"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Кафедра ортопедичної стоматологї з імплантологією

Розташована на базі КП «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка», м.Полтава, вул. Стрітенська, 50. тел: (805322) 22841, 29852, 72095

Навчально-методична робота


Нині база кафедри налічує 5 клінічних залів, лабораторію металокераміки та фотополімерів, зуботехнічну лабораторію, кабінет функціональної діагностики з комп'ютерними програмами для проведення елетроміографічних та реографічних досліджень. Для курсу імплантології на кафедрі є навчальний клас для вивчення особливостей конструкцій з використанням імплантатів та фантомного курсу із хірургічної техніки імплантації.

Навчально-методична робота кафедри побудована з урахуванням навчальних планів, затверджених МОЗ України, наскрізної програми навчання студентів та кваліфікаційної характеристики лікаря - стоматолога - ортопеда. Методичне забезпечення навчального процесу здійснюється за рахунок розроблених на кафедрі методичних рекомендацій для викладачів та студентів для роботи в навчальний та позанавчальний час. Методичні розробки видані друкарським способом українською, російською та англійською мовами. Крім того, на практичних заняттях та лекціях використовуються альбоми, таблиці, мультимедійні презентації, тематичні мікростенди, 1 електрифікований стенд з щелепно-лицевої ортопедії, з повного знімного протезування, навчальні відеофільми. Співробітниками кафедри за останні 5 років видано 7 посібників з грифом ЦМК МОЗ України.

З метою профілізації навчання на кафедрі використовуються традиційні та нетрадиційні методи навчання та контролю знань студентів. Методами навчання є СНТ, НДР студентів, студентська олімпіада, спрямовані на гнучке логічне мислення майбутніх лікарів. Крім того, написання студентами клінічної історії хвороби ортопедичного хворого та проходження виробничої практики дає можливість, з одного боку, проаналізувати набуті теоретичні знання та практичні навички, а викладачеві - виявити недоліки у викладанні теоретичного та практичного розділів та провести їх своєчасну корекцію під час проведення субординатури. Для підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-2. Стоматологія» на кафедрі проводяться заняття в on-line режимі, а також створено сайт, який дає можливість студентам самостійно в будь-який час вирішувати тести «Крок-2. Стоматологія», а кафедра має можливість проконтролювати та проаналізувати якість цієї роботи. Така методика дозволяє в цілому проаналізувати поступовий процес навчання, проконтролювати його, провести корекцію з метою виховання кваліфікованого спеціаліста.