"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Кафедра медичної хімії

36024,м. Полтава, вул. Шевченко, 23 тел. 52-57-52 e-mail: med_chemistry@umsa.edu.ua

Завідуючий кафедрою

Іващенко Олена Дмитрівна
завідуючa кафедрою,
доцент

Кафедра медичної хімії організована відповідно до наказу ректора академії № 340 від 28 вересня 2017 року реорганізувати кафедру «Медична, біоорганічна та біологічна хімія» в кафедри: «Медичної хімії» «Біологічної та біоорганічної хімії».

Завідувач кафедри — доцент Іващенко Олена Дмитрівна.

Медична хімія вивчає хімічні основи процесів життєдіяльності живого організму, що підпорядковуються основним хімічним закономірностям, адже всі вони пояснюються теоретичними положеннями неорганічної, фізичної та колоїдної хімій. Медична хімія дає багатозмістовну інформацію дисциплінам медико-біологічного (біохімія, фізіологія, біоорганічна хімія, фармакологія, медична та біологічна фізика) та клінічного (патологічна фізіологія, клінічна біохімія, гігієна, токсикологія, терапія, анестезіологія, фізіотерапія, реаніматологія тощо) профілів . Сьогодні кафедра являє собою колектив однодумців, працьовитих творчих фахівців: 3 доценти, 1 старший викладач, 2 викладачі, 2 старших лаборанти, 1 підсобний робітник


Історія кафедри
Колектив кафедри
Навчально-методична робота
Наукова робота
Виховна робота
Матеріали для завантаження