Кафедра гістології, цитології та ембріології

   

36024,м.Полтава,вул. Шевченка, 23, морфологічний корпус, 5 поверх Тел. (служ.) (05322) 60-84-44. e-mail: histology.umsa@gmail.com
gistologyia@umsa.edu.ua

Завідуючий кафедрою

Шепітько Володимир Іванович – завідувач кафедри,
доктор медичних наук, професор

Гістологія, цитологія та ембріологія є фундаментальною дисципліною, яка вивчається студентами стоматологічного факультету протягом І-ІІ семестрів та студентами медичних факультетів №1, 2 в ІІ та ІІІ семестрах.

Як навчальна дисципліна, вона базується на вивченні студентами медичної біології, анатомії й інтегрується з цими дисциплінами. Закладає основи вивчення студентами фізіології, біохімії, патологічної анатомії та патологічної фізіології, пропедевтики клінічних дисциплін, та передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами, формування умінь застосувати знання з гістології, цитології та ембріології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності. Закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.

Кафедра розташована в морфологічному корпусі (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Електронна адреса кафедри: histology.umsa@gmail.com).

Кафедру очолює Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, доктор медичних наук, професор Шепітько Володимир Іванович.


 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум