Кафедра дитячої терапевтичної стоматології
з профілактикою стоматологічних захворювань

Міська клінічна дитяча стоматологічна поліклініка (36020, Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 9, тел. (05322) 2-68-29; дитяча міська поліклініка №2 (36000, вул. В.Тирновська 29/2, тел. (05322) 4-21-32);
поліклінічне відділення №2 дитячої лікарні (вул.Нікітченка 2).Електронна адреса – pedodont@ukr.net

 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Лікувальна робота

Лікувальна робота кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань проводиться на всіх клінічних базах. Співробітниками кафедри проводяться консультації та лікування хворих дітей із захворюваннями твердих тканин зубів некаріозного походження, карієсом та його ускладненнями, захворюваннями тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

Завідуюча кафедри та доценти проводять лікувально-консультативну роботу, решта викладачів – лікувальну. Кваліфікаційна категорія присвоєна 16 викладачам. З них: вища категорія – 14, перша – 1, друга –1 особі. Всі викладачі, які працюють на кафедрі, мають спеціалізацію з дитячої терапевтичної стоматології.

За останні п'ять років впроваджено 11 способів профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у дітей у 35 лікувальних закладах м.Полтави та Полтавської області, міст Івано-Франківськ, Пирятин, Чернігів, Кіровоград та ін. Створений та активно працює обласний центр профілактики стоматологічних захворювань у дітей, публікуються статті у газетах. Викладачі постійно читають лекції лікарям дитячої міської стоматологічної поліклініки по тематиці профілактики, діагностики, нових методів лікування основних стоматологічних захворювань у дітей. За 2011-2015 роки було прочитано 17 лекцій.

Співробітники кафедри постійно беруть активну участь в обласних, республіканських та міжнародних науково-практичних конференціях, виступаючи з результатами своїх наукових розробок.

Співробітники кафедри забезпечують лікувально-профілактичну роботу в школі-інтернаті №1, де проводиться санація дітей та уроки гігієни порожнини рота.

Співробітники кафедри забезпечують лікувально-профілактичну роботу в школі-інтернаті №1, де проводиться санація дітей та уроки гігієни порожнини рота.

Надання лікувально - консультативної стоматологічної допомоги

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» відгукнулася на прохання благодійної організації «Світло надії». За підтримки ректора академії професора В.М. Ждана, на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань (завідувачка кафедри д.мед.н., професор Каськова Л.Ф.) була організована лікувально-консультативна допомога і дітям із Кризового центру, які опинилися в складних життєвих обставинах. Консультують маленьких пацієнтів завідувачка кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань, доктор медичних наук, професор Каськова Людмила Федорівна. Професійну лікарську допомогу надають доцент Кулай О.О. та асистент Солошенко Ю.І. Наразі фахівцями кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань на клінічній базі міської дитячої стоматологічної поліклініки було обстежено, проведено гігієнічне навчання по догляду за порожниною рота і стоматологічне лікування 11 дітей.

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум