Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Адреса: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, Українська медична стоматологічна академія, адміністративний корпус. e-mail: microbiolumsa@gmail.com.Тел. 2-77-45
 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

 

Кафедра мікробіології була створена у 1925 році на одонтологічному факультеті Харківського медичного інституту професором Д.П. Гриньовим. У 1932 році у зв'язку з реорганізацією факультету у стоматологічний інститут кафедра отримала власну базу в інституті.

До 1934 року кафедрою керував проф. Д.П. Гриньов - один з засновників мікробіології порожнини рота у СРСР. Професор Д.П. Гриньов - автор монографій "Основи мікробіології ротової порожнини" (1932), "Медична мікробіологія" (1934-1937); ним створена школа мікробіологів (проф. С.Л. Утевська, проф. С.А. Блінкін, доц. Є.І. Добровольська, доц. О.В. Чуйко, доц. Н.Ф. Головіна та інші).

 

У 1934 році на чолі кафедри стає Р.Л. Утевська - висококваліфікований, ерудований спеціаліст, гарний організатор. Під керівництвом проф. С.Л. Утевської з 1934 по 1963 роки були виконані і захищені 14 кандидатських дисертацій і 1 докторська дисертація, присвячених вивченню карієсу зубів, пародонтозу, туберкульозу, стафілококовим і стрептококовим ураженням порожнини рота, питанням імунології, алергії та інше. З 1963 по 1965 роки кафедрою мікробіології керувала доцент Є.І. Добровольська, а з 1965 по 1970 роки - доцент Головіна Н.Ф., з 1970 по 1989 - доцент В.Р. Савін, з 1989 по 1994 роки - доцент В.О. Філіпов.

 

Після переводу інституту до Полтави (1967 р.) значно поліпшились умови роботи на кафедрі мікробіології. В цей період активно проводилась наукова робота, в основному присвячена стоматологічним проблемам, пов'язаним з карієсом зубів, пародонтозом, іншими захворюваннями порожнини рота. Розроблялись питання стафілококової, стрептококової, синьогнійної, протейної інфекцій, бактеріоциногенії лактобацил порожнини рота.

З 1970 по 1990 роки на кафедрі виконані і захищені 4 кандидатські дисертації, підготовлено до захисту 3 докторських дисертації.

З 1994 року кафедру очолила доктор медичних наук, професор Г.А. Лобань.

 
 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум