Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Адреса: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, Українська медична стоматологічна академія, адміністративний корпус. e-mail: microbiolumsa@gmail.com.Тел. 2-77-45
 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Виховна робота

Велика увага на кафедрі приділяється виховній роботі. Головну мету виховної роботи співробітники кафедри вбачають у всебічному покращенні якості професійної підготовки, національного виховання спеціалістів-лікарів, зміцненні зв`язку теорії з практикою, у подальшій розбудові держави, органічному поєднанні навчального і виховного процесів, формуванні у студентів наукового світогляду, моральних якостей, культури самоосвіти, працелюбності, у всебічному розвитку їхньої громадської активності.

Методи виховної роботи на кафедрі різноманітні, постійно вдосконалюються і нерозривно пов`язані з кращими традиціями УМСА, із сферою діяльності ректорату, деканатів, громадських організацій академії і міста, з кафедральними та студентськими колективами. Виховна робота проводиться у навчальний та позанавчальний час. У навчальний час особливе значення має лекційний курс, у якому паралельно з принципом науковості навчання акумульовані питання гуманності, лікарської етики та медичної деонтології, національно-патріотичного, екологічного виховання молоді.

Виховна робота на практичних заняттях реалізується через навчально-дослідну роботу студентів, яка полягає у підготовці рефератів, доповідей, повідомлень, що допомогає студентам учитися розкривати зміст проблеми, опановувати ораторською майстерністю, мистецтвом спілкування з аудиторією.

Високий виховний ефект на лекціях і практичних заняттях досягається завдяки залученню прикладів минулого і сучасного періоду розвитку медицини та межуючих із нею наук не тільки світового і державного значення, але й прикладів із науково-громадської діяльності викладачів кафедри, академії, провідних спеціалістів базових лікарень. Необхідною ланкою у вихованні студентів є залучення їх до роботи у СНТ. На кафедрі постійно працює науковий гурток, студенти виконують наукові дослідження, результати яких повідомляють на щорічних наукових студентських конференціях академії, на конференціях інших вузів.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №285-р щодо визначення у 2016 році Дня пам’ яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (1939-1945) були проведена зустріч з учасником АТО Сисюком Віталіїм Анатолійовичем (військова частина 3021,Національна гвардія,2014-2015 рок дральними та студентськими колективами.

Студент ІІІ курсу медичного факультету 11 гр. Яровий Б.Ю.

Студенти І та ІІ курсу медичного факультету № 1 23 вересня 2016 року вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти загиблим у Другій світовій війні (1939-1945) до Меморіального комплексу Солдатської Слави ІІ разом із кураторами Фаустовою М.О. та Ананьєвою М.М.

Басараб Я.О. та студенти 30 групи ІІ курсу медичного факультету №2 відвідали учасників бойових дій у зоні АТО, які знаходяться на лікуванні та реабілітації у Полтавському війсковому гарнізонному шпиталі.

Вшанували пам’ять загиблих медпрацівників у Другій світовій війні (1939-1945) та поклали квіти до пам’ятника студенти 28 гр., ІІ курсу, медичного факультету №2, разом з куратором Звягольською І.М.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум