Кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів

Кафедра розташована на базі обласної стоматологічної поліклініки, на четвертому поверсі. 36011, м. Полтава, вул. Стрітенська, 50, кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів, тел./факс 8(05322) 2-18-44; 7-30-08.
 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Опорна кафедра

Згідно з наказом МОЗ України №86 від 26.02.2003 року “Про затвердження Примірного положення про опорну кафедру” кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Вищого державного навчального закладу України „Українська медична стоматологічна академія” (місто Полтава) затверджена як опорна з питань удосконалення лікарів стоматологів-ортопедів

Кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Вищого державного навчального закладу України „Українська медична стоматологічна академія” як опорна з питань удосконалення лікарів стоматологів-ортопедів та навчання лікарів-інтернів за фахом “стоматологія” (цикл з ортопедичної стоматології – 1 місяць) проводе організаційну, навчально-методичну, наукову, виховну та координаційну роботи. До виконання планів робот залучаються всі співробітники опорної кафедри та співробітники однопрофільних кафедр, які проводять післядипломне навчання лікарів-стоматологів із фаху «Ортопедична стоматологія», всього 11 кафедр.


16 жовтня 2018 відбулося засідання опорних кафедр.


   
Михайло Якович Нідзельський

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Тема докторської дисертації: „ Механізми адаптації до повних знімних пластиночних зубних протезів”, яка була захищена в 1998 році. Автор 188 наукових праць, 12 патентів і авторських свідоцтв, 8 раціоналізаторських пропозицій.

Автор 3-х м’яких прокладок для знімних протезів, які внесені до Держреєстру України. Під його керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій і 2 дисертацій виконуються.

 
 
   
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, кафедра ортопедичної стоматології – завідувач кафедри проф. Біда Віталій Іванович
 
         
    м. Київ – завідувач кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольцядоктор медичних наук, професор Антоненко Марина Юріївна .  
         
    Харківська медична академія післядипломної освіти,кафедра ортопедичної стоматології та ортодонтії – завідувач кафедри проф. Гризодуб Василь Іванович.  
         
    Донецький національний медичний університет ім. Горького (м. Краматорськ) завідувач кафедра стоматології №2 факультету інтернатури та післядипломної освітипрофесор, д.мед.н. Ярова С.П. 
         
    Луганський державний медичний університет (м. убіжне), завідувач кафедри кафедра стоматології проф. Паталаха О.В.  
       
    Дніпропетровська державна медична академія, Криворізька філія, кафедра стоматології факультету післядипломної освіти –завідувач кафедри доц. Глазунов Олег Анатолійович

 

 
         
    Одеський національний медичний університет , завідувач кафедри стоматології факультету післядипломної освітипроф., д.мед.н. Шнайдер С.А.

 

 
 
         
    Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького кафедра хірургічної та ортопедичної стоматології факультету післядипломної освіти завідувач кафедри проф. Вовк Юрій Володимирович

 

 
         
    Тернопільський національний університет ім. Горачевського завідувач кафедри стоматології науково-навчального інституту післядипломної освіти проф., д.мед.н. Черкашин С.І.  
         
    Івано-Франківський національний медичний університет кафедра стоматології факультету післядипломної освіти – завідувач кафедри проф. Рожко Микола Михайлович

 

 
         
    Ужгородський національний університет Кафедра стоматології факультету післядипломної освіти – завідувач кафедри проф. Потапчук Анатолій Мефодійович.  
         

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум