Кафедра педіатрії №2

36000, м. Полтава, Клінічна база - Дитяча обласна клінічна лікарня вул. Шевченка, 34. тел. (0532) 60-64-91

 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

 

Робота на факультеті післядипломної освіти включає проведення на базі кафедри наступних циклів підвищення кваліфікації: • передатестаційний цикл з фаху «Педіатрія", термін навчання 1 місяць (156 годин); • цикл стажування з фаху «Педіатрія» 1 місяць (156 годин); • цикл тематичного удосконалення зі спеціальності «Педіатрія» за темою «Амбулаторно-поліклінічна допомога дітям», термін навчання 1 місяць (154 годин). • цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям та організація підготовки лікарів-педіатрів в інтернатурі» (78 годин).

Відповідно до наказу МОЗ України № 1088 від 10.12.2010р. «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів», Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII (2014), Наказу МОН України від 28.02.2014р «Про введення в дію Дорожньої карти розвитку української освіти» з метою поліпшення якості навчання в інтернатурі проведено перегляд Типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих навчальних закладів за спеціальністю «Педіатрія».

Підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю “Педіатрія” проводиться згідно до наказів МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81 “Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів” та № 621 від 25.11.2005 р. “Про внесення змін до наказу МОЗ України №81”. З метою підвищення рівня професійної готовності лікарів-інтернів для їх самостійної роботи в якості спеціаліста-педіатра дворічна спеціалізація (інтернатура) здійснювалась у формі очно-заочного навчання на кафедрі педіатрії №2 і закладах післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури: 11 місяців навчання на кафедрі та суміжних кафедрах і 11 місяців – на базі стажування. Теоретична та практична підготовка на базах проводиться під чітким керівництвом відповідального за інтернатуру. Клінічними базами кафедри педіатрії №2 є Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня, Полтавська дитяча міська клінічна лікарня, Полтавська центральна районна лікарня, Центральна районна лікарня м. Кременчук, Комунальна Лубенська центральна міська лікарня, Миргородська центральна районна лікарня. Широко і на сучасному рівні ведеться на кафедрі навчально-методична робота. Розроблені методичні розробки лекцій, практичних та семінарських занять з усіх тем для викладачів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, а також для самостійної та позааудиторної роботи лікарів-інтернів; методичні розробки лекцій та семінарських занять для тематичних і передатестаційних циклів підвищення кваліфікацій.

  Матеріально-технічна база дистанційного навчання на базах заочного навчання лікарів-інтернів укомплектована в повному обсязі: створені електронні підручники, тестові завдання для контролю знань, щорічно оновлюється лекційний матеріал, наглядні тренінгові системи по відпрацюванню практичних навичок майбутніми фахівцями. Кафедра приймає активну участь в щорічному регіональному науково-практичному семінарі «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра», в якому відображена державна політика в галузі охорони здоров'я направлена на необхідність здійснення реструктуризації галузі на основі науково-обґрунтованих потреб міського та сільського населення у різних видах медичної допомоги, пріоритетного розвитку такої допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини.

              В рамках підтримки хворих з бронхіальною астмою співробітники кафедри педіатрії №2 організували низку заходів, що покликані покращити контроль за перебігом захворювання та забезпечити адекватну якість життя пацієнтів.
                    В рамках передатестаційного циклу для лікарів-курсантів був проведений майстер-клас правильного застосуванню інгаляційних пристроїв у пацієнтів з бронхіальною астмою. Використана інтерактивна методика викликала жваву дискусію серед учасників.
 

Сумісно із лікарями ПОДКЛ для дітей з бронхіальною астмою, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в педіатричному відділенні №2 проведена «Алерго-школа». Лікарі-інтерни з фаху «Педіатрія» прийняли активну участь в організації цього заходу, основна мета якого навчити дітей та їх батьків як користуватися засобами моніторингу за функцією легень та пристроями доставки інгаляційних лікарських засобів. Використовуючи ігрові методики, демонструючи сюжетні відеоролики, інтерни відтворили правильну техніку застосування небулайзеру, евохалеру, сухопорошкових інгаляторів, пікфлоуметра і розповіли як вести щоденник моніторингу за симптомами астми. Всі діти отримали пам’ятні подарунки та інформаційні бюлетені.

В рамках очного навчання на кафедрі великий відсоток часу виділяється на систематичну підготовку до здачі ліцензійного іспиту «Крок 3». З метою забезпечення зручності індивідуальної роботи на кафедрі лікарі-інтерни мають змогу працювати з персональними варіантами тестів, які роздруковані в необхідній кількості. Для позааудиторної підготовки надається можливість користування електронним варіантом даних тестів та виділена кімната для самостійного опрацювання тестових завдань, що дає можливість проходити тестування в on-line режимі.

Лікарі-інтерни-педіатри приймають активну участь у проведенні Школи молодого науковця, яка має широке коло слухачів. Одним із спікерів став Олександр Чеботар, неоднократний учасник та переможець ще студентських наукових конференцій, а нині вже інтерн 1-го року навчання. Він виступив з цікавою доповіддю «Від ідей до результату»

 

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум