Кафедра педіатрії №2

36000, м. Полтава, Клінічна база - Дитяча обласна клінічна лікарня вул. Шевченка, 34. тел. (0532) 60-64-91
   

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 
     

Крючко Тетяна Олександрівна, доктор медичних наук, професор.

У 1978 році закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут. Спеціальність – лікувальна справа. Після закінчення інтернатури за фахом "Педіатрія" працювала дільничний лікарем-педіатром у поліклінічному відділенні міської лікарні №2 м. Полтави. З 1982 по 1984 роки – навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Полтавського державного медичного стоматологічного інституту. З 1984 р – старший лаборант кафедри дитячих хвороб, з 1990 р. – асистент кафедри. В 1991 році захистила кандидатську дисертацію: "Вплив простагландинів на стан гемостазу, перекисного окислення ліпідів та фізіологічної антиоксидантної системи організму".

В 1994 р. обрана за конкурсом на посаду доцента кафедрі педіатрії Полтавського державного медичного стоматологічного інституту. У 2001 році захистила докторську дисертацію на тему: "Клініко-патогенетичне обґрунтування системи профілактичних заходів дітям різних груп радіаційного ризику".

У 2001 р. переведена на посаду професора кафедри госпітальної педіатрії Української медичної стоматологічної академії. З 1 липня 2002 р. завідувач кафедри госпітальної педіатрії. В 2003 році присвоєне вчене звання професора.

Співробітниками кафедри під керівництвом Крючко Т.О. опубліковано більше 600 наукових праць, з яких 20 патентів, 26 навчально-методичних посібника (5 з яких під грифом МОЗ і МОН), 7 інформаційних листів, 6 монографій, 6 нововведень, два національних підручника з педіатрії для студентів стоматологічних факультетів Вищих державних  медичних навчальних закладів МОЗ України IV рівня акредитації, один з яких англійською мовою.

Крючко Т.О. створила та продовжує удосконалювати Полтавську педіатричну школу, є членом  Комісії «Центру тестування професійної компетентності  фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація» МОЗ України. Являється членом виконавчого комітету Федерації педіатрів країн СНД,  членом Правління Асоціації педіатрів-гастроентерологів і  нутриціологів України, очолює Полтавське обласне  відділення Асоціації педіатрів України. На сьогоднішній день вона є членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями «Педіатрія», «Акушерство і гінекологія» при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України» та Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького; входить до редакційної  ради  провідних  фахових журналів  «Здоровье  ребенка»,  «Перинатология  и  педиатрия», «Педиатрия. Восточная Европа»,а також редакційної колегії   журнала «Неонатологія, хірургія та перинатальна  медицина», «Международного  журнала  педиатрии, акушерства и гинекологии». Професор Крючко Т.О. являється головою Проблемної комісії  ВДНЗУ «УМСА»  з  фаху  «Педіатрія» ,  «Акушерство  та  гінекологія».
В 2013 році професор Крючко Т.О. нагороджена почесною грамотою Міністерства  охорони здоров'я за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров'я та високий  професіоналізм. В 2015 році - одержала відзнаку  ректора  за  наукові  досягнення  кафедри.

      Під керівництвом професора Крючко Т.О. виконано 12 магістерських робіт, захищено 14 кандидатських дисертацій, зараз виконуються 2 магістерські роботи

 
           
     

Пєший Микола Миколайович, доктор медичних наук, професор.

Закінчив у 1960 р. Київський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут. В 1986 році захистив докторську дисертацію "Гостре легеневе серце при пневмонії у дітей раннього віку". В 1987 році присвоєне звання доктор медичних наук, в 1988 – звання професора. З 1984 по 2002 роки завідував кафедрою дитячих хвороб Української медичної стоматологічної академії. Має вищу лікарську категорію. За час наукової діяльності видано більше 300 наукових праць.

 
           
     

Танянська Світлана Михайлівна, кандидат медичних наук, доцент.

В 1985 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут. Захищена кандидатська дисертація "Особливості серцево-судинної системи та вегетативного гомеостазу у дітей з гострим гломерулонефритом", 2001. Доцент кафедри з 2005 року. Має вищу лікарську категорію, є автором близько 130 друкованих робіт. Відповідає за виховну роботу кафедри.

 
           
     

Коленко Ірина Олексіївна,кандидат медичних наук, доцент.

В 1999 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. Навчалась в клінічній ординатурі та аспірантурі на кафедрі педіатрії №2. Захищена кандидатська дисертація «Вивчення фізичного розвитку та структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей препубертатного та пубертатного віку, які проживають в регіонах з підвищеним вмістом фтору у питній воді», 2008 р. Має першу лікарську категорію є автором більше 55 друкованих робіт. Відповідає за організацію навчального процесу факультету післядипломної підготовки лікарів-інтернів сімейної медицини на базі кафедри педіатрії №2.
 
           
     

Ткаченко Ольга Ярославівна, кандидат медичних наук, доцент.

В 2000 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. Навчалась в магістратурі та аспірантурі на кафедрі педіатрії №2. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію "Комплексна терапія бронхіальної астми у дітей в періоді ремісії з використанням імуномоделюючих препаратів і специфічних алерговакцин". Має першу лікарську категорію, є автором 109 друкованих робіт. Відповідає за організацію навчального процесу факультету післядипломної підготовки лікарів на базі кафедри педіатрії №2.

 
           
     

 

Несіна Інна Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент.

В 1998 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. 1998-1999 рр – навчання в магістратурі за фахом «Педіатрія». В 2006 році захищена кандидатська дисертація "Діагностично-прогностичне значення клініко-лабораторних показників у дітей з хронічним гепатитом В". Працює над виконанням докторської дисертації "Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у дітей: діагностика, лікування та реабілітація". Має вищу лікарську категорію, є автором 130 друкованих робіт. Відповідальна за наукову роботу та міжнародну діяльність кафедри.

 
           
           
     

Кушнерева Тетяна Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент.

  В 1997 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. Навчалась у клінічній ординатурі та аспірантурі на кафедрі педіатрії №2. В 2004р. захищена кандидатська дисертація "Зміни нейрогуморального і мікроциркуляторного гомеостазу у дітей з пієлонефритом та обґрунтування застосування системної ензимотерапії в їх комплексному лікуванні". Має вищу лікарську категорію, є автором 105 друкованих робіт. Завуч опорної кафедри по викладанню дисципліни "Педіатрія" на стоматологічних факультетах вищих навчальних медичних закладів України III-IV рівнів акредитації.

 
           
     

Пода Ольга Анатоліївна, кандидат медичних наук, асистент кафедри.

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 2006 році. Навчалась у клінічній ординатурі, 2011-2014 р. в аспірантурі кафедри педіатрії №2. В 2015 році захищена кандидатська дисертація : "Клініко-генетичні критерії прогнозування розвитку та діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей". Є автором більше 40 друкованих робіт. Відповідальна за лікувальну роботу кафедри.

 
           
           
     

Ярошенко Наталія Володимирівна, кандидат медичних наук, асистент.

В 2003 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. Навчалась в магістратурі та аспірантурі на кафедрі педіатрії №2. У 2009 р. захищена кандидатська дисертація «Особливості клінічного перебігу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей, що проживають в регіонах з підвищеним вмістом фтору в питній воді та розробка комплексу реабілітаційно-профілактичних заходів». Має 36 друкованих робіт.

 
           
     

Рум'янцева Марія Олександрівна, кандидат медичних наук, асистент.

У 2005 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію, Навчалась у магістратурі та в аспірантурі на кафедрі педіатрії №2. У 2012 р. захищена кандидатська дисертація: "Оптимізація антисекреторної терапії у дітей з функціональними розладами шлунку". Є автором 26 друкованих робіт.

 
           
       
           
           
     

Кузьменко Наталія Валентинівна, асистент кафедри.

У 2003 році закінчила медичний факультет ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Після навчання в інтернатурі на кафедрі педіатрії №2 працювала на посаді дільничного лікаря-педіатра в поліклінічному відділенні №2 Дитячої міської клінічної лікарні. На кафедрі педіатрії №2 працює з вересня 2015 року. Є автором 15 друкованих наукових робіт. Відповідальна за надання інформації та новин на веб-сайт академії.
 
           
     

Мельник Марія Олександрівна, асистент кафедри.

Закінчила УМСА в 2011 році. Після навчання в інтернатурі на кафедрі педіатрії №2 працювала на посаді лікаря-педіатра в поліклінічному відділенні №1 Дитячої міської клінічної лікарні. На кафедрі педіатрії №2 працює з 2017 року.
 
           
     

Щербак Вікторія Валеріївна, асистент кафедри.


В 2011 році закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії за спеціальністю «лікувальна справа». У 2011-2013рр. навчалася в інтернатурі за фахом «Педіатрія» на кафедрі «Педіатрії №2».
З 2013 -2017рр працювала в перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського.
З вересня 2018 року – старший лаборант кафедри.

 
           
     

Бубир Людмила Миколаївна — аспірант.

У 2015 році з відзнакою закінчила медичний факультет ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». У 2017 році захистила роботу на здобуття наукового ступеня магістра медицини за темою «Запальні зaxвopювaння кишeчникa у дiтeй: cучacнi acпeкти дiaгнocтики». З вересня 2017 року аспірант очної форми навчання на кафедрі педіатрії № 2. Виконується дисертаційна робота на тему: «Оптимізація діагностики та критеріїв прогнозування   харчової алергії у дітей з патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту» Автор 6 друкованих праць.

 
     

Литус Світлана Іванівна, асистент кафедри

В 2017 році закінчила педіатричний факультет Української медичної стоматологічної академії. Проходила інтернатуру з фаху "Педіатрія" на базі кафедри педіатрії 2. З вересня 2019 року - асистент кафедри.
 
     

Кириловець Альона Василівна, старший лаборант кафедри.

У 2012 закінчила УМСА, лікувальна справа. З 2012-2014 інтернатура за фахом,, Педіатрія''. 2014-2017 працювала дільничим педіатром у Кролевецькому ЦПМСД.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум