КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
З БІОСТАТИСТИКОЮ ТА МЕДИЧНИМ ПРАВОЗНАВСТВОМ

м. Полтава, вул. Залізна, 17, 4 міська поліклініка, тел. 61-70-13

socmed@umsa.edu.ua

 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Навчально-методична робота

На кафедрі викладаються наступні предмети:

Для студентів медичного факультету:

  • Історія медицина (1 курс)
  • Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я (4, 5, 6 курси)

Для студентів стоматологічного факультету:

  • Історія медицина (1 курс)
  • Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (3курс)
  • Економіка охорони здоров’я (5 курс)

Для вітчизняних і іноземних студентів кафедрою розроблені тематичні плани практичних занять, складені календарні плани лекцій, створені методичні розробки, затверджені теми для написання рефератів (з історії медицини). Під час проведення занять викладачі використовують написані та надруковані методичні рекомендації, навчальні посібники, періодичні тематичні видання.

На кафедрі проводяться наступні цикли підвищення кваліфікації: 

  1. Спеціалізація «Організація і управління ОЗ» 11.01.2018-14.03. 2018
  2. Тематичне удосконалення «Організація і управління ОЗ» 14.03.2018-12.04.2018
  3. Передатестаційний цикл «Організація і управління ОЗ» 18.04.2018- 22.05.2018
  4. Тематичне удосконалення «Організація і управління ОЗ» 31.08.2017-29.09.2017
  5. Передатестаційний цикл «Організація і управління ОЗ» 2.11.2017-1.12 2017

25 травня 2018 року в ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» в аудиторії №5 відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров?я» Співорганізаторами конференції виступили: Департамент охорони здоров’я при Полтавській облдержадміністрації Польське Товариство громадського здоров’я Модераторами конференції були: ректор ВДНЗУ «УМСА», професор Ждан В. М., директор Департаменту охорони здоров’я при Полтавській облдержадміністрації доцент Лисак В. П., завідуюча кафедрою соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою професор Голованова І. А. Ми раді були вітати гостей конференції:

з Національного медичного університету імені Богомольця – професор кафедри гігієни та екології №2, д.м.н. Паустовський Ю.О.

з Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами ( м. Киів) – завідувач наукового відділу організації медичної допомоги професор Ященко Ю. Б., старший науковий співробітник, к.мед.н. Кондратюк Н. Ю., аспірант наукового відділу організації медичної допомоги Заболотна І.Е.

з Харківської медичної академії післядипломної освіти (м. Харків) – кафедра соціальної медицини,організації і управління охороною здоров’я та МСЕ, к.м.н. Чемирисов В.В.

з ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» (м. Харків) – завідувач відділення наукової організації медичної допомоги школярам та підліткам, Пересипкіна Т.В.

з Кіровоградського медичного коледжу імені Є. Й. Мухіна(м. Кропивницький) - директор Бондарь С.О.

В роботі конференції також взяли участь організатори охорони здоров’я, науковці з різних навчальних закладів, керівники лікувальних закладів міста і області, лікарі практичної охорони здоров’я, завідувачі кафедр та викладачі, аспіранти, лікарі-курсанти, лікарі-інтерни та студенти. З надзвичайно цікавими доповідями на пленарному засіданні виступили: ректор академії професор Ждан В. М., директор департаменту охорони здоров’я при Полтавській ОДА доцент Лисак В. М., професор Анджей М. Фал (Польща), та інші. Пленарне засідання конференції склалося з наступних важливих секцій:

Секція 1. «Актуальні питання громадського здоров'я»

Секція 2. «Профілактика хронічних неінфекційних захворювань, формування у населення мотивації до здорового способу життя»

Секція 3. «Особливості управління галуззю охорони здоров'я»

Секція 4. «Сучасний стан клінічного напрямку вітчизняної охорони здоров'я»

По закінченню секційних засідань учасників конференції чекала цікава екскурсія по історичним куточкам м. Полтава.

В січні на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою стартував черговий цикл зі спеціалізації «Організація і управління охороною здоров’я» для керівників закладів охорони здоров’я. На вступній лекції завідувачка кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою, д.мед.н., професор І. А. Голованова привітала слухачів з початком навчання, поінформувала слухачів про організаційний процес проходження циклу та побажала слухачам успішного навчання, зацікавленості в отриманні нових знань, адже саме їм потрібно буде забезпечувати дієву та ефективну систему вітчизняної медичної допомоги.

З початком осені, на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою стартував черговий цикл тематичного удосконалення «Організація і управління охороною здоров’я» для керівників закладів охорони здоров’я.
На вступній лекції завідувачка кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою, д.мед.н., професор І. А. Голованова привітала слухачів з початком навчання, поінформувала слухачів про організаційний процес проходження циклу та побажала слухачам успішного навчання, зацікавленості в отриманні нових знань, адже саме їм потрібно буде забезпечувати дієву та ефективну систему вітчизняної медичної допомоги.
 Особливістю зазначеного навчання стало те, що завдяки ректору ВДНЗ  «УМСА» д.мед.н., професору Ждану В.М. вперше було підписано договір з міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров’я». Прочитати лекцію для слухачів-курсантів була запрошена член фонду Дукач Юлія – фахівець проекту з досліджень та оцінки.
Слухачі мали змогу прослухати лекції гостьових лекторів, а саме: проректора з науково-педагогічної роботи ПВНЗ «Київський медичний університет», д.мед.н., професор Доан Світлани Іванівни; старшого наукового співробітника наукового відділу організації медичної допомоги Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами к.м.н. Кондратюк Наталії Юріївни;доцента кафедри політології, соціології та соціальної роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  кандидата філософських наук Пиголенко Ігора Вікторовича. Також заняття відвідали проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти ВДНЗ «УМСА» д.мед.н., професор Скрипник І.М., директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти ВДНЗ  «УМСА» к.м.н., доцент Марченко А. В., заступник директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти ВДНЗ «УМСА» к.м.н., доцент Шилкіна Л.М.

 

 

 

Усі викладачі кафедри надають консультації з питань теоретичної і практичної підготовки студентів, а також лекційного матеріалу, проводиться робота по удосконаленню та впровадженню сучасних новітніх технологій в навчальний процес.

 

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум