"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Навчальний процес


Навчальний процес кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів направлений на підготовку лікарів-стоматологів за наступними напрямками

  • • підвищення кваліфікації лікарів стоматологів-ортопедів на циклах
  • • спеціалізації (4 місяці);
  • • стажування (1–6 місяців);
  • • передатестаційний цикл (1 місяць);
  • • передатестаційний цикл для зубних техніків;
  • • тематичні цикли (1 місяць):
а)Естетико-косметичне протезування”;
b)Сучасні конструкції незнімних зубних протезів”;
c)Сучасні технології виготовлення знімних пластинкових протезів”;
d)Інтеграційні аспекти в лікуванні та реабілітації стоматологічних хворих”.

• в інтернатурі на циклі «ортопедична стоматологія».

Крім того ведеться навчання в клінічній ординатурі, аспірантурі.


Головна база кафедри розташована в Комунальній установі «Полтавський обласний центр стоматології – обласна клінічна стоматологічна поліклініка» Стрітенська, 50). Дві філії знаходяться за адресами :

м. Полтава, Європейська, 241

та м. Полтава, Монастирська, 3.

Практичні заняття проходять у клінічному залі № 406

В навчальному процесі широко використовуються сучасні форми навчання та технічні засоби: демонстрація відеофільмів, мультимедійних презентацій, проводяться заняття в комп'ютерному класі.

Проведення занять з аспірантами з курсу "Методології наукового та патентного пошуку" на кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів - ортопедів.

к.м.н., доцент, патентознавець Шиян Е.Г.

Лекцію читає доцент Цветкова Наталія Володимирівна

Заняття в комп'ютерному класі.

З метою поглиблення вивчення етапів виготовлення ортопедичних конструкцій на кафедрі працюють зубо-технічна лабораторія, навчально-практичний центр з виготовлення металокераміки та науково-практична лабораторія ливарного виробництва.

Практичне заняття в зуботехнічній лабораторії

Практичне заняття в навчально-практичному центрі з металокераміки

Практичне заняття в науково-практичній лабораторії ливарного виробництва

Співробітники кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів є соавторами національного підручника «Стоматологія»:

Видано навчальні посібники та монографії за результатами власних досліджень:

Для кращого засвоення матеріалу на заняттях використовуються мікростенди, мультимедійні презентації за усіма розділами ортопедичної стоматології. Є постійний доступ до електронної бібліотеки.

Кожен цикл закінчується іспитом, який складається з наступних етапів: комп’ютерний контроль, співбесіда за екзаменаційними білетами, що складаються з чотирьох теоретичних питань та розбору рентгенологічних знімків різного формату.

Всі викладачі постійно підвищують педагогічну майстерність на циклах згідно плану, що затверджений МОН України.

Практичне заняття в зуботехнічній лабораторії

Практичне заняття в навчально-практичному центрі з металокераміки

Практичне заняття в науково-практичній лабораторії ливарного виробництва

Співробітники кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів є соавторами національного підручника «Стоматологія»:

Завдяки підписанню ректором 15.11.2018р. угоди про співпрацю між ПП «Мікс Лаб» та академією, кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів розширила навчальну базу де проводить практичні заняття з лікарями курсантами та лікарями-інтернами.

 


Історія кафедри
Колектив кафедри
Навчальний процес
Наукова робота
Лікувальна робота
Опорна кафедра
Новини кафедри
Матеріали для завантаження