"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Кафедра ортопедичної стоматологї з імплантологією

Розташована на базі КУ «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка», м.Полтава, вул. Стрітенська, 50. тел: (805322) 22841, 29852, 72095

Лікувально-консультативна робота


Клінічною базою кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією є КУ «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка». Лікувальна робота здійснюється на підставі «Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я» № 174 від 5.06.97 р., статутів поліклініки та ВДНЗУ «УМСА» згідно укладеної угоди про спільну діяльність, на підставі наказів і положень, що регламентують роботу лікаря стоматолога – ортопеда.

Прийом пацієнтів проводиться у 5 клінічних залах на 31 кріслі, заняття з пропедевтики щелепно-лицевої ортопедії – у навчальній кімнаті кафедри, зі стоматологічної імплантації – у класі імплантології. Технічна частина роботи забезпечується зуботехнічною лабораторією обласної стоматологічної поліклініки.

Фаховий рівень професорсько – викладацького складу такий: 13 викладачів мають вищу лікарську категорію, 3 – першу, 3 – другу, 3 мають сертифікати спеціалістів (всього 22 особи).

За консультаційними висновками зав. кафедри, професора та доцентів у зуботехнічній лабораторії кафедри передбачена можливість переробки протезів, ортопедичного лікування співробітників академії, виконання клінічної частини наукових досліджень аспірантів та пошукувачів кафедри, а також виготовлення та лагодження мікростендів, моделей, наочних приладь до практичних занять та іспитів.

Впровадження нових методів лікування, діагностики, профілактики за останні роки.

1. Удосконалення методики визначення кількості і розташування дентальних імплантатів при частковій втраті зубів. Джерело інформації: стаття «Математичне обґрунтування використання бікортикальної імплантації в бічних відділах нижньої щелепи за умови дефіциту кісткової тканини« / Вісник проблем біології і медицини.–2014.- Вип.2, том 2(108), С. 62 – 67. Автори: Павліш І.В., Дворник В.М., Фенко О.Г., Добровольський О.В.

2. Особенности создания функционального замыкающего клапана при протезировании пациентов с полным отсутствием зубов. Автори: І.М. Мартиненко, В.М. Дворник стаття в журналі, Гродненський державний медичний університет №1, с. 90 - 93, 2014 р.

3. Порівняльна характеристика топографо-анатомічних змін менісків скронево-нижньощелепних суглобів з одностороннім і двостороннім вивихом суглобового диска методом магніто-резонансної томографії в динаміці відкривання рота. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми стоматології«, присвяченої 90-річчю з дня народження Е.Я. Вареса, 14-15 жовтня 2015р. Стоматологічні новини – Випуск 14, – Львів. Лунькова Ю.С., Новіков В.М.

4. Особливості використання одноетапних імплантатів малого діаметру в бічних відділах нижньої щелепи за умови дефіциту кісткової тканини. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми стоматології», присвяченої 90-річчю з дня народження Е.Я. Вареса, 14-15 жовтня 2015р. Стоматологічні новини – Випуск 14,–Львів. Павліш І.В., Дворник В.М.

5. «Спосіб отримання функціональних відбитків при виготовленні повних знімних протезів«. Патент на корисну модель №11101135 України МПК А61С 9/00 (2006.01) № 2015 02622, дата публікації 25.08.2015. Бюл. № 16. Мартиненко І.М., Дворник В.М., Рябушко Н.О., Тесленко О.І., Дворник А.В.

6. «Спосіб визначення ступеня адаптації до знімних конструкцій зубних протезів«. Патент на корисну модель №101852, заявка u 2014 13463 від 15.12.2014., дата публікації 12.10.2015. Бюл. № 19. Рябушко Н.О., Дворник В.М., Мартиненко І.М.

7. «Удосконалення клініко-лабораторних етапів виготовлення знімних протезів з опорою на імплантати із застосуванням нової форми абатмента у хворих з повною відсутністю зубів«. Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 118. -2016. Автори: Добровольська О.В., Добровольський О.В., Дворник В.М.

8. «Спосіб визначення конвергенції апроксимальних поверхонь зуба«. Патент на корисну модель. Заявки u 2016 05815 від 30.05.2016. Автори: Дворник В.М., Єрис Л.Б., Дворник А.В.

9. «Повышение качества полного съёмного протезирования стоматологических больных путём использования новых базисных материалов«. //Wiadomosci Lekarskie Tom LXIX, 2016 - № 2 (cz II)/ - с. 197 - 203. Автори: В.С. Кузь, В.М. Дворник, О.І. Тесленко, Г.М. Кузь, І.М. Мартиненко