"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Колектив кафедри


Дубинська Галина Михайлівна

Завідуюча кафедрою, професор, доктор медичних наук, лікар вищої категорії з фаху "Інфекційні хвороби". На кафедрі працює з 1975 року, з 2001 року очолює кафедру.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості перебігу вірусного гепатиту А у пацієнтів з дефіцитом секреторного IgA», рік захисту — 1989.

Тема докторської дисертації: «Клініко-патогенетичне значення порушень у системі антиоксидантного захисту при дифтерійній інфекції та розробка методів їх корекції», рік захисту — 1999.

В 2005 році присвоєне вчене звання професора. Проф. Дубинська Г.М. є автором понад 250 наукових праць, з яких 14 патентів, 25 навчально-методичних робіт, 8 навчально-методичних посібників, 3 інформаційних листів, 2 монографій, 4 нововведень. Є співавтором Національного підручника "Інфекційні хвороби" для студентів ВМНЗ ІІІ-IV рівня акредитації (Київ, «Медицина», 2012).

Г.М.Дубинська очолює наукову роботу співробітників кафедри, активно виступає з доповіддями на міжнародних та Всеукраїнських конференціях.

Під керівництвом проф. Дубинської Г.М. виконано 5 магістерських робіт, захищено 4 кандидатських дисертацій, в теперішній час виконуються 3 кандидатські та 1 докторська дисертації.

Є членом апробаційної ради №1 ВДНЗУ «УМСА» із захисту кандидатських та докторських дисертацій, спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями "Інфекційні хвороби", "Паразитологія".

Проф. Дубинська Г.М. є членом міждисциплінарної робочої групи при МОЗ України з відпрацювання нормативних документів, очолює Асоціацію інфекціоністів Полтавської області, у 2010 році нагороджена пам'ятною медаллю " За внесок у боротьбу з інфекційними хворобами.

Проводить лекції, практичні та семінарські заняття зі студентами, лікарями-інтернами та курсантами різних фахів, в тому числі ПАЦ, циклів ТУ, спеціалізації.

Г.М.Дубинська проводить активну лікувально-консультативну роботу в ПОКІЛ - прийом хворих на базі кафедри, консультативні обходи, огляди діагностично-неясних та тяжких хворих у відділеннях Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні (ПОКІЛ). Надає методичну та практичну допомогу лікарям ЛПЗ м. Полтави та Полтавської області

Роботи викладача


Ізюмська Олена Михайлівна

Кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії з фаху «Інфекційні хвороби».

Тема кандидатської дисертації: «Роль реакції перекисного окислення ліпідів у патогенезі дифтерійного міокардиту», рік захисту – 1998. Має 158 наукових праць, в тому числі 1 науково-методичний посібник, 5 медичних рекомендацій, 4 патенти України, 2 інформаційні листи, 47 навчально-методичних та 80 наукових робіт. Є співавтором Національного підручника "Інфекційні хвороби" для студентів ВМНЗ ІІІ-IV рівня акредитації (Київ, «Медицина», 2012).

Працює на кафедрі з 1993 р. У 2003 році обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, у 2005 - присвоєно вчене звання доцента. З 2000 р. працює на факультеті післядипломної освіти. Проводить лекції, практичні та семінарські заняття з лікарями-інтернами та курсантами різних фахів, в тому числі ПАЦ, циклів ТУ, спеціалізації. Є куратором груп лікарів-інтернів з фаху «Інфекційні хвороби». Проводить лікувально-консультативну роботу в ПОКІЛ - прийом хворих на базі кафедри, консультативні обходи у відділенні кишкових інфекцій, огляди діагностично-неясних та тяжких хворих у відділеннях ПОКІЛ. Надає методичну та практичну допомогу лікарям ЛПЗ м. Полтави та Полтавської області - обслуговує термінові виклики до інфекційних хворих в райони Полтавської області, є куратором інфекційної служби Котелевського та Лохвицького районів Полтавської області. Сфера професійних інтересів – хронічні вірусні гепатити та цирози печінки, герпес-вірусні інфекції, токсоплазмоз, ін.

Роботи викладача


Коваль Тетяна Ігорівна

Доктор медичних наук, доцент, лікар вищої категорії з фаху «Інфекційні хвороби». Тема докторської дисертації: «ВІЛ-інфекція і хронічний гепатит С у коінфікованих пацієнтів: клініко-епідеміологічна характеристика та оптимізація лікувально-діагностичної тактики», рік захисту – 2018. Має 165 наукових праць, в тому числі 5 навчальних посібників, 2 методичних рекомендацій, 6 патентів України, 9 інформаційних листів, навчально-методичних та наукових робіт. Є співавтором Національного підручника "Епідеміологія" для студентів ВМНЗ ІІІ-IV рівня акредитації (Вінниця, «Медицина», 2012). Працює на кафедрі з 2001 р., в 2008 р. - присвоєно вчене звання доцента, відповідальна за наукову роботу кафедри. На кафедрі проводить лекції та практичні заняття з дисциплін «Епідеміологія», «Інфекційні хвороби», для студентів, викладає на циклах ТУ і ПАЦ на факультеті післядипломної освіти. Лікувально-консультативну роботу виконує в ПОКІЛ - прийом хворих на базі кафедри, консультативні обходи у відділенні кишкових інфекцій, огляди діагностично-неясних та тяжких хворих у відділеннях ПОКІЛ. Надає методичну та практичну допомогу лікарям ЛПЗ м. Полтави та Полтавської області, а також входить до складу виїзних бригад «Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Приймає активну участь в санітарно-просвітницькій роботі, виступає на радіо та телебаченні.

Роботи викладача


Полторапавлов Володимир Анатолійович

Кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії з фаху "Інфекційні хвороби". Заступник декана медичного факультету №2.

Тема кандидатської дисертації: «Квантова гемотерапія і ангіопротектори в лікуванні хворих ішемічною хворобою серця із спадковою схильністю», рік захисту – 1992. Має 85 друкованих наукових публікацій, в тому числі 2 навчальних посібників з грифом ЦМК МОЗ України, 8 раціоналізаторських пропозицій.

Працює на кафедрі з 1992 р. Забезпечує методологічну основу впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі. Виступає з доповіддями на навчально-методичних конференціях. На кафедрі проводить лекції та практичні заняття з дисциплін «Інфекційні хвороби», «Проблеми ВІЛ-інфекції» для студентів.

Надає консультативну допомогу ЛПЗ міста й області. Займається дослідженням мікроциркуляторного гемостазу і впровадженням квантової терапії в лікуванні інфекційних хворих.

Роботи викладача


Боднар Вадим Анатолійович

Кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії з фаху «Інфекційні хвороби».

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-патогенетичні особливості хронічного гепатиту С в осіб з реплікативною формою Епштейна-Барр вірусної інфекції», рік захисту — 2009. Має 73 друкованих наукових публікації, 5 інформаційних листів, 3 патенти на корисну модель. Є співавтором Національного підручника "Інфекційні хвороби" для студентів ВМНЗ ІІІ-IV рівня акредитації (Київ, «Медицина», 2012).

Працює на кафедрі з 2005 року, в 2013 році обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією. Відповідальний за начально-методичну роботу кафедри. Забезпечує створення та поновлення методичних рекомендацій англійською мовою. На кафедрі проводить лекції та практичні заняття з дисциплін «Інфекційні хвороби», «Епідеміологія», для студентів, в тому числі англомовних.

Проводить лікувально-консультативну роботу у діагностичному відділенні Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Надає консультативну допомогу ЛПЗ міста та області.

Роботи викладача


Котелевська Тетяна Михайлівна

Кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії з фаху «Інфекційні хвороби».

Тема кандидатської дисертації: «Особливості перебігу та наслідки гострого гепатиту В у осіб із рецидивуючим простим герпесом», рік захисту — 2010. Має 83 друкованих наукових публікацій, 4 інформаційних листів, 5 патентів на корисну модель. Є співавтором Національних підручників для студентів ВМНЗ ІІІ-IV рівню акредитації “Інфекційні хвороби” (Київ, «Медицина», 2012) та «Инфекционные болезни» (Київ. «Медицина», 2014).

Працює на кафедрі з 2005 року. Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка та волонтерського загону кафедри. Забезпечує створення та поновлення методичних рекомендацій. На кафедрі проводить лекції,  практичні та семінарські заняття з дисциплін «Інфекційні хвороби», «Епідеміологія», «Проблеми ВІЛ-інфекції» для студентів та лікарів-інтернів. Є куратором академічних груп факультету підготовки іноземних студентів.

Проводить лікувальну роботу в діагностичному відділенні Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Надає консультативну допомогу ЛПЗ міста та області а також входить до складу виїзних бригад "Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф". Є куратором інфекційної служби м. Горішні Плавні.

Роботи викладача


Лимаренко Ніна Петрівна

Кандидат медичних наук, асистент, лікар вищої категорії з фаху "Інфекційні хвороби".

Тема кандидатської дисертації: «Енергетичний метаболізм міокарду при циркуляторно-анемічній гіпоксії, гіпербаричній оксигенації на фоні фторної інтоксикації», рік захисту – 1988. Має 98 друкованих наукових публікацій, в тому числі 1 навчальних посібників з грифом ЦМК МОЗ України, 1 методичних рекомендацій, затверджені ЦМК ВДНЗУ «УМСА».

Працює на кафедрі з 1993 р. Відповідальна за виховну роботу на кафедрі. Забезпечує створення та поновлення методичних рекомендацій. На кафедрі проводить лекції та практичні заняття з дисциплін «Епідеміологія», «Інфекційні хвороби», «Проблеми ВІЛ-інфекції» для студентів. Є кураторов академічних груп медичного факультету №1.

Проводить лікувальну роботу у відділенні кишкових інфекцій Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Надає консультативну допомогу ЛПЗ міста й області, а також входить до складу виїздних бригад "Полтавського обласного центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф". Є куратором інфекційної служби Диканського та Кобеляцького районів.

Роботи викладача


Прийменко Наталія Олегівна

Кандидат медичних наук, асистент, лікар вищої категорії з фаху «Інфекційні хвороби».

Тема кандидатської дисертації: «Оптимізація лікувально-профілактичних заходів при грипі у хворих із поліморфізмом генів Arg573Gln TLR-2, Len412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4», рік захисту — 2015. Має 17 друкованих наукових публікацій, в т.ч. інформаційний лист.

Працює на кафедрі з 2011 року. Задіяна в навчальному процесі на факультеті післядипломної освіти, де викладає лікарям-інтернам різних фахів, лікарям-курсантам циклу ТУ та передатестаційного циклу. Забезпечує створення та поновлення методичних рекомендацій. Є куратором академічних груп факультету підготовки іноземних студентів. Проводить лікувальну роботу в діагностичному відділенні Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Надає консультативну допомогу ЛПЗ міста та області. Є куратором інфекційної служби Чорнухинського та Зінківського районів.

Роботи викладача


Руденко Станіслав Станіславович

Кандидат медичних наук, асистент, лікар ІІ кваліфікаційної категорії за фахом "Епідеміологія".

Тема кандидатської дисертації: «Протимікробна активність та фармакологічна дія гетероциклічних похідних хінолінію, що вміщують фрагменти аміноцукрів», рік захисту – 2009. Має 14 наукових праць. Є співавтором навчального посібника, 2 методичних рекомендацій, 2 патентів.

Працює на кафедрі з 2012 року, проводить лекції та практичні заняття з дисципліни «Епідеміологія» для студентів. Є куратором академічних груп факультету підготовки іноземних студентів.

Санітарно-профілактичну роботу виконує на базі інфекційного відділення гарнізонного військового госпіталю. Активно спрямовує діяльність на профілактику інфекційних захворювань. Постійно підвищує свою професійну кваліфікацію. Берє активну участь у громадській діяльності.

Роботи викладача


Сизова Людмила Михайлівна

Кандидат медичних наук, асистент, лікар ІІ категорії з фаху «Інфекційні хвороби», лікар ІІ категорії з фаху «Анестезіологія».

Захистила кандидатську дисертацію за темою «Оптимізація лікувально-діагностичної тактики при хронічному гепатиті С у хворих з поліморфізмом Asp299Gly гену TLR4 та Gln11Leu гену TLR7» в 2017 році. Має 40 друкованих наукових публікацій, в т.ч. 3 інформаційних листа, 2 патенти на корисну модель.

Працює на кафедрі з 2011 року. На кафедрі проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін «Епідеміологія», «Інфекційні хвороби» для студентів 5 та 6 курсів медичних факультетів № 1 та № 2 та 4 курсу стоматологічного факультету, блоку «Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб» для лікарів-інтернів і лікарів-курсантів ПАЦ. Забезпечує створення та поновлення методичних рекомендацій. Є куратором академічних груп факультету підготовки іноземних студентів. Проводить лікувально-консультативну роботу на базі 1 МКЛ м. Полтави.

Роботи викладача


Здор Олег Іванович

Старший лаборант кафедри, асистент, лікар-спеціаліст з фаху інфекційні хвороби. Працює на кафедрі з 2015 року. На кафедрі проводить практичні заняття з дисциплін «Епідеміологія» та «Інфекційні хвороби» для студентів медичного та стоматологічного факультетів. Відповідальний за належне використання і збереження обладнання, приладів, інструментів та за ведення документації. Асистент лектора при проведенні лекцій.

Роботи викладача


Марченко Олена Геннадіївна

Аспірант кафедри, лікар-спеціаліст з фаху “Інфекційні хвороби”. Магістерська робота на тему «Клініко-епідеміологічні особливості ко-інфекції ВІЛ/ВГС у Полтавській області», рік захисту - 2015.

Роботи викладача


Ігуменова Галина Вікторівна

Підсобний робітник. Працює на кафедрі з 1992 року. Відповідальна за оформлення документації на кафедрі.


Куліш Роман Олексійович

Підсобний робітник. Працює на кафедрі з 2002 року. Відповідальний за роботу комп'ютерного класу та пожежну безпеку.