КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
З БІОСТАТИСТИКОЮ

м. Полтава, вул. Залізна, 17, 4 міська поліклініка, тел. 61-70-13

socmed@umsa.edu.ua..

   

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 
   

Голованова Ірина Анатоліївна

Завідувач кафедри. Доктор медичних наук, професор. Лікар організатор охорони здоров'я вищої категорії. Член польського товариства «Publick health»

В 1988 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут медичний факультет. Працювала терапевтом в Полтавській обласній психіатричній лікарні ім. Мальцева. В академії працює з 1991 року. Кандидатська дисертація на тему «Стан енергетичного метаболізму та перикисного окислення ліпідів міокарду білих щурів при гострій нітратній інтоксикації та застосування гіпербаричної оксигенації» захищена у 1996 році. Докторська дисертація захищена у 2009 році за темою: «Соціально-гігієнічне обґрунтування і розробка нових технологій профілактики гострих респіраторних вірусних захворювань на рівні промислових підприємств».

Автор 203 наукових праць. Науковий керівник трьох захищених дисертацій.

 
         
 
 

Бєлікова Інна Володимирівна

Завуч кафедри. Кандидат медичних наук, доцент кафедри. Лікар організатор охорони здоров'я

Закінчила стоматологічний факультет УМСА у 1998 р. На кафедрі працює з 2000 року.

Тема дисертаційної роботи: «Наукове обґрунтування оптимізації функціонально-організаційної моделі профілактики стоматологічних захворювань у дітей» - захищена у 2009 році.

Має другу вищу освіту з фаху: «Правове регулювання економіки підприємства».

 
         
 
 

Костріков Анатолій Васильович

кандидат медичних наук, доцент

Закінчив стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту у 1978. Тема дисертаційної роботи «Захворюваність ГРВІ та ангінами у робітників цукрової промисловості» - захищена у 1984 році. На кафедрі працює з 1981 року.

Координатор роботи з підготовки кафедр до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1», «Крок 2», «Крок М» .

 
         
 
 

Харченко Наталія  Вікторівна

доктор економічних наук, доцент

У 1985 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут, економічний факультет. З 1994 р. навчалася в аспірантурі Київського національного економічного університету і в 1998 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Прибуток і оподаткування страхових компаній».

Пройшла стажування в Лондоні програми TASIS Європейського Союзу «Розвиток страхових компаній».

У 2014 році в ННЦ «Інститут аграрної економіки» захистила докторську дисертацію «Управління розвитком фінансових відносин в АПК».

.

 
         
 
 

Лисак Віктор Петрович

кандидат медичних наук, доцент кафедри.
        

Закінчив Харківський медичний інститут.

Директор управління охорони здоровя Полтавської обласної державної адміністрації.

Тема дисертації "Медико-соціальне обґрунтування стратегії розвитку вторинної стаціонарної медичної допомоги"».

 
         
 
 

Овчаренко Оксана Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

У 1988 р. закінчила економічний факультет Харківського державного університету  ім. О.М. Горького. З 1990 р. по 1994 р. навчалася в аспірантурі Київського торговельно-економічного інституту та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Акціонерна власність в економічній системі». У 2013 р. закінчила факультет МІПК ВНЗ Укоопспілки  «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування». Брала участь у міжнародній програмі підготовки інструкторів по економіці Національної Ради по економічній освіті США, тренінгу «Формування лідерства та прихильності до здорового способу життя» (ООН), навчалася в центрі тренінгових технологій навчального центру ПУЕТ: «Інформаційні технології в освіті: дистанційні технології навчання».

Автор 64 публікації наукового та навчально-методичного характеру.

 
         
 
 

Плужнікова Тетяна Владиславівна

кандидат медичних наук, викладач

У 1994 р. закінчила УМСА, медичний факультет, диплом з відзнакою. З 1994 по 1996 роки вчилась у магістратурі на кафедрі нервових хвороб. Працювала лікарем-неврологом у Полтавській міській поліклініці № 4 «студентське відділення». З 1999 року – викладач кафедри соціальної медицини. У 2009 році захистила дисертаційну роботу: «Наукове обґрунтування оптимізованої системи профілактики цереброваскулярних захворювань у населення агропромислового регіону».

Відповідальна за виховну роботу на кафедрі.

Автор 61 наукової роботи, 1 інформаційний лист, 2 посібника, 2 монографії.

 
       
 
 

Хорош Максим Вікторович

кандидат медичних наук, викладач кафедри

В 2004 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет УМСА. З 2013 по 2016 роки – очний аспірант кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з біостатистикою, з 2016 року – викладач цієї кафедри. В 2017 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора філософії (кандидата медичних наук) на тему: «Медико-соціальне обґрунтування моделі раннього виявлення та первинної профілактики хвороб системи кровообігу як складової надання медичної допомоги на первинному рівні».

На кафедрі виконує обов’язки відповідального за післядипломну освіту та роботу з англомовними студентами.

Є автором і співавтором 31 наукової роботи.

 
       
 
 

Касинець Світлана Сергіївна 

кандидат медичних наук, викладач кафедри


        У 2007 році закінчила Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа», диплом з відзнакою. С 2012 по 2014 рр. працювала в Луганському державному медичному університеті. Тема дисертації "Оптимізація лікування хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з тривожно-депресивними розладами". Працює лікарем терапевтом на обласній транспортно-радіологічній МСЕК в Полтавському обласному центрі МСЕ.

 На кафедрі працює з 2015 року.

Є автором 56 наукових робіт, має 1 патент.

 
       
 
 

 

Товстяк Марія Михайлівна

викладач

З 2007–2012 рр. навчання у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка на природничому факультеті. У 2012 закінчила магістратуру ПНПУ імені В. Г. Короленка. З 2013–2016 рр. навчання у аспірантурі ПНПУ імені В. Г. Короленка. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дидактичні засади структурування змісту навчального матеріалу дисциплін з менеджменту освіти».

Відповідальна на кафедрі за студентське наукове товариство.

Є автором 17 наукових публікацій, 1 авторське свідотство.

 
       
 
 

Ляхова Наталія Олександрівна

викладач кафедри

В 1994 р. закінчила стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. В 2005 році закінчила Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. Має другу вищу освіту з фаху: «Правове регулювання економіки підприємства». З 2005 року – викладач кафедри соціальної медицини.

Виконує дисертаційну роботу на тему «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації моделі надання стоматологічної ортодонтичної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні».

Є автором та співавтором 62 наукових та методичних робіт, в тому числі: 2 монографії, 2 навчально-методичні посібники, 1 методичні рекомендації МОЗ України.

Відповідальна за наукову та міжнародну діяльність кафедри.

 
       
 
 

Краснова Оксана Іванівна

викладач кафедри

Закінчила з відзнакою магістратуру економічного факультету Полтавської державної аграрної академії. Виконує кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення економічних механізмів державного регулювання сфери охорони здоров’я».

Є автором 42 наукових робіт, 1 посібника, 1 монографії, 1 інформаційного листа.

 
       
         

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум