"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

КАФЕДРА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ СТОМАТОЛОГІВ-ОРТОПЕДІВ

36011, м. Полтава, вул. Стрітенська, 50, кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів,
тел./факс 8(05322) 2-18-44; 60-95-74
Завідуючий кафедрою

Михайло Якович Нідзельський –
завідувач кафедри,
доктор медичних наук, професор.

У лютому 1991 року з метою професійної підготовки лікарів-інтернів та лікарів стоматологів із фаху „Ортопедична стоматологія” та „Ортодонтія” була створена кафедра удосконалення лікарів стоматологів-ортопедів з курсом „Ортодонтії”. Першим завідувачем кафедри був доцент Левітов Олександр Миколайович.

З 1998 року кафедру очолює випускник академії, професор Нідзельський Михайло Якович. Член редколегії журналів за фахом „стоматологія” – „Український стоматологічний альманах”, „ Дентарт ”. Член спеціалізованої вченої ради для захисту докторських та кандидатських дисертацій за фахом „Стоматологія”.

У 1981 році з відзнакою закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут.

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію. У 1998 році захистив докторську дисертацію.

З 1998 року очолює кафедру післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів.

У 2003 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за фахом юрист.

Михайло Якович Нідзельський має 283 наукові праці, автор 48 патентів на винахід, автор восьми монографій, 10 навчальних посібників, співавтор національного підручника за фахом «Стоматологія».

Ним науково розроблені 3 м’які прокладки для стоматологічних протезів, які занесені до Державного реєстру України. Нідзельський М.Я. – лікар вищої категорії, відмінник охорони здоров’я, його робота відзначена багатьма відзнаками МОЗ України.

Під його керівництвом 8 лікарів закінчили клінічну ординатуру, захищено 5 магістерських робіт, 10 кандидатських дисертацій. Виконуються 4 дисертаційні роботи.

Кафедра розташована на базі обласної клінічної стоматологічної поліклініки (м. Полтава, вул. Стрітенська, 50).

Згідно з наказом МОЗ України №86 від 26.02.2003 року “Про затвердження Примірного положення про опорну кафедру” кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Вищого державного навчального закладу України „Українська медична стоматологічна академія” (місто Полтава) затверджена як опорна для профільних кафедр вузів та факультетів післядипломної освіти з підготовки лікарів стоматологів з фаху „Ортопедична стоматологія”. Як опорна, кафедра координує та сплановує основні напрямки діяльності профільних кафедр.


Історія кафедри
Колектив кафедри
Навчальний процес
Наукова робота
Лікувальна робота
Виховна робота
Опорна кафедра
Інформаційний вісник опорної кафедри
Новини кафедри
Матеріали для завантаження