічних захворювань

КП "Міська клінічна дитяча стоматологічна поліклініка Полтавської міської ради" (36020, Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 9, тел. (0532) 56-28-78, e-mail: pedodont@ukr.net)

 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 
 
 

Каськова Людмила Федорівна – д.мед.н., професор. Заслужений лікар України.

Закінчила стоматологічний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту в 1981 році.

У 1988-1992 роках Каськова Л.Ф. навчалась у заочній аспірантурі на кафедрі дитячої стоматології і в 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особенности роста челюстей и динамика функции жевания у детей 2-х групп (с наличием диастем и трем и без таковых) 5-7 лет», після чого працювала асистентом кафедри, з 1994 року – доцентом. У 2003 році Каськова Л.Ф. захистила докторську дисертацію на тему: «Карієс зубів та його профілактика в дітей із родин ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС» та у 2004 році отримала звання професора.

Під керівництвом професора Каськової Л.Ф.захищені 12 кандидатських дисертацій (Маковка І.Л., Солошенко Ю.І.,  Ващенко І.Ю., Бережна О.Е., Моргун Н.А., Акжитова Г.О., Шепеля А.В., Марченко К.В., Артем'єв А.В., Новіков Є.М., Павленкова О.С., Уласевич Л.П.) та 1 докторська дисертація (Якубова І.І.), також підготовлено 4 магістрів та 5 клінічних ординатори. В теперішній час проф.Каськова Л.Ф. є науковим керівником 4 кандидатських дисертацій.  Тільки за 2011-2019 проф Каськова Л.Ф. була офіційним опонентом 25 дисертацій, зараз вона є членом спеціалізованої Ради Д44.601.01 при ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»).

За період 2013-2018 років Каськовою Л.Ф. надруковано 162 наукових та науково-методичних праць,  11 монографій, 7 посібників з грифом ЦМК МОЗ України, 2 патенти України на корисну модель, 2 нововведення, 8 інформаційних листів, 8 свідоцтв про регістрацію авторського право на твір.

Публікації Каськової Л.Ф.

 
         
 
 

Андріянова Ольга Юріївна –к. мед. н., доцент.

Закінчила Полтавський державний медичний інститут у 1984 році. Після закінчення інтернатури з 1985 по 1986 роки працювала лікарем-стоматологом у стоматологічній поліклініці в м. Кременчук. З 1986 по 1992 роки працювала дитячим лікарем-стоматологом дитячої міської стоматологічної поліклініки Полтави. З 1992р.– асистент, а з 2002 р. – доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань. Тема дисертації – «Стан гомеостазу порожнини рота і обгрунтування його корекції у дітей, хворих на хронічний паренхиматозний паротит». – Стоматологія. - Полтава, 1996.

Відповідальна за учбово-методичну роботу на 5 курсі.

Автор 161 наукових та навчально-методичних робіт, 2 свідоцтв на раціоналізаторську пропозицію та 1 патенту на винахід.

Публікації Андріянової О.Ю.

 
         
 
 

Амосова Людмила Іванівна – к. мед.н., доцент. 

Закінчила УМСА в 1996 році. З 1996 по 1998 роки навчалася в магістратурі кафедри дитячої стоматології. З 1998  по 2001 роки – аспірант кафедри дитячої стоматології. У 2001-2007 рр. працювала асистентом, у 2008 році отримала звання доцента кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань. Відповідальна за ліцензійний іспит та за виконання програми профілактики.

Тема дисертації – «Клініко-лабораторне обгрунтування застосування «Кальцексу» для лікування початкових  форм флюорозу зубів у дітей». – Стоматологія. - Полтава, 2002.

Автор 150 публікацій, зокрема 6 навчально-методичних посібників, 1 патенту на винахід, 2 свідоцтв на раціоналізаторську пропозицію.

Публікації Амосової Л.І.

 
         
 
 

Ващенко Ірина Юріївна –к.мед.н., доцент.

Закінчила УМСА в 1995 році. З 1995 по 1996 роки навчалася в інтернатурі. У 1998-2000 роках працювала асистентом. З 2000 по 2001 роки навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі дитячої стоматології, у 2001-2002 роках працювала асистентом. У 2002-2005 роках навчалася в аспірантурі на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань. З 2006 року працювала асистентом, у 2011 році отримала наукове звання доцента. Відповідальна за практику на 3 курсі, учбово-методичну роботу з англомовними студентами.  Під її керівництвом навчається 2 клінічних ординатори.

Тема дисертації – «Клініко-лабораторне обґрунтування корекції порушень гомеостазу ротової порожнини у дітей з гострим лімфобластним лейкозом та лімфогранулематозом, 2005.

Автор 65 публікацій, зокрема 1 монографії, 1 навчально-методичного посібника та 1 патента.

Публікації Ващенко І.Ю.

 
         
 
 

Кулай (Карпенко) Ольга Олександрівна -к.мед.н., доцент.

Закінчила Полтавський державний медичний інститут в 1993 році. З 1993 по 1994 роки проходила інтернатуру із стоматології в м. Полтаві. З 1994 по 1995 роки – магістрант кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. З 1996 по 1997 роки – асистент, а з 1997 по 1999 роки – аспірант кафедри дитячої стоматології. У 1999-2007 рр. працювала асистентом, у 2008 році отримала звання доцента кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань, в теперішній час зав.навчальної частини кафедри.

Тема дисертації – «Особливості клініки та лікування пародонтального синдрому у дітей хворих на цукровий діабет». – Стоматологія. - Полтава, 2000.

Автор 118 публікацій, зокрема 2 патентів на винахід, 1 раціоналізаторської пропозиції, 3 монографій та 3 навчально-методичних посібників та 1 словника.

Публікації Кулай О.І.

 
         
 
 

Новікова Світлана Чеславівна - к. мед.н., доцент.

Закінчила Полтавський державний медичний інститут у 1983 році. З 1989 р. по теперішній час викладає на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань. У 2006 році отримала звання доцента. Відповідальна за опірність кафедри з дисципліни „Профілактика стоматологічних захворювань” серед вищих навчальних медичних закладів України та за учбово-методичну роботу на 3 курсі.

Тема дисертації – «Антиоксиданти у комплексному лікуванні гострого герпетичногого стоматиту у дітей». – Стоматологія. - Полтава, 1996.

Автор 137 публікацій, зокрема 6 навчально-методичних посібників, 2 патентів, 2 інформаційних листів, 2 монографій, 1 раціоналізаторської пропозиції, 5 навчальних програм.

Публікації Новікової С.Ч.

 
         
 
 

Хміль Олена Всеволодівна –– к. мед. н., доцент.

Закінчила Полтавський державний медичний інститут у 1988 році. З 1989 по 1996 роки працювала асистентом, а з 1996 по 1998 старшим викладачем, завучем кафедри патологічної фізіології, одночасно працювала лікарем-стоматологом за сумісництвом. З 1998 року працювала асистентом кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань, а у 2012 році отримала наукове звання доцента.

Відповідальна за СНТ на кафедрі та учбово-методичну роботу на 4 курсі.

Тема дисертації – «Функціональний стан тканин пародонту і крові тварин у нормі та при дії різних доз іонізуючого опромінення”. - Фізіологія. - Київ, 1996.

Автор 102 публікацій.

Публікації Хміль О.В.

 
         
 
 

Чуприна Леонід Федорович –к. мед. н., доцент.

Закінчив Полтавський державний медичний інститут у 1982 році. З 1982 по 1984 роки працював стоматологом Полтавської відділкової лікарні ст.Полтава-Південна. З 1984 по 1989 роки – старший лаборант кафедри дитячої стоматології. З 1989 р.– асистент кафедри дитячої стоматології. У 1992 році отримав вчене звання доцента.  З 2001 р. по теперішній час – доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань. Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі, відповідальний за клінічну базу на Половках.

Тема дисертації – «Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава у детей, перенесших на ранних этапах своего развития отита». – Стоматологія. - Калинин, 1988.

Автор 80 публікацій.

Публікації Чуприни Л.Ф.

 
         
 
 

Акжитова Ганна Олександрівна – к. мед. н., асистент.

Закінчила УМСА в 2001 році. У 2003-2005 роках працювала у дитячій стоматологічній поліклініці в м. Кременчук. У 2005-2008 роках навчалась в аспірантурі на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань. З грудня 2008р. працює асистентом кафедри.

Тема захищеної дисертації “Характеристика стану твердих тканин зубів та підвищення їхньої резистентності у дітей із дисбактеріозом кишечника, спричиненого антибіотикотерапією”. - Стоматологія. – Полтава, 2011.

Автор 26 публікацій, 1 патенту та 1 інформаційного листа.

Публікації Акжитової Г.О..

 
         
 
 

Артем'єв Андрій Владиславович - к.мед.н., асистент.

Закінчив Полтавський державний медичний інститут в 1988 році. З 1988 по 1995 роки працював лікарем-ортодонтом дитячої міської стоматологічної поліклініки Полтави. З 1996 р. працює асистентом кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань. Відповідальний за техніку безпеки на кафедрі.

Тема дисертації – «Еволюційні особливості розвитку захворювань на карієс зубів у людини». Полтава, 2012.

Автор 119 наукових публікацій, 1 монографії, 5 патентів та 9 свідоцтв про регістрацію авторського право на твір.

Публікації Артем'єва А.В.

 
   

 

 
 
 

Моргун Наталія Анатоліївна - к.медн., асистент.

Закінчила УМСА в 1996 році. З 1996 по 2000 роки працювала у дитячій стоматологічній поліклініці в м.Вінниця. З 2003-2004 р. працювала старшим лаборантом, у 2004-2007 роках навчалася в аспірантурі кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань. З грудня 2007р. працює асистентом кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань. Відповідальна за комп'ютерний контроль та за осередок Асоціації стоматологів.

Тема дисертації – „Профілактика флюорозу зубів у дітей 6-7 років”. – Стоматологія. - Полтава, 2008.

Автор 41  публікацій, 1 патенту на винахід, 1 інформаційного листа.

Публікації Моргун Н.А.

 
         
 
 

Солошенко Юлія Іванівна - к. мед.н., асистент.

Закінчила Полтавський державний медичний інститут в 1993 році. З 1993 по 1994 роки проходила інтернатуру із стоматології в м. Полтаві. З 1994  по 1999 роки – лаборант кафедри дитячої стоматології УМСА. З 1999 року - асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань. Відповідальна за виробничу практику на 2 курсі та проведення олімпіади на кафедрі.

Тема дисертації – «Обгрунтування профілактики фісурного карієсу у дітей з урахуванням одонтогліфики постійних молярів». – Стоматологія. -Полтава, 2003.

Автор 51 публікації, зокрема 1 монографії, 2 навчально-методичних посібників, 1 патенту на винахід, 1 раціоналізаторської пропозиції.

Публікації Солошенко Ю.І.

 
         
 
 

Янко Наталія Валентинівна – к. мед.н.

Закінчила УМСА в 1995 році. З 1995 по 1997 роки навчалася в магістратурі на кафедрі хірургічної стоматології. З 1997 по 1998 роки – асистент, а з 1998 по 2001 роки – аспірант кафедри дитячої стоматології. З 2001 року по 2018 роки працювала асистентом кафедри, з грудня 2018 року працює на посаді доцента. Відповідальна за презентацію кафедри на сайті академії, профорг кафедри, відповідальна за діловодство на кафедрі.

Тема дисертації – «Клініко-лабораторне обгрунтування застосування сорбенту «Ентеросгель» для екзогенної профілактики карієсу тимчасових зубів». – Стоматологія. - Полтава, 2003.

Автор 90 публікацій, зокрема 2 патентів на винахід, 1 інформаційного листа, 3 навчальних посібників.

Публікації Янко Н.В.

 
         
 
 

Павленкова Оксана Сергіївна –к.мед.н., асистент кафедри.

Закінчила УМСА в 2011 році. З 2011 по 2013 роки навчалася у магістратурі на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів. З 2013 по 2016 роки навчалася в аспірантурі. З 2016 року по теперішній час працює асистентом кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань.

Тема кандидатської дисертації «Особливості перебігу і профілактики карієсу зубів у дітей із урахування частоти захворювань на гострі респіраторно-вірусні інфекції». Відповідальна за виховну роботу.

Автор 18 публікацій, зокрема 1 патенту та 1 нововведення.

Публікації Павленкової О.С.

 
         
 
 

Уласевич Лариса Павлівна – к.мед.н.,асистент кафедри.

Закінчила УМСА в 2001 році. Працює на кафедрі з 2004 року.

Тема кандидатської дисертації – «Особливості клініки, лікування та профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей з гіпертрофією аденоїдів».

Автор 15  публікацій, зокрема 1 патенту та 1 інформаційного листа. Відповідальна за лікувальну роботу в інтернаті №1 та навчально-методичну роботу на 5 курсі.

Публікації Уласевич Л.П.

 
         
         
         
         

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум