Кафедра ендокринології з дитячими інфекційними хворобами

Ендокринологічне, кардіологічне №1 відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім.М.В.Скліфосовського,
неврологічне відділення Шпиталю інвалідів війни
м. Полтава, вул.Шевченка, 23, 36024, Україна, тел: (05322) 2-43-65; 2-42-75 
.
 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Наукова робота

Науковий напрямок кафедри визначений виконанням Державних програм: "Цукровий діабет" (Указ Президента України № 545/99 від 21 травня 1999 р.), "Профілактика йодної недостатності у населення України" (Постанова Кабінету Міністрів України № 1418 від 26.11.2002 р.), "Державна програма розвитку трансплантації" (Постанова Кабінету Міністрів України № 1339 від 12 вересня 2002 р.).

За розробку на базі фундаментальних досліджень нових біотехнологій для одержання клітинних та тканинних алотрансплантатів д. мед. н., професору Л.Є.Бобирьовій та групі вчених була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2002 року (Указ Президента України № 11712002 від 16 грудня 2002 р.).

За серію наукових праць "Цукровий діабет. Ускладнення. Розробка сучасних біотехнологій терапії і профілактики" професор Л.Є.Бобирьова та доцент І.Л. Дворник нагороджені дипломом Академії Медичних Наук України 2004 року. Співробітники кафедри професор Бобирьова Л.Є., доценти Дворник І.Л., Катеренчук В.І., Муравльова О.В. стали переможцями Відкритого регіонального конкурсу "Винахідництво - 2005" в номінації "Кращий винахід у галузі медицини та фармакології" (комплекс винаходів, присвячений вирішенню проблеми терапії цукрового діабету 1 та 2 типів та його ускладнень – 32254 А, 32255 А, 32295 А, 39046 А, 45675 А).

У 2010 р. професор Бобирьова Л.Є. стала лауреатом Всеукраїнського проекту «Літопис досягнень сучасної медицини: «Сучасна медицина та охорона здоров’я України».

З 2012 р. по 2014 р. професор Бобирьова Л.Є. є членом медичного відділу Польської Академії Наук, член спеціалізованих рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій в Інституті проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України (м. Харків) та Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії МОЗ України (м. Київ).

Нині кафедра є клінічною базою Державного експертного центру МОЗ України, де проводяться клінічні випробування лікарських засобів (наказ МОЗ України № 560 від 11.08.2006 р.).

Колективом кафедри надруковано 8 монографій, понад 650 наукових праць, отримано 21 Патент України.

 

Учасники Всеукраїнської студентської олімпіади з дитячих інфекційних хвороб

Захист дисертаційної роботи на здобуття вченого ступеня к.м.н. Попруги А. О. на тему "Вивчення особливостей клінічного перебігу цукрового діабету  2 типу у поєднанні з ожирінням в залежності від поліморфізму гена GPX1 з урахуванням гендерних , вікових, гормонально- метаболічних порушень та системного неспецифічного запалення"

Збір матеріалу для написання тез до конференції студенткою 5 курсу медичного факультету Чмир Анною, учасницею гуртка з ендокринології. Тема:
Постановка проблеми ранньої комплексної діагностики дистальноі полінейропатіі у хворих з цукровим діабетом і аналіз отриманих даних

Від кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами ВДНЗУ «УМСА» була представлена студентська наукова робота «Постановка проблеми ранньої комплексної діагностики полінейропатії у хворих з цукровим діабетом та аналіз отриманих даних» автор Герич С.Р., студентка 4 курсу 1 мед. факультету 5 групи. Науковий керівник- ас. кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами, к. мед. н. Шаєнко З.О.

За доповідь цієї роботи Герич Соломія отримала диплом переможця!

12-13 квітня 2018 року відбувся ІІ етап всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології , м. Тернопіль. Українську медичну стоматологічну академію представляли студенти 6 курсу – Мед Владислав В’ячеславович та Тимошенко Андрій В’ячеславович. Нагороджені – за високий рівень володіння теоретичним матеріалом та практичними навичками

29-30 березня 2018 року в стінах Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» було проведено 74-у Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Medical Student's Conference in Poltava» (MEDSCOP-2018). Кафедру ендокринології представляла студентка 5 курсу мед. факультету 14 групи Чмир Анна Андріївна. Наукова робота- «Постановка проблеми ранньої комплексної діагностики полінейропатії у хворих з цукровим діабетом та аналіз отриманих даних» Науковий керівник- ас. кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами, к. мед. н. Шаєнко З.О.

На кафедрі ендокринології з дитячими інфекційними захворюваннями проведений 1 етап Всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології. 1 місце – Клопота Юлія Василівна 2 місце – Левченко Тетяна Вікторівна 3 місце – Чмир Анна Андріївна

 


(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум