Кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів

Кафедра розташована на базі обласної стоматологічної поліклініки, на четвертому поверсі. 36011, м. Полтава, вул. Стрітенська, 50, кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів, тел./факс 8(05322) 2-18-44; 7-30-08.
 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Науково-методична робота

 

Відповідальний за наукову роботу кафедри

Давиденко Вадим Юрійович

Наукова робота кафедри проводиться згідно ініціативної науково-дослідної роботи кафедри :"Вплив стоматологичних конструкцій й матеріалів на протезне поле та адаптаційні властивості організму" (Державний реестраційний номер 0116U004188).


ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ (захищені)


п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

Науковий консультант
керівник

Тема дисертаційної
роботи

Спеціаль
ність

Рік захис-ту

1

2

3

4

5

6

7

1

Нідзельський М.Я.

Зав.каф.

Д.мед.н, проф.
Скрипніков М.С.
Д.мед.н, проф.
Неспрядько В.П.

Механізми адаптації до повних знімних пластиночних зубних протезів і методи їх корекції (клініко-експериментальне дослідження)

Стоматологія

1997

2

Куроєдова В.Д.

Зав.каф.

Д.мед.н, проф.
Неспрядько В.П.

Комплексна оцінка хвороби «Зубощелепна аномалія» та прогноз лікування ортодонтичних пацієнтів

Стоматологія

1999

3

Савле Сами Абдель-Фаттах

Аспірант

Д.мед.н, проф.
Нідзельсь-кий М.Я.

Возрастание особенности челюстно-лицевого аппарата у школьников Иордании 12-15 лет в норме и при прогнатическом дистальном прикусе

Стоматологія

2000

4

Писаренко О.А.

Доцент

Д.мед.н, проф.
Король М.Д.

Клініко-технологічні аспекти підвищення якості повних знімних протезів на верхню щелепу

Стоматологія

2001

 

 

 

5
Цветкова Н.В.
Доцент

Д.мед.н, проф.
Нідзельський М.Я.

Клініко-морфологічні зміни в навколо зубних тканинах при препаруванні зубів під незнімні конструкції

Стоматологія

2004

6

Кузнецов В.В.

Асистент

Д.мед.н, проф.
Нідзельський М.Я.

Клініко-експериментальне обґрунтування застосування технології електромагнітної обробки акрилових пластмас при виготовленні знімних пластинкових протезів

Стоматологія

2005

7

Чикор В.П.

Асистент

Д.мед.н, проф.
Нідзельський М.Я.

Мовленнєва адаптація до повних знімних зубних протезів

Стоматологія

2006

8

Чикор Т.О.

Асистент

Д.мед.н, проф.
Нідзельський М.Я.

Вплив звукопоглинан-ня стоматологічних протезних матеріалів на вимовляння у хворих, що користуються зубними протезами

Стоматологія

2008

9

Соколовська В.М.

асистент

Д.мед.н, проф.
Нідзельський М.Я.

„Лабораторно-клінічне обґрунтування ультразвукової  технології обробки полімерних матеріалів при виготовленні стоматологічних протезів”

Стоматологія

2012

10

Девдера О.І.

Пошукувач

Д.мед.н, проф.
Нідзельський М.Я.

Клініко-лабораторне обґрунтування застосування водних розчинів детергентів для гігієнічної обробки знімних зубних протезів

Стоматологія

2012

11

Коротецька-Зінкевич В.Л.

Лікар стоматолог-ортопед

Д.мед.н, проф. Нідзельський М.Я.

Клініко-лабораторне обґрунтування електромагнітної обробки композитних матеріалів при виготовленні вкладок непрямим методом

Стомато
логія

2013

12

Давиденко В.Ю.

Лікар стоматолог-ортопед

Д.мед.н, проф. Нідзельський М.Я.

Клініко-морфологічний стан смакових рецепторів у період адаптації пацієнтів до знімних пластинкових протезів

Стомато
логія

2016


По підсумкам наукової роботи кафедри за останні (2011-2014рр.) роки згідно виконання науково дослідної роботи, нові технології, сучасні і удосконалені зуботехнічні матеріали в реабілітації хворих з патологією ЗНЩС, отримано наступні результати які опубліковані в приведених виданнях.

Поглиблені уявлення про стан композитних реставрацій твердих тканин зуба при відновленні коронкової частини зуба в залежності від терміну користування ними та клінічних умов. Уперше розроблено нову технологію виготовлення композитних вкладок непрямим способом для відтворення коронкової частини зуба за допомогою електромагнітного поля, яка відрізняється від існуючих підвищеною зносостійкістю та твердістю.

Вперше розроблено математичну модель «спортивна шина-зубний сегмент щелепи», що дозволяє в комп'ютерному середовищі обчислювальної системи SPLEN-К планувати параметри конструкції шини, виходячи з особливостей конкретної клінічної ситуації.

Оцінені результати використання шин спортсменами та особами, систематично виконуючими силові вправи. Вперше встановлено, що у спортсменів і осіб, які систематично виконують силові вправи, і використовують шини, спостерігаються негативні зрушення в складі мікробіоценозу біоплівки слизової оболонки порожнини рота, що вимагає регулярної антисептичної обробки для зниження вірулентної і стабілізації резидентної мікрофлори. Розроблено спосіб виготовлення спортивних зубних шин та матеріал для спортивних зубних шин.

Уперше доведено, що поліровані зразки із базисних акрилових пластмас, є більш стійкими до структурних змін, спричинених мікроорганізмами, ніж не поліровані. Це зумовлено значно меншим об’ємом мікрокаверн у полірованому матеріалі та більш слабкою адгезією мікроорганізмів. Доведено, що процес природного старіння матеріалу відбувається швидше при використанні Фтораксу і повільніше – Етакрилу-02. Науковою новизною вирізняються дані про те, що в процесі користування знімними зубними протезами із базисних акрилових пластмас у повітряний простір ротової порожнини виділяються леткі органічні сполуки, особливо метилметакрилату, які зазвичай відсутні у тих, хто не користується зубними протезами. Найбільша кількість вільного мономера при постійному користуванні протезами протягом трьох років виділяється впродовж двох фаз: у перший тиждень після накладення протеза (рання фаза) і через півроку (пізня фаза).

Розроблено модель «спортивна шина-зубний сегмент щелепи», що дозволяє в комп'ютерному середовищі обчислювальної системи SPLEN-К планувати параметри конструкції шини, виходячи з особливостей конкретної клінічної ситуації. Очікуваний результат: підвищення ефективності профілактичних заходів створення та розвитку травматичного пародонтиту у спортсменів і осіб, систематично виконуючих силові вправи, шляхом розробки та клініко-лабораторного обґрунтування застосування конструкційного матеріалу «Боксил-екстра» для технології виготовлення спортивних шин.

Уперше доведено, що поліровані зразки базисних акрилових пластмас, є більш стійкими до структурних змін, спричинених мікроорганізмами, ніж не поліровані; процес природного старіння матеріалу, як і штучних структурних змін, на знімних протезах із акрилових пластмас відбувається швидше при використанні Фтораксу і повільніше – Етакрилу-02.

Розроблено метод оцінки адгезії аеробної та анаеробної мікрофлори до зразків конструкційного матеріалу «Боксил-екстра».

Описана технологія визначення фізико-механічних властивостей акрилових пластмас в різні терміни користування ними та методика виявлення структурних зміни в акрилових зубних протезах за даними електронної мікроскопії в різні терміни користування ними. Очікуваний результат: Підвищення якості протезування ортопедичними конструкціями, які виготовлені з акрилових пластмас.

Покращення ефективності звикання та користування знімними пластинковими протезами із акрилових пластмас шляхом вивчення особливостей клініко-морфологічного стану смакових рецепторів та слинних залоз у період адаптації до протезів. Виготовлений прибор, для визначення смакової чутливості, затверджений у Держстандарті.

Підвищення ефективності профілактичних заходів створенню та розвитку травматичного пародонтиту у спортсменів, що займаються активними видами спорту. Виготовлена нова конструкція зубоясенного запобіжника.К. м. н. доцент Цвєткова Наталія Володимирівна веде науковий пошук по темі запланованої на проблемній комісії академії докторської дисертації..

К. м. н. доцент Писаренко Олег Анатолійович проводить діагностику якості виготовлених стоматологічних конструкцій..

К. м. н. асистент Соколовська Валентина Михайлівна проводить наукові дослідження присвячені покращенню якості полімерних матеріалів за допомогою ультразвуку..

К. м. н. асистент Кузнєцов Віктор Васильович вивчає вплив магнітного поля на структуру стоматологічних пласмас..

К. м. н. асистент Давиденко Вадим Юрійович проводить наукові дослідження присвячені впливу стоматологічних протезів на смакові рецептори..

Аспірант Линник Юлія Євгенійвна впроваджує розробки телескопічної системи фіксації знімних протезів в клінічну практику..

Аспірант Хілініч Євгеній Сергійович проводить аналіз наукової літератури за темою запланованої наукової дисертації..

1. Публікації співробітників кафедри:
  • наукові статті (2015-2017 роки) – 49 (44 у фахових журналах, 5 статті у міжнародних журналах)
  • тези доповідей – 56
  • навчальні посібники – 6 та 2 готуються до друку

   2. Публічний захист наукових робіт:

  • Захищено кандидатських дисертацій – 2
  • Подано до захисту – 0
  • Заплановані та виконуються – 2

  3. Винахідницька робота:

  • отримано патентів – 8
  • свідоцтв на реестрацію авторського права 6
  4. Участь у науково-практичних конференціях: всього 14, зроблено 27 доповідей
   • з міжнародною участю 9 (зроблено 17 доповідей);
   • всеукраїнських 2 (зроблено доповідей - 2);
   • регіональних 3 (зроблено доповідей - 8).

   5.Впровадження наукових розробок:

   у 8 обласних та міських установах охорони здоров’я Полтавської області та України.

   6. Рецензійна робота
    • Дисертаційних робіт –12
    • Магістерських робіт –4
    • Статей –23

     7. Подано робіт:
     Подано 2 інформаційних листа та 4 нововведення

 • Журнали, в яких публікуються співробітники кафедри:

  Монографии :

  Патенти:

  Інформація про найбільш вагомі наукові результати

  Покращенна ефективность звикання та користування знімними пластинковими протезами із акрилових пластмас шляхом вивчення особливостей клініко-морфологічного стану смакових рецепторів та слинних залоз у період адаптації до протезів. Виготовлений прибор, для визначення смакової чутливості, затверджений у Держстандарті.

  Підвищенно ефективнісь профілактичних заходів розвитку травматичного пародонтиту у спортсменів, що займаються активними видами спорту. Виготовлена нова конструкція зубоясенного запобіжника. Розроблено та запатентовано новий спосіб фіксації знімних пластинкових протезів.  

  Інформація про патентно-ліцензійну діяльність кафедри  

  1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №67812 від 14.09.2016 Диференціальна діагностика соматичної семіотики на тлі гальванозу Нідзельський М.Я., Дудченко М.О., Линник Ю.Є., Шиян Є.Г.
  2. Патент на корисну модель № 105897 від 11.04.2016 МПК (2016.01) А61С 13/00 Спосіб зменшення мікропористості поверхні зубоясенних запобіжників Нідзельський М.Я., Кузнецов В.В., Зінкевич К.Г.
  3.  

  4. Патент на корисну модель № 103561 від 25.12.2015 МПК (2006.01) А61С 13/225 Спосіб фіксації знімних пластинкових протезів Нідзельський М.Я., Линник Ю.Є., Шиян Є.Г.
  5.  

  6. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію РП № 0066 від 01.02.2017 Телескопічна система №1. Линник Ю.Є., Лічман Д.В.
  7.  

  8. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію РП № 0067 від 01.02.2017 Телескопічна система №2. Линник Ю.Є., Шиян Є.Г., Семеняка М.В
  9.  

  10. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію РП № 0063 від 01.02.2017 Комбінований знімний протез Линник Ю.Є., Шиян Є.Г., Семеняка М.В.
  11.  

  12. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію РП № 0064 від 01.02.2017 Спосіб виготовлення прикусних шаблонів Линник Ю.Є.
  13.  

  14. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію РП № 0065 від 01.02.2017 Спосіб одержання відбитку для телескопічного з’єднання Линник Ю.Є., Лічман Д.В.
  15.  

  16. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію РП № 0070 від 18.04.2017 Телескопічна система фіксації №1 знімних протезів з термопластів Линник Ю.Є., Семеняка М.В.
  17.  

  18. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію РП № 0071 від 18.04.2017 Телескопічна система фіксації №2 знімних протезів з термопластів Линник Ю.Є., Шиян Є.Г
  19.  

  20. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію РП № 0072 від 19.04.2017 Система фіксації часткових знімних пластинковий протезів Линник Ю.Є.
  21.  

  Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві (стажування науковців, участь у форумах, членство в іноземних організаціях, участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових досліджень, наукові проекти за грантами тощо).  

  • Национальный конгресс с международным участием Паринские чтения 2016. Обеспечение демографической безопасности при решении актуальных вопросов хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Минск 5-6 мая, 2016
  • Науково-практична конференція за участі міжнародних спеціалістів «Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем, тканин людини та її значення для практичної медицини і стоматології», Полтава 19-20 травня 2016
  • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах», Полтава 24 березня 2016
  • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Комплексний підхід до реабілітації стоматологічних хворих у сучасних умовах», 13-14 жовтня 2016
  • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання лінгвістики професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», 8-9 червня 2017 МОЗ та АМН України.

   

  Перелік основних друкованих робіт співробітників кафедри 

  1. Писаренко О.А., Цветкова Н.В., Кузнецов В.В. Локалізація поломок базисів повних знімних протезів верхньої щелепи і кількість лагоджень/ Стоматологическая наука и практика.- №6(11), 2016. – с. 19-23.
  2. Korol M.D. Dental arches condition in the secondary deformation according to the mathematical analysis results/ Стоматологическая наука и практика.-№3 (14), 2016.–С.6-9.
  3. Соколовська В.М., Нідзельський М.Я., Дудченко М.О. Вплив акрилових пластмас на слизову оболонку порожнини рота/ Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія.-№3-4, 2015. – 212 – 216
  4. Король М.Д. Выносливость пародонта интактных зубов к механической нагрузке/ Стоматологическая наука и практика. - №1 (12), 2016. – 44-48.
  5. Король М.Д. Возрастные изменения состояния зубных дуг/ Стоматологическая наука и практика. - №2 (13), 2016. – 12-15.
  6. Нідзельський М.Я., Дудченко М.О., Линник Ю.Є., Шиян Є.Г. Диференційна діагностика соматичної семіотики на тлі гальванозу/ Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. - №2,2015. – 93-96.
  7.  

  8. Нідзельський М.Я., Дудченко М.О., Линник Ю.Є., Шиян Є.Г. Диференційна діагностика соматичної семіотики на тлі гальванозу/ Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. - №2,2015. – 93-96.
  9. Линник Ю.Є. Альтернативний пошук фіксації часткових знімних протезів/ Актуальні питання клінічної медицини. – 2016. – с.22-24.
  10. Нідзельський М.Я., Дудченко М.О., Цветкова Н.В. Механізм психофізіологічної реакції організму на ортопедичні конструкції та його забезпечення/ Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. - №3-4,2015. – 196-199.
  11. Король М.Д. Возрастные изменения состояния зубных дуг/ Стоматологическая наука и практика. - №2 (13), 2016. – 12-15.
  12. Король Д.М., Король М.Д., Козак Р.В., Калашніков Д.В., Зубченко С.Г. Кристалографічна характеристика змиву ротової порожнини у пацієнтів з ортопедичним конструкціями на внутрішньо кісткових імплантах / Вісник проблем біології і медицини, 2016. – Вип.2, Том 1 (128). – С. 209-213.
  13.  

  Статті у міжнародних та зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Pub Med: 

  1. Давыденко В.Ю., Нидзельский М.Я., Старченко И.И., Давыденко А.Н., Кузнецов В.В. Морфологические особенности слизистой оболочки языка крысы в ранний период воздействия нее мономера акриловой пластмасы/«Georgian medical news» ежемесячный научный журнал. - №3 (252) 2016. – с. 102-108.
  2. Давыденко В.Ю., Нидзельский М.Я., Старченко И.И., Давыденко А.Н., Кузнецов В.В. Морфологические особенности слизистой оболочки языка крысы в ранний период воздействия нее мономера акриловой пластмасы/«Georgian medical news» ежемесячный научный журнал. - №3 (252) 2016. – с. 102-108.

  Співробітниками кафедри розроблені та впроваджені в лікарську практику апарати для визначення смакової чутливості язика, полімеризації пластмаси в електромагнітному полі та апарат магнітострикційний ультразвуковий «УМА-01». 

  Пристрій для визначення смакової чутливості язика

  Загальний вигляд пристрою для електромагнітної обробки акрилових пластмас в умовах зуботехнічної лабораторії: а) з відкритою кришкою; б) встановлення тигля з пластмасою у пристрій.

  Співробітниками кафедри запропоновано використання ультразвукового вимірювального приладу Novo-Curve (Elcometr-400) (Британія) для контролю поліровки шару облицювання, що входить до складу зубного протеза (Рис.1 )  

  Рис. 1 Принципова схема фотоелектричного блискоміра, зображена на кресленні, складається з двох тубусів А і Б з оптичними системами 1, освітлювача 2, фотоприймача 3, вимірювального приладу 4, при необхідності підсилювача 5 і пристосування 6 для настройки електричної схеми. 

  Також запропоновано використання ультразвукового вимірювального приладу PosiTector 200 фірми DeFelsko для контролю товщини елементів ортопедичної конструкції (Рис. 2).  

  Рис. 2 Схема неруйнівного способу контролю якості шарів облицювання ортопедичних конструкцій за допомогою ультразвукового товщиноміра


  25-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ

  16 жовтня 2018 року співробітники кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів приймали участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання післядипломної медичної освіти та клінічної медицини» присвяченій 25-річчу навчально-науковому інституту післядипломної освіти 1993-2018.


  16 жовтня 2018 на кафедрі післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів було проведене секційне засідання «СТОМАТОЛОГІЯ» науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання післядипломної медичної освіти та клінічної медицини».


 •     

  (C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

  Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум