Кафедра дитячої терапевтичної стоматології
з профілактикою стоматологічних захворювань

Міська клінічна дитяча стоматологічна поліклініка (36020, Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 9, тел. (05322) 2-68-29; дитяча міська поліклініка №2 (36000, вул. В.Тирновська 29/2, тел. (05322) 4-21-32);
поліклінічне відділення №2 дитячої лікарні (вул.Нікітченка 2).Електронна адреса – pedodont@ukr.net

 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Наукова робота

Співробітники кафедри виконують прикладну науково-дослідну роботу «Удосконалення методів профілактики та лікування хвороб твердих тканин зубів та тканин пародонта на фоні соматичної патології у дітей з урахуванням соціально-економічних факторів та психоемоційного стану» (знаходиться на реєстрації),

Пошукувач Попик К.П. виконує дисертаційну роботу «Особливості клінічного перебігу і профілактики карієсу постійних зубів у дітей із різними психоемоційними станами» згідно з тематикою науково-дослідних робіт, що виконуються у ВДНЗ України «Удосконалити методи профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей із факторами ризику» (АМН 079.10), № державної реєстрації теми 0111U006760 та «Удосконалення методів профілактики та лікування хвороб твердих тканин зубів та тканин пародонта на фоні соматичної патології у дітей з урахуванням соціально-економічних факторів та психоемоційного стану» (знаходиться на реєстрації).
Науковий керівник – проф. Каськова Л.Ф.   Строки виконання  2015-2019.

Кожного року видається по 3 монографії. За минулий рік видано:

1. Каськова Л.Ф., Новікова С.Ч., Новіков Є.М., Анопрієва Н.М. Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей у період змінного прикусу. -  Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2018. – 101 с.

2. Каськова Л.Ф., Ващенко І.Ю.Стан тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота на тлі лімфогранулематозу. -  Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2018. - 114 с.

3. Каськова Л.Ф., Моргун Н.А. Проблема флюорозу зубів у дітей та шляхи її розв'язання. - Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2018. - 91 с.

Наукові результати кафедри публікуються в патентах, монографіях, наукових творах, інформаційних листах та нововведеннях. За минулий 2018 рік видано:

1.Каськова Л.Ф., Янко Н.В., Артем'єв А.В., Артем’єва О.І. Науковий твір: «Періоди розвитку методів ідентифікації кісткових решток та вивчення захворювань, зокрема стоматологічних, у давнього населення»
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №76837. Дата реєстрації 14.02.2018

2. Каськова Л.Ф., Новікова С.Ч., Анопрієва Н.М., Попик К.М., Мандзюк Т.Б. Науковий твір: «Схема анкетування батьків для виявлення впливу соціально-гігієнічних чинників сім’ї на виникнення стоматологічних хвороб у дітей »
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №74349. Дата реєстрації 24.10.2017

.3. Каськова Л.Ф., Новікова С.Ч., Анопрієва Н.М., Попик К.М., Мандзюк Т.Б. Науковий твір: «Схема анкетування дітей для виявлення соціально-гігієнічних чинників виникнення стоматологічних хвороб у дітей ». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №74348. Дата реєстрації 24.10.2017

4. Каськова Л.Ф., Попик К.М., Уласевич Л.П. Науковий твір: «Форма для реєстрації навичок індивідуальної гігієни порожнини рота» . Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79558. Дата реєстрації  4.06.2018р.

5. Каськова Л.Ф., Янко Н.В.  Патент на корисну модель: «Спосіб реставрації бічних зубів». Реєстраційний номер №128321 від 10.09.2018 р.

6. Каськова Л.Ф., Уласевич Л.П. «Спосіб профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей з гіпертрофією аденоїдів». Інформаційний лист №213-2017

7. Каськова Л.Ф., Павленкова О.С. «Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції». Інформаційний лист №101-2016.

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум