Графік прийому хворих співробітниками кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів на 2016-2017 н.р.
 
Графік консультацій хворих співробітниками кафедри післядипломної освіти лікарівстоматологів-ортопедів на 2016-2017 н.р.
 
<

Кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів

Кафедра розташована на базі обласної стоматологічної поліклініки, на четвертому поверсі. 36011, м. Полтава, вул. Стрітенська, 50, кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів, тел./факс 8(05322) 2-18-44; 7-30-08.
 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Лікувальна робота

 

Відповідальний за лікувальну роботу, кандидат медичних наук, доцент

Олег Анатолійович Писаренко

 

Лікувальна робота кафедри проводиться згідно положення про клінічну роботу вузу  (наказ МОЗ України №174) із урахуванням специфіки роботи Полтавської обласної клінічної стоматологічної поліклініки  та лікувальних закладів інших міст України при проведенні виїзних циклів.

Всі викладачі кафедри мають науковий ступінь і кваліфікаційну лікарську категорію: проф. Нідзельський М.Я., доцент Шиян Є.Г., доцент Давиденко Г.М. доцент Писаренко О.А., доцент Цветкова Н.В., асистент Кузнецов В.В. – вища категорія; Соколовська В.М.– перша кваліфікаційна категорія.

Лікувально-консультативний прийом проводиться в клінічній залі №406 та лікувально-діагностичному кабінеті №409.

Кожний викладач, що проводить консультації має особистий журнал обліку консультативної роботи. З метою висвітлення організації лікувально-консультативної роботи на кафедрі існує стенд, який інформує про час та місце проведення консультацій і прийому хворих.

 

Кількісні показники лікувальної роботи за 5 років:

  1. прийнято пацієнтів– 8381;
  2. проконсультовано пацієнтів – 7918;
  3. проконсультовано пацієнтів на виїзних циклах – 1722.

Якісні показники лікувальної роботи за 5 років:

  1. прийнято первинних пацієнтів – 3360;
  2. кількість запротезованих – 1238;
  3. виготовлено естетико-косметичних коронок – 2430;
  4. виготовлено металокерамічних мостоподібних протезів- 1329;
  5. виготовлено бюгельних протезів – 633;
  6. виготовлено знімних протезів – 1195.

ВПРОВОДЖЕННЯ

Дані про впровадження в лікувально-діагностичний процес на 2017 рік
співробітниками кафедри післядипломної освіти лікарів
стоматологів-ортопедів

 

№ п/п

Назва пропозиції і коротка її анотація

Форма впровадження, місто і рік видання

Назва установи і місця впровадження

Відповідальний за контроль і організацію впровадження з указанням назви кафедри

Відомості про ефективність пропозиції

1

2

3

4

5

6

1

Зміцнення полімерних матеріалів магнітним полем

Деклараційний патент № 10304 від 30.01.97 р

Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання Житомирської обласної ради

Зав. кафедрою, проф. Нідзельський М.Я.

Скорочення строків лікування, тимчасової непрацездатності – 3-5 діб.

2

М’які стоматологічні прокладки під знімні протези

Деклараційний патент № 10304 від 30.01.97 р

Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єд-нання Житомирської облради.

Зав. кафедрою, проф. Нідзельський М.Я.

Скорочення строків лікування, тимчасової непрацездатності – 5 діб.

3

Спосіб армування базису знімного протезу металевою сіткою.  Спосіб покращує функціонально-міцносні показники повних знімних протезів верхньої щелепи за рахунок введення у базис протезу армуючого шару з металевої сітки.

Деклараційний патент № 38713А від 15.05.2001р.

Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання Житомирської обласної ради

К. мед. наук, доц. Писаренко О.А. Кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів.

Підвищується функціональна ефективність повного знімного протезу на верхню щелепу.

4

Зміцнення полімерних матеріалів за допомогою „Полі полімеризатор”

Раціональна пропозиція №48, від 18.01.99 р.

Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання Житомирської обласної ради

 

Доцент кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Шиян Є.Г., клінічний ординатор Линник Ю.Є.

Зменшення кількості мономеру, збільшення міцності протезної пластмаси

1

2

3

4

5

6

5

Спосіб захисту зубоясененвого сосочку під час сепарації зубів при препаруванні.

Рацпропозиція № 1909 від 31.05.02 р.

Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання Житомирської облради

Доцент кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Цветкова Н.В.

Зменшує ускладнення з боку навколо зубних тканин при препаруванні зубів під незнімні конструкції

6

Спосіб ретракції зубоясеневого краю

Деклараційний патент № А61С3/00 від 15.12.03р.

Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання Житомирської обласної ради

Доцент кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Цветкова Н.В.

Ефективно забезпечує ретракцію зубоясененвого краю, що дозволяє про-вести ефективне препарування під незнімні конструкції

7

Частковий знімний пластинковий протез

Реєстр галузевих нововведень №126/23/05

Пирятинська ЦРЛ

Доцент кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Шиян Є.Г.

Запропонований спосіб має підвищення експлуатаційні якості, покращені властивості в естетичному плані, більша міцність в порівнянні з відомими протезами

8

Телескопічне кріплення знімних протезів

Патент на корисну модель №116414 від 25.05.2017

Кременчуцька стоматологічна поліклініка №3

Доцент кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Шиян Є.Г., клінічний ординатор Линник Ю.Є.

Запропонований спосіб фіксації скорочує терміни звикання до знімних протезів на 35% та підвищує якість протезування на 40% порівняно з відомими конструкціями

9

Пристрій для визначення чутливості смакових рецепторів язика у людини

Патент на корисну модель № 96224 від 26.01.2015

Кременчуцька стоматологічна поліклініка №3

Зав. кафедрою, проф. Нідзельський М.Я., ас. Давиденко В.Ю.

Покращує якість протезування знімними пластинковими протезами за рахунок зменшення негативного впливу протезів на тканини порожнини рота

10

Спосіб встановлення оптимальної міжщелепної висоти

Реєстр галузевих нововведень №400/3/16

Кременчуцька стоматологічна поліклініка №3

Асистент кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Кузнецов В.В.

Запропонований спосіб дає можливість встановити фізіологічний спокій при визначенні міжщелепної висоти, що дає змогу уникнути значних похибок

11

Пристрій для релаксації жувальних м’язів при виготовленні зубощелепного запобіжника

Реєстр галузевих нововведень №397/3/16

Кременчуцька стоматологічна поліклініка №3

Зав. кафедрою, проф. Нідзельський М.Я., ас. Кузнецов В.В.

Конструкція дає змогу виготовляти її за індивідуальними параметрами, зменшити тривалість процедури та собівартість

12

Спосіб фіксації знімних пластинкових протезів

Реєстр галузевих нововведень №400/3/16

Кременчуцька стоматологічна поліклініка №3

Доцент кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Шиян Є.Г., клінічний ординатор Линник Ю.Є.

Запропонована технологія виготовлення знімних протезів зменшує кількість технологічних і клінічних етапів виготовлення, відвідувань пацієнтами, індивідуальне забезпечення фіксацій знімних протезів із можливістю її дозованої активації

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум