Кафедра патофізіології

   

м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Морфологічний корпус.Тел. 7-44-11

Завідуючий кафедрою

Костенко Віталій Олександрович –
завідувач кафедри,
доктор медичних наук, професор.

Необхідність вивчення патофізіології продиктована тим, що це перша дисципліна, що пов'язує основоположні медико-біологічні предмети (анатомію, фізіологію, біохімію тощо) з клінічними. Патофізіологія розглядається як міст між базисними, теоретичними, загальноосвітніми дисциплінами і клінікою. Отже патофізіологія як навчальна дисципліна передбачає закладання теоретичних основ для глибокого розуміння етіології, патогенезу, клінічних проявів, принципів запобіган¬¬¬ня та лікування хвороб. Ця мета визначає важливе місце пବ¬тофізіології у системі підготовки лікаря і вимагає всебічного інтегрування з багатьма навчальними предметами.

Згідно з навчальним планом на кафедрі патофізіології навчаються студенти II і III курсів стоматологічного ф-ту (4-5 семестри), IIІ курсу медичного факультету (5-6 семестри).

Кафедра розташована у морфологічному корпусі і займає 13 кімнат: 6 навчальних кімнат, викладацька, доцентська, кабінет зав. кафедри, аспірантська, лабораторія, препараторська, матеріальна.

Основні форми навчального процесу на кафедрі – це читання курсу лек¬цій, проведення практичних і підсумкових занять, організація аудиторної і позааудиторної самостійної та індивідуальної роботи студентів відповідно до програм стоматологічного і медичного факультетів. Викладання ведеться українською, російською та англійською мовами.

Кафедру очолює доктор медичних наук, професор Костенко Віталій Олександрович.


 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум