Кафедра ендокринології з дитячими інфекційними хворобами

Ендокринологічне, кардіологічне №1 відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім.М.В.Скліфосовського,
неврологічне відділення Шпиталю інвалідів війни
м. Полтава, вул.Шевченка, 23, 36024, Україна, тел: (05322) 2-43-65; 2-42-75
.
 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Навчальний процес

Щорічно на кафедрі навчається понад 400 вітчизняних та іноземних студентів IV, V та VI курсу медичного факультету №1, №2, 100 лікарів-інтернів: лікарі-інтерни з фаху "Загальна практика - сімейна медицина", "Медицина невідкладних станів", "Внутрішні хвороби" та близько 30 лікарів-курсантів: спеціалізація з ендокринології, цикли тематичного удосконалення, передатестаційні цикли, магістри , аспіранти та клінічні ординатори.

Викладання ендокринології, дитячих інфекційних хвороб студентам здійснюється державною, для іноземних студентів - російською та англійською мовами. Навчальний процес на кафедрі складається з двох блоків: теоретичного навчання (лекції, семінарські заняття, науково-практичні конференції) та комп'ютерного навчально-контролюючого (вхідний, поточний контроль знань, підсумковий контроль, комп'ютерний тренінг) контролю знань. Студенти повністю забезпечені методичними розробками, зокрема для самостійної роботи. Для вдосконалення навчального процесу співробітниками кафедри спільно з інженерами відділу ТЗН створені: навчально-контролююча комп'ютерна програма "Залік з клінічної ендокринології", відеофільми "Цукровий діабет", "Реабілітація хворих на цукровий діабет", "Трансплантаційні методи лікування в ендокринології", мультімедійні посібники "Синдром діабетичної ступні", "Дослідження поширеності цукрового діабету". Співробітниками кафедри підготовлено 19 навчальних посібників для студентів, лікарів-інтернів та лікарів–курсантів.

Доцент Пікуль К.В. проводить практичне заняття по дитячим інфекційним хворобам зі студентами 6 курсу.

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум