Кафедра ендокринології з дитячими інфекційними хворобами

Ендокринологічне, кардіологічне №1 відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім.М.В.Скліфосовського,
неврологічне відділення Шпиталю інвалідів війни
м. Полтава, вул.Шевченка, 23, 36024, Україна, тел: (05322) 2-43-65; 2-42-75

 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Викладання ендокринології студентам Полтавського медичного стоматологічного інституту (нині Українська медична стоматологічна академія) почалося в 1976 році на курсі ендокринології, який був у складі кафедри госпітальної терапії (зав. кафедрою д.м.н., проф. Шулаєва Є.В.), з 1978 року кафедру очолював д.м.н., проф. Ермалінський О.Ф., а з 1992 року д.м.н., проф. Катеренчук І.П., з 1998 року курс було приєднано до кафедри післядипломної освіти лікарів - терапевтів, яку очолював д.м.н., проф. М.М.Потяженко.

 
професор Ермалінський О.Ф.
професор Потяженко М.М.
професор Катеренчук І.П.

 

Завідуючим курсом ендокринології з його заснування до 1998 року був к.м.н, доцент Головач А.П., який  у 1962 році закінчив педіатричний факультет Харківського державного медичного інституту, працював  дільничним лікарем, закінчив аспірантуру при Українському НДІ експериментальної ендокринології (нині – Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України), керував консультативною поліклінікою. У 1983р. захистив  кандидатську дисертацію «Деякі сторони обміну серотоніну та катехоламінів при захворюваннях щитовидної залози» У 1983р. отримав вчене звання доцента. Має 43 наукові праці, співавтор затвердженої ЦМК МОЗ України  програми з ендокринології для студентів IV курсу медичних вузів України.

к.м.н, доцент Головач А.П.

З 1978 р. на курсі працювали: О.М.Шахова (1978-1982), М.Г.Бойко (1980-1983), В.Є.Новак (1983-1985), Н.І.Рій, О.В.Чистякова (1993-1996), З.О.Борисова (1993-1996), М.В.Махарадзе (1995-2002) та  О.В.Гончаренко (1995-2004).

Протягом 1997 року курсом керував д.м.н. Андрусенко О.Б.

З 3.01.2003 року наказом № 1 ректора УМСА акад. Скрипникова М.С. була створена кафедра ендокринології з курсом фізичної реабілітації, спортивної медицини та  лікувальної фізкультури (шляхом об’єднання). завідувачем кафедри була призначена лауреат Державної премії України, д.мед.н., професор Л.Є.Бобирьова. У 2012р. курс фізичної реабілітації спортивної медицини та  лікувальної фізкультури був об’єднаний з кафедрою фізичного виховання, а до кафедри ендокринології був при’єднаний курс дитячих інфекційних хвороб.

У 1875 року Рада медичного факультету визнала курс дитячих хвороб обов'язковим, так як з відкриттям міської дитячої лікарні князя Крапоткіна з'явилася можливість проведення клінічних занять зі студентами.(Харківський період)
Кафедра педіатрії та неонатології номер 1 є однією з найстаріших кафедр педіатрії в Україні. ЇЇ історія бере початок 12 січня 1892 році, коли в Харківському університеті, за рішенням Ради медичного факультету, відкрилася перша кафедра дитячих хвороб, яку очолював проф. Пономарьов Михайло Девіч, який ще з 1875р. читав курс дитячих хвороб.
Пізніше кафедру очолив проф. Троїцький (1902-1919.), проф. Аркавін (1919-1929), Д. Фришман (1929-1944), проф. Бєлоусов (1944-1965).

Історія курсу дитячих інфекційних хвороб починається з часу організації одонтологічного факультету при Харківському медичному інституті, де в складі курсу дитячих хвороб викладали також інфекційні хвороби у дітей (завідував доцент, к.м.н. О.П.Брануштейн з 1926р. по 1941р.). З 1945р. по 1964р. курс очолювали Г.П. Тец, С.Я. Шафернштейн, Л.А.Гільман. З 1964р. по 1968р. курс очолювала доцент, к.м.н. В.С.Приходько. З 1968р. по 1969р. курс дитячих хвороб Полтавського медичного стоматологічного інституту (нині – Українська медична стоматологічна академія) очолював к.м.н. В.І.Богашов. З 1970р. по 1974р. – завідував доцент, к.м.н. М.М. Пєший. У 1975р. курс було реорганізовано у кафедру дитячих хвороб, якою керувала д.м.н., професор С.К. Ткаченко по 1977р. У 1978-1983 рр. завідувачем кафедри – д.м.н., професор М.С. Грішило. В цей час на кафедрі тематика вивчення дитячих інфекційних хвороб була особливо актуальною. Професор М.С. Грішило публікує монографію «Сальмонельози у дітей». З 1984р. по 1996р. кафедру педіатрії очолює д.м.н., професор М.М. Пєший. У 1996р. була створена кафедра фтизіатрії та дитячих інфекційних хвороб, яку очолив д.м.н., професор А.Г. Ярешко. У 1997р. був створений окремо курс дитячих інфекційних хвороб, який очолив к.м.н. К.Ю. Прилуцький. З 1998р. по 2005р. викладання дитячих інфекційних хвороб проводилось на кафедрі факультетської педіатрії з неонатологією та дитячими інфекційними хворобами (зав.каф. д.м.н., професор Г.М. Траверсе), а протягом 2005-2007рр. на кафедрі госпітальної педіатрії з дитячими інфекційними хворобами (зав. каф. д.м.н.,професор Т.О. Крючко), у 2007-2011рр. – на кафедрі педіатрії №1 з пропедевтикою, неонатологією та дитячими інфекційними хворобами (зав.каф. д.м.н., професор Г.М. Траверсе, у 2012р.- д.м.н., професор В.І. Похилько). З 2012р.  курс дитячих інфекційних хвороб був приєднаний до кафедри ендокринології.

Фото видатних учених історії курсу дитячих інфекційних хвороб в складі кафедр педіатрії медичного інституту Харківського періоду в різні роки:

 

 

Керівники за всі роки існування курсу дитячих інфекційних хвороб в складі кафедр педіатрії ВДНЗУ «УМСА» в різні роки

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум