УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра гістології, цитології та ембріології

36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, морфологічний корпус, 5 поверх тел. +38 (05322) 60-84-44.
e-mail: histology.umsa@gmail.com, gistologyia@umsa.edu.ua

Шепітько Володимир Іванович – завідувач кафедри,
доктор медичних наук, професор

Гістологія, цитологія та ембріологія є фундаментальною дисципліною, яка вивчається студентами стоматологічного факультету протягом І-ІІ семестрів та студентами медичних факультетів №1, 2 в ІІ та ІІІ семестрах.

Як навчальна дисципліна, вона базується на вивченні студентами медичної біології, анатомії й інтегрується з цими дисциплінами. Закладає основи вивчення студентами фізіології, біохімії, патологічної анатомії та патологічної фізіології, пропедевтики клінічних дисциплін, та передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами, формування умінь застосувати знання з гістології, цитології та ембріології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності. Закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.

Кафедра розташована в морфологічному корпусі (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Електронна адреса кафедри: histology.umsa@gmail.com).

Кафедру очолює Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, доктор медичних наук, професор Шепітько Володимир Іванович.


Історія кафедри
Колектив кафедри
Навчально-методична робота
Наукова робота
Виховна робота
Всеукраїнські студенські олімпіади
Матеріали для завантаження