"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Кафедра ортопедичної стоматологї з імплантологією

Розташована на базі КП «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка», м.Полтава, вул. Стрітенська, 50. тел: (805322) 22841, 29852, 72095

Колектив кафедри


Кузь Гельфіра Маліківна

Завідувач кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією, доцент, кандидат медичних наук.

Завідувач кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Кузь Гельфіра Маліківна, доцент, кандидат медичних наук, призначена на цю посаду з квітня 2018 року. Народилась у 1962 році. Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут в 1992 році. З 1993 року навчалась в магістратурі на кафедрі ортопедичної стоматології та імплантології. З 1995 року – асистент кафедри. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стан систем вільно радикального окислення, антиоксидантного захисту, мікроциркуляторного та коагуляційного гемостазу при гінгівіті та корекція його поліпептидним препаратом «Вермілат». З 2005 року переведена на посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. У 2007 році отримала вчене звання доцента. Голова профбюро стоматологічного факультету.

ORCID
GoogleScholar

Дворник Валентин Миколайович

Перший проректор. Доктор медичних наук, професор кафедри

Народився у 1971 році. В 1995 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію. З 1995 по 1997 рік навчався в магістратурі при кафедрі ортопедичної стоматології Української медичної стоматологічної академії. З 1997 року працював на кафедрі в якості асистента, а з 2002 року – доцента цієї ж кафедри. Кандидатська дисертація на тему: «Підготовка і протезування хворих на патологічне стирання твердих тканин зубів:» захищена в 2001 році. З 2002 по 2004 рік – стипендіат Кабінету міністрів України. В 2004 році отримав вчене звання – доцент. Захистив докторську дисертацію на тему: «Рефлекси роз’єднаного прикусу та їх роль у процесах адаптації до різних конструкцій». Завідував кафедрою ортопедичної стоматології з імплантологією з вересня 2006 року по квітень 2018 року. Є автором більш 180 наукових та навчально-методичних статей, навчальних посібників, патентів на винахід та свідоцтв тощо. Під керівництвом проф. В.М. Дворника захищені 5 кандидатських дисертацій. Нагороджений грамотами міської ради, обласного управління охорони здоров’я та обласної ради. Член вченої Ради академії, ректорату, спеціалізованої вченої Ради Д 44.601.01, апробаційної Ради №2, спеціалізованої Ради НМАПО ім. П.Л. Шупика Д 26.613.09.

ORCID
GoogleScholar

Добровольська Оксана Володимирівна

к. мед. наук, доцент, завуч кафедри

Народилась у 1979 році. Закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 2001 році. З 2002 року навчалась у клінічній ординатурі за фахом хірургічна стоматологія на кафедрі пропедевтики хірургічної стоматології. З 2006 року навчалась в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією. У 2012 році захистила дисертацію на тему «Клінічна та функціональна оцінка знімних ортопедичних конструкцій з опорою на імплантати при повній відсутності зубів на нижній щелепі». Відповідальна за СНТ кафедри.

ORCID
GoogleScholar

Баля Геннадій Миколайович

к. мед. наук, доцент кафедри

Народився у 1974 році. Закінчив Українську медичну стоматологічну академію в 1996 році. З 1998 року - старший лаборант, а з 1999 - асистент кафедри. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ортопедична реабілітація хворих з тяжкими формами патологічного стирання твердих тканин зубів». З 2011 року на посаді доцента кафедри, а з 2014 – доцент кафедри. З 2018 року - відповідальний секретар приймальної комісії УМСА.

ORCID
GoogleScholar

Добровольський Олександр Володимирович

к. мед. наук, доцент кафедри

Народився у 1970 році. Закінчив Українську медичну стоматологічну академію в 1996 році. З 1996 по 1999 рік навчався в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Функціональна діагностика, клініка та лікування парафункцій жувальних м’язів». З 2009 року на посаді доцента кафедри, а з 2013 р. – доцент кафедри. Відповідальний за курс імплантології на кафедрі.

ORCID
GoogleScholar

Єрис Любов Борисівна

к. мед. наук, доцент кафедри

Народилась у 1963 році. Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут у 1987 році. З 1987 по 1988 рік проходила інтернатуру. З 1988 по 1993 рік працювала лікарем – стоматологом. У 1993-1994 році навчалась у магістратурі. З 1994 року - асистент кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення ефективності протезування пацієнтів з повною втратою зубів та несприятливими клінічними умовами на нижній щелепі». З 2014 року на посаді доцента кафедри, а з 2015 року – доцент кафедри. Відповідальна за наукову роботу кафедри.

ORCID
GoogleScholar

Тесленко Олександра Іванівна

к. мед. наук, доцент кафедри

Народилась у 1948 році. Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут у 1973р. Після закінчення інституту працювала лікарем-стоматологом у практичній охороні здоров'я м. Полтави. З 1983 року навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі ортопедичної стоматології. З 1985 року - асистент кафедри ортопедичної соматології, а з 1995 р. - на посаді доцента кафедри. У 1996 році одержала звання доцента. У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Функціональна характеристика жувального апарату, відновленого різними конструкціями протезів із застосуванням внутрішньокісткових імплантатів». Член організаційно-методичної комісії УМСА, відповідальна за лікувальну роботу кафедри.

ORCID
GoogleScholar

Тумакова Олена Борисівна

к. мед. наук, доцент кафедри

Народилась у 1969 році. Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут в 1991 році. Навчалась в аспірантурі на кафедрі нормальної анатомії. В 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Просторова організація секреторного епітелію та гемомікроциркуляторного русла коло вушних залоз білих пацюків та людини». Асистент кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією з 1998 року. З 2008 року – на посаді доцента. У 2011 році отримала вчене звання – доцент. Займається проблемами ортопедичної реабілітації хворих, які потребують атипового протезування. Відповідальна за «Крок-2» «Стоматологія» та методичну роботу кафедри.

ORCID
GoogleScholar

Кіндій Віктор Данилович

к. мед. наук, асистент кафедри

Народився у 1970 році. Закінчив Полтавський Державний медичний стоматологічний інститут у 1993 році. Працював в ПОКСП лікарем стоматологом-ортопедом з 1993 по 2006 рік. Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-лабораторна оцінка дентальних сплавів для литва після багаторазової переплавки» захищена в 2005 році. З 2006 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. Відповідальний за навчально-методичну роботу на 4 курсі.

ORCID
GoogleScholar

Лугова Любов Олександрівна

к. мед. наук, асистент кафедри

Народилась у 1955 році. В 1973 році закінчила харківське медичне училище №2. Працювала зубним техніком в поліклініці УВС м. Полтави. В 1990 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут. Працювала на посаді старшого лаборанта, а з 1999 року асистент кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Регуляція процесів адаптації до повних знімних зубних протезів за допомогою загальної дії пірацетаму та комплексу антиоксидантів “Аєвіт”». Відповідальна за виховну роботу кафедри.

ORCID
GoogleScholar

Мартиненко Ігор Миколайович

к. мед. наук, асистент кафедри

Народився у 1972 році. Закінчив Українську медичну стоматологічну академію в 2000 році. З 2000 по 2004 рік працював лікарем-стоматологом в лікувальних закладах м. Суми та м. Полтави. З 2004 року – асистент кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. В 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості визначення підатливості слизової оболонки протезного ложа та функціонального замикаючого клапану і їх значення для фіксації повних знімних протезів». Відповідальний за виробничу практику на кафедрі.

ORCID
GoogleScholar

Марченко Костянтин Валентинович

к. мед. наук, асистент кафедри

Народивсяь у 1984 році. Закінчив Українську медичну стоматологічну академію в 2006 році. З 2006 по 2008 роки навчався в магістратурі, а з 2008 по 2011 рік – в аспірантурі на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань. З 2011 року працював асистентом цієї ж кафедри. В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення резистентності твердих тканин зубів та тканин пародонта у дітей із зубощелепними аномаліями». Асистент кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією з 2014 року Відповідальний за роботу з іноземними студентами на кафедрі.

ORCID
GoogleScholar

Петренко Руслан Володимирович

к. мед. наук, асистент кафедри

Народивсяь у 1976 році. Закінчив Українську медичну стоматологічну академію в 1998 році. З 1998 по 2000 рік працював лікарем-стоматологом в лікувальних закладах м. Полтави. З 2000 року – старший лаборант, а з 2004 – асистент кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. Займається питаннями безпосереднього протезування. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оптимальні терміни ортопедичного лікування різними конструкціями протезів після видалення зубів». Відповідальний за навчально-методичну роботу на 5 курсі.

ORCID
GoogleScholar

Рябушко Наталія Олексіївна

к. мед. наук, асистент кафедри

Народилася у 1987 році. Закінчила Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» у 2009 році. З 2009 року по 2011 рік проходила інтернатуру на базі Полтавської ЦРЛ. З 2011 року по 2013 рік працювала старшим лаборантом та асистентом на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією. З 2013 року навчалася в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування покращення процесу адаптації до знімних зубних протезів у хворих на ішемічну хворобу серця». З 2016 року працює асистентом кафедри.

ORCID
GoogleScholar

Семененко Іван Павлович

к. мед. наук, асистент кафедри

Народився у 1941 році. Закінчив Харківський медичний стоматологічний інститут у 1965 році. На посаді асистента кафедри працює з 1971 року. У 1973 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хирургическая анатомия артерий и нервов мягких тканей твердого неба». Відповідальний за техніку безпеки та охорону праці на кафедрі.

ORCID
GoogleScholar

Шеметов Олег Сергійович

к. мед. наук, асистент кафедри

Народився у 1977 році. Закінчив Українську медичну стоматологічну академію в 1999 році. З 1999 по 2001 роки навчався в магістратурі, а з 2001 по 2004 рік – в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією. В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клинико-технологические особенности изготовления полных съемных протезов с использованием эластических масс». Відповідальний за "Крок-2. Стоматологія".

ORCID
GoogleScholar

Ілляшенко Юлія Іванівна

асистент кафедри

Народилась у 1983 році. Закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 2005 році. З 2007 по 2009 рік навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів. З 2009 року – асистент кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування та розробка якісних та кількісних характеристик електроміограм при ортопедичному стоматологічному лікуванні». Відповідальна за наочні приладдя на кафедрі.

ORCID
GoogleScholar

Коваль Юрій Павлович

асистент кафедри

Народився у 1989 році. Закінчив Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» в 2011 році. З 2011 по 2013 рік навчався в магістратурі на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією. З 2015 року асистент кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. Виконує кандидатську дисертацію на тему: "Оптимізація методів лікування локалізованого підвищеного стирання твердих тканин зубів".

ORCID
GoogleScholar

Кузь Віталій Сергійович

асистент кафедри

Народився у 1983 році. Закінчив Українську медичну стоматологічну академію в 2005 році. З 2007 по 2009 рік навчався у клінічній ординатурі на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією. З 2009 року – асистент кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Порівняльна оцінка та прогнозування результатів зубного протезування знімними протезами з різних базисних матеріалів». Відповідальний за технічне забезпечення та сайт кафедри.

ORCID
GoogleScholar

Лунькова Юліана Станіславівна

асистент кафедри

Народилась у 1975 році. Закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 1998 році. З 1998 року по 2000 рік проходила інтернатуру з ортопедичної стоматології базі Полтавської обласної клінічної стоматологічної поліклініки, після закінчення якої отримала сертифікат спеціаліста за спеціальністю «ортопедична стоматологія». З 2001 року – по цей час працює старшим лаборантом кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. З 2007 по 2011 роки та з 2018 року асистент за сумісництвом на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією ВДНЗ України «Української медичної стоматологічної академії. Має 18 опублікованих друкованих праць та 5 виступів на конференціях, 1 патент, 1 авторське свідоцтво. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення діагностики та ортопедичного лікування хворих з внутрішніми порушеннями скронево-нижньощелепного суглоба».

ORCID
GoogleScholar

Павліш Ігор Вікторович

асистент кафедри

Народився у 1973 році. Закінчив Українську медичну стоматологічну академію в 1997 році. З 1997 по 1999 рік працював лікарем-стоматологом в лікувальних закладах м. Полтави. З 1999 по 2002 рік працював асистентом кафедри соціальної медицини УМСА. З 2002 року асистент кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування малоінвазивної методики дентальної імплантації нижньої щелепи за складних анатомічних умов».

ORCID
GoogleScholar

Перепелова Тетяна Василівна

асистент кафедри

Народилась у 1974 році. Закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 1997 році. З 1999 року працювала на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології старшим лаборантом. З 2002 року асистент кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Вплив сплавів та металів незнімних конструкцій на слизову оболонку порожнини рота».

GoogleScholar

Історія кафедри
Колектив кафедри
Навчально-методична робота
Наукова робота
Лікувальна робота
Матеріали для завантаження
Виробнича лікарська практика
Виховна робота
Крок-2
Новини кафедри
Сторінка кафедри у facebook