Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

   

36024, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23, тел.: (05322) 2-97-41, e-mail: inmova@umsa.edu.ua

Завідуючий кафедрою

Завідувачка кафедри – доцент, Бєляєва Олена Миколаївна

Натепер у штаті кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією нараховується 17 науково-педагогічних працівників, із них: 11 осіб із науковим ступенем, 6 осіб — без наукового ступеня. З 11 осіб, які мають науковий ступінь, 6 співробітників отримали вчене звання доцента.

За своїм науковим потенціалом колектив посідає одне з провідних місць серед однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

Очолює кафедру к. пед. н., доцент Бєляєва О.М. Крім завідувача кафедри вчений ступінь «кандидат педагогічних наук» мають доц. Пісоцька О.О., доц. Сліпченко Л.Б., викл. Варданян А.О. і викл. Гончарова Є.Є.

На кафедрі працює три кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 — германські мови: Костенко В.Г., Сологор І.М., Знаменська І.В. і три кандидата філологічних наук з інших спеціальностей: Лисанець Ю. В. Коваленко К. Г., Мелащенко М. П.

Заплановано й виконується дисертаційне дослідження викладачем Коломійцем Б.С.

Завідувач і доценти кафедри беруть участь у рецензуванні підручників, посібників, навчально-методичної документації, що укладаються представниками вищих навчальних закладах IV рівня акредитації медичного й іншого профілів.

Представники науково-педагогічного складу кафедри неодноразово очолювали ДЕКи в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, працювали членами ДЕК (напрямок «Філологія спеціальності «Переклад») Полтавського Інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», входили до складу комісії з проведення ліцензійної експертизи з підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації у ХМА післядипломної освіти МОН, були членами журі ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія», а також журі Полтавського територіального відділення МАН України (секція «Мовознавство»).

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над удосконаленням рівня професійної та педагогічної майстерності, завідувач і завуч кафедри щорічно беруть участь в семінарах-нарадах, які проводяться опорними кафедрами. Викладачі кафедри є активними учасниками українських і міжнародних наукових, науково-практичних і науково-методичних конференцій.


 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум