Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

   

Адреса: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, Українська медична стоматологічна академія, адміністративний корпус. e-mail: microbiolumsa@gmail.com.Тел. 2-77-45

Наукова робота


Напрямок наукових досліджень на кафедрі – вивчення антимікробної активності нових фармакологічних засобів, імуномікробіоценозу порожнини рота за умов основних стоматологічних захворювань в рамках науково-дослідних тем:

  • «Вивчення ролі умовно-патогенних та патогенних інфекційних агентів з різною чутливістю до антимікробних і противірусних препаратів у патології людини» (№ ДР 0118u004456)
  • «Удосконалення діагностики та лікування інфекційно-асоційованого рецидивуючого обструктивного бронхіту при герпесвірусній інфекції» (№ ДР 0116 U00130, шифр 143)
  • «Механізми впливу хвороботворних факторів на стоматологічний статус осіб із соматичною патологією, шляхи їх корекції та блокування №  держреєстрації 0115U001138)»
  • «Фармакологічне дослідження біологічно активних речовин та лікарських засобів для корекції порушень гомеостазу різної етіології», державний реєстраційний №  0117U004681
  • Проблеми функціонування та розвитку сфери туризму в умовах модернізації економіки (№ держреєстрації 0117U 004715)

ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШ ВАГОМИХ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ЗА ОСТАННІ РОКИ:

1. Петрушанко Т.О., Череда В.В., Лобань Г.А. Стрес-індуковані зміни мікробіому ясенної борозни залежно від гендерного фактору // Вісник проблем біології і медицини.- 2017. - №4,т.1(139).- С.240-242.

2. Ляховський В.І., Ганчо О.В., Лобань Г.А., Важнича О.М., Коломієць С.В., Джабер В.Х.О., Динаміка бактеріологічних та планіметричних показників рани рід дією наночастинок срібла, стабілізованих похідним 3-гідроксипіридину та полівінілпіролідоном  // Клінічна хірургія. – №4. - 2016. –С.67-69.


3.Полянська В. П., Кінаш О. В., Коваленко, Н. П. , Саргош О. В. Визначення мінімальної пригнічуючої  концентрації ефірної олії  Monarda Fistulesa для культури грибів виду Aspergillus fumigatus // Світ медицини та біології. - 2015. - № 2 (50). – С.168-171.


4. Ганчо О.В., Лобань Г.А., Важнича О.М., Скрипник М.В. Антимікробна дія композицій, виготовлених на основі наночастинок срібла та похідного 3-оксипіридину // Світ медицини та біології. - 2015. - №1(48). - С.113 -116.


5. Панченко Л.О., Васіна С.І., Звягольська І.М., Попова Н.Г., Копча Ю.В. Емерджентні і ре-емерджентні вірусні інфекції: глобальна проблема ХХ1 століття // Інфекційні хвороби. Всеукраїнський науково-практичний журнал. - 2015.- №4 (82). – С.59-66.


6. Ananieva M.M. Kocuria rosea, Kocuria kristinae, Leuconostoc mesenteroides as caries-causing representatives of oral microflora / Ananieva M.M., Faustova M.O., I.O. Basarab, G.A. Loban // Wiadomosci lekarskie. – Poland, 2017. – t. LXX, nr2. - cz II. – P. – 296-298.


7. Kyrychenko T., Koval T., Dubynska G., Loban G., Kaidashev I. Influece of the TLR4 TLR4 polymorphisms on the fibrosis progression and DAAs efficacy in HCV HIV-co-infected patients in Ukraine  // HEP DART 2017 “Frontiers in drug development for Hepatology, including viral hepatitis, NASH, and co-infections” Abstracts Poster presenters. Reviews in Antiviral Therapy Infectious Diseases 2017-11 - p. 79-80.


8. Faustova M. O. et al. Bacterial factors of cariogenicity (literature review) //Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). –2018. – Т. 71. – №. 2 pt 2. – С. 378-382.


9. Ananieva M.M., Faustova M.O., Basarab Ya. O., Loban’ G.A. Antimicrobial effect of proteflazid extract on microflora of peri-implant areas in infectious and inflammatory complications after dental implantation  // Запорожский медицинский журнал – 2017. - №6.


10. Faustova M.O.  Neutrophil bactericidal activity through the stages of placement of different dental implants depending on their chemical composition / Faustova M.O., Ananieva M.M., Basarab Ya. O.,  Loban G.A. // Wiadomosci Lekarskie.- 2017.-Nr 5 - P.921-924.
11. Ананьєва М. М. Etiological and pathogenetic aspects of non-specific bacterial vaginosis // M. M. Ananieva // Zaporozhye medical journal2018; 20 (3), 432–436.

 

ПЕРЕЛІК ПАТЕНТІВ, ОТРИМАНИХ СПІВРОБІТНИКАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІ РОКИ:

1. Патент на винахід №116185 Україна,  МПК (2017.01) А61В10/00 ) G01N 33/535 (2006/01). Спосіб диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії  / Юхименко О.О., Руденко А.О., Самарін Д.В., Басараб Я.О., Лобань Г.А., Стасенко А.А. - Заявл. № u 2017 02735 від 23.03.2017; опублік.12.02.2018, Бюл. №3.


2. Патент №119353 Україна,  МПК (2017.01) А61В10/00 ) G01N 33/535 (2006/01). Спосіб диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії  / Юхименко О.О., Руденко А.О., Самарін Д.В., Басараб Я.О., Лобань Г.А., Стасенко А.А. - Заявл. № u 2017 02736 від 23.03.2017; опублік.25.09.2017, Бюл. №18.


3. Патент № 120453 Україна,  МПК A61K 31/4412 (2006.01). Спосіб посилення антимікробної дії / Лобань Г.А., Боброва Н.О., Ганчо О.В., Важнича О.М., Забозлаєв А.А. - Заявл. № а 2016 00031 від 04.01. 2016. – Опубл. 10.11. 2017, Бюл. № 21.


4. Патент № 114551, G01N 33|48 (2006.01). Спосіб діагностики поєднаної мікоплазмо-герпесвірусної  негоспітальної пневмонії у дорослих хворих, обумовленої  Mycoplasma pneumonia та герпесвірусом людини 6-го типу  / Попова Н.Г., Панченко Л.О., Кириченко І.І., Васіна С.І., Звягольська І.М. Заявл. № u 2016 09766 від 22.09. 2016. – Опубл. 10.03. 2017, Бюл. № 5.


5. Патент UA 120453,  МПК A61K 31/4412 (2006.01). Спосіб посилення антимікробної дії / Г. А. Лобань (UA), Н.О. Боброва (UA), О.В. Ганчо (UA), О.М. Важнича (UA), А.А. Забозлаєв (UA): заявник та патентовласник ВДНЗ України “Українська медична стоматологічна академія”(UA). - № а 2016 00031 Заявл. 04.01. 2016. – Опубл. 10.11. 2017, Бюл. № 21.


6. Патент №122727 Україна,  МПК (2017.01) А61 К 35/747 (2015.01) А61К 6/00. Спосіб лікування генералізованого пародонтиту / Петрушанко Т.О., Мошель Т.М., Ганчо О.В. -  Заявл. № u 201707501від 17.07. 2017. – Опубл. 25.01.2018, Бюл. №2.


7. Патент № 98376 Україна, МПК (2015.01) А61В 5/00. Спосіб прогнозування імовірності виникнення запальних захворювань пародонта / Череда В. В., Петрушанко Т. О., Лобань Г. А. Заявл. № u 2015 00799 від 02.02. 2015. – Опубл. 25.08. 2015, Бюл. № 16.

 

ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

1. Череда В. В., Петрушанко Т. О., Лобань Г. А. Спосіб прогнозування імовірності виникнення запальних захворювань пародонта . -   Інф. лист. - Випуск 15 з проблеми «Стоматологія». - №96. – 2016.  - 3 с.


2. Череда В.В., Петрушанко Т.О., Лобань Г.А. Спосіб скринінгової оцінки колонізаційної резистентності слизової оболонки порожнини рота. – Інф. лист. - Випуск 28 з проблеми «Стоматологія». - №357. - 2014. – 3 с.

ПЕРЕЛІК НОВОВВЕДЕНЬ

1.Череда В.В., Петрушанко Т.О., Лобань Г.А. Спосіб прогнозування імовірності виникнення запальних захворювань пародонта. Реєстр галузевих нововведень №402/3/16. – Випуск 3. - 2017. - С. 353.
2. Полянська В.П., Кінаш О.В., Зачепило С. В., Саргош О.Д., Катрушов О.В. Спосіб зниження забрудненості повітря закритих приміщень грибками виду Aspergillus fumigatus /  Реєстр галузевих нововведень. – Випуск 3. - 2016.
3. Полянська В.П., Кінаш О.В., Зачепило С. В., Саргош О.Д., Катрушов О.В.. Спосіб зниження забрудненості повітря закритих приміщень грибками виду Aspergillus flavus /  Реєстр галузевих нововведень. – Випуск 3. - 2016.
4. Полянська В.П., Кінаш О.В., Зачепило С. В., Саргош О.Д., Катрушов О.В. Спосіб зниження забрудненості повітря закритих приміщень  грибками виду  Aspergillus niger /   Реєстр галузевих нововведень. – Випуск 3. - 2016.
5. Полянська В.П., Кінаш О.В., Зачепило С. В., Саргош О.Д., Катрушов О.В. Спосіб зниження забрудненості повітря закритих приміщень грибками роду  Mucor  /  Реєстр галузевих нововведень. – Випуск 3. - 2016.
6. Спосіб діагностики поєднаної мікоплазмо-герпесвірусної інфекції хворих на не госпітальну пневмонію (НП) // Попова Н.Г., Панченко Л.О., Короваєва І.В., Кириченко І.І., Попова Л.О., Васіна С.І., Звягольська І.М. // Інформаційний бюлетень, випуск 37, Київ. – 2014. - С. – 66-67.

 

МОНОГРАФІЇ

1. Панченко Л.А., Куликова Е.А., Васина С.И., Звягольская И.Н., Христян Г.Е., Макаренко В.Д., Невмержицкий В.В., Казмирчук В.В. Герпес. Роль в патологии человека. Противовирусные препараты. // Харьков: «Планета-принт», 2014. – 204 с.


 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум