"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Кафедра ортопедичної стоматологї з імплантологією

Розташована на базі КП «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка», м.Полтава, вул. Стрітенська, 50. тел: (805322) 22841, 29852, 72095

Лікувально-консультативна робота


Клінічною базою кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією є КП «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка». Лікувальна робота здійснюється на підставі «Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я» № 174 від 5.06.97 р., статутів поліклініки та УМСА згідно укладеної угоди про спільну діяльність, на підставі наказів і положень, що регламентують роботу лікаря стоматолога – ортопеда.

Прийом пацієнтів проводиться у 5 клінічних залах на 31 кріслі, заняття з пропедевтики щелепно-лицевої ортопедії – у навчальній кімнаті кафедри, зі стоматологічної імплантації – у класі імплантології. Технічна частина роботи забезпечується зуботехнічною лабораторією обласної стоматологічної поліклініки.

Фаховий рівень професорсько – викладацького складу такий: 12 викладачів мають вищу лікарську категорію, 4 – першу, 3 – другу, 3 мають сертифікати спеціалістів (всього 22 особи).

За консультаційними висновками зав. кафедри, професора та доцентів у зуботехнічній лабораторії кафедри передбачена можливість переробки протезів, ортопедичного лікування співробітників академії, виконання клінічної частини наукових досліджень аспірантів та пошукувачів кафедри, а також виготовлення та лагодження мікростендів, моделей, наочних приладь до практичних занять та іспитів.

Впровадження нових методів лікування, діагностики, профілактики за останні роки.

1. «Спосіб вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба». Патент на корисну модель. Заявка u 2016 05846 від 30.05.2016. Автори: В.М. Дворник, Л.Б. Єрис, А.В. Дворник.

2. «Удосконалення клініко-лабораторних етапів виготовлення знімних протезів з опорою на імплантати із застосуванням нової форми абатмента у хворих з повною відсутністю зубів». Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 118. – 2016. Автори: О.В. Добровольська, О.В. Добровольський, В.М. Дворник.

3. «Повышение качества полного съёмного протезирования стоматологических больных путём использования новых базисных материалов». // Wiadomosci Lekarskie Tom LXIX, 2016. – № 2 (cz II). - С. 197 – 203. Автори: В.С. Кузь, В.М. Дворник, О.І. Тесленко, Г.М. Кузь, І.М. Мартиненко.

4. «Спосіб вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба». Нововведення № 1745 на Патент на корисну модель № 111934 України від 25.11.2016. Автори: В.М. Дворник, Л.Б. Єрис, А.В. Дворник.

5. «Спосіб профілактики протезних стоматитів при частковій та повній відсутності зубів». Патент на корисну модель. Заявка u 2017 02094 від 06.03.2017. Автори: І.П. Кайдашев, В.М. Дворник, Б.Ю. Силенко, Ю.І. Силенко, М.М. Казимиров.

6. «Пристрій для лікування пацієнтів з вивихом дисків (менісків) скронево-нижньощелепного суглоба». Патент на корисну модель. Заявка u 2017 08098 від 03.08.2017. Автори: Ю.С. Лунькова, В.М. Новіков, М.В. Березій.

7. «Стоматологічний сканер». Патент на корисну модель. Заявка u 2017 036481 від 14.04.2017. Автори: В.М. Дворник, Ю.П. Коваль.

8. «Методика застосування пристрою для вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба під час препарування зубів під одиночні металокерамічні коронки». Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №245. – 2018. Автори: В.М. Дворник, Л.Б. Єрис.

9. «Методика діагностики пацієнтів із суглобово-м'язовою дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба оклюзійного ґенезу». Інформаційний лист лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 55. – 2018. Автори: В.М. Новіков, О.Б. Тумакова, А.В. Штефан.

10. «Спосіб лікування пацієнтів з суглобово-м'язовою дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба оклюзійного ґенезу». Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 274. – 2018. Автори: В.М. Новіков, П.І. Яценко, Ю.С. Лунькова, А.В. Штефан.