Кафедра патофізіології

м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Морфологічний корпус. Тел. 7-44-11.
   

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 
   

Костенко Віталій Олександрович, закінчив лікувальний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту з відзнакою в 1992 р. У 1992-1995 р.р. навчався в аспірантурі кафедри патофізіології. Після її закінчення працював на кафедрі на посадах викладача, наукового співробітника, доцента.

У лютому 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: "Зміни енергетичного метаболізму і функцій нирок при гострій інтоксикації нітратом натрію в умовах гіпербаричної оксигенації" за фахом 14.03.04 - патологічна фізіологія. У жовтні 2002 р. докторську дисертацію за темою: «Фармакологічна регуляція окиснювальних і репаративних процесів в оперованих органах антигіпоксантами, іммобілізованими на хірургічних нитках» за фахом 14.03.05 - фармакологія.

З 2003 р. завідує кафедрою патофізіології Української медичної стоматологічної академії. У 2004 році отримав вчене звання професора. Є автором більше 260 наукових праць, має більше 20 патентів України на винахід або корисну модель. Під його керівництвом захищено 14 кандидатських дисертацій.

Заступник головного редактора науково-практичного журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії». Гугл академия Скопус Оркид

 
         
 
 

Соловйова Наталія Веніамінівна

кандидат медичних наук (з 2010 р.), доцент (з 2015 р.), закінчила Українську медичну стоматологічну академія з відзнакою в 1995 р. Працює на кафедрі з 2010 р., у цьому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему “Роль порушень окиснювального метаболізму та сперматогенезу у патогенезі розладів репродуктивної функції при дії на організм відпрацьованого моторного масла”. Має понад 70 наукових робіт та 6 патентів на корисну модель. Гугл академия Скопус Оркид

 
         
 
 

Міщенко Артур Володимирович

кандидат медичних наук (з 2001 р.), доцент (з 2005 р.), закінчив лікувальний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту в 1994 р. Працює на кафедрі з 1998 р. Тема кандидатської дисертації: “Зміни енергетичного метаболізму тонкого кишечнику при гострій фтористій інтоксикації та застосуванні ГБО”. Є автором понад 80 наукових робіт та 6 патентів на корисну модель, завідувачем редакції журналу "Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії", начальником штабу Громадського Формування з охорони громадського порядку ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”. Гугл академия Оркид

 
         
 
 

Денисенко Софія Валеріївна

кандидат медичних наук (з 2002 р.), доцент (з 2014 р.), закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії в 1998 р. У 1999-2002 р.р. навчалася в аспірантурі кафедри патофізіології. Після її закінчення працювала на кафедрі на посадах викладача, старшого викладача, доцента. Тема кандидатської дисертації: “Зміни окиснювального метаболізму та сперматогенної функції сім’яників щурів при хронічній інтоксикації нітратом натрію”. Є автором понад 60 наукових робіт та 3 патентів на корисну модель. Гугл академия Скопус Оркид

 
       
 
 

Гришко Юлія Михайлівна

кандидат медичних наук (з 2007 р.), закінчила з відзнакою медичний факультет УМСА. Працює на кафедрі з 2012 року. Доцент з 2017 року. Тема кандидатської дисертації : «Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при гострому порушенні мозкового кровообігу». Є автором понад 70 наукових робіт та одного патенту на корисну модель. Відповідальна за виховну роботу на кафедрі. Оркид

 
       
 
 

 

 
       
 
 

Акімов Олег Євгенович

закінчив стоматологічний факультет ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” в 2009 р. Працює на кафедрі з 2015 р. Тема кандидатської дисертації: «Механізми функціонально-метаболічних порушень шлунка щурів за умов сполученого надлишкового надходження нітрату та фториду натрію та їх корекція ентеросорбентами». Є автором понад 10 наукових робіт. Гугл академия Скопус Оркид

 
       
 
 

Ковальова Ірина Олександрівна

закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії в 2004 р. Працює на кафедрі з 2015 р. Тема кандидатської дисертації: “Механізми метаболічних і біомеханічних порушень у кістках щурів за умов спільного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію та їх корекція”. Гугл академия Оркид

 
       
         

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум