Кафедра медицини катастроф та військової медицини

   

м. Полтава, вул. Шевченка, 23,

Завідувач кафедри

Шепітько Костянтин Володимирович –
завідувач кафедри,
доцент, доктор медичних наук

На вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 143 «Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» та видано спільний наказ Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 року №514/633/989 «Про утворення кафедр медицини катастроф та військової медицини» на базі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» були здійснені заходи щодо утворення кафедри «медицини катастроф та військової медицини», а саме наказом по академії № 359 від 28 грудня 2016 року, рішенням вченої ради академії протоколом №5 від 23.12.2015р. була утворена кафедра «Медицина катастроф та військова медицина».

На кафедрі медицини катастроф та військової медицина наразі вивчаються дисципліни «Домедична допомога в екстримальних ситуаціях», «Медицина надзвичайних ситуацій», «Цивільний захист».

Домедична допомога в екстримальних ситуаціях вивчається студенами другого курсу медичного факультету. Предметом вивчення навчальної дисципліни є домедична допомога в екстремальних ситуаціях. Дисципліна базується на вивченні студентами анатомії і фізіології людини, загальної хірургії, пропедевтики внутрішньої медицини, гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я, інтегрується з цими дисциплінами. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти визначити ступінь тяжкості стану постраждалих у бойових і небойових умовах та оволодіти навичками надання домедичної допомоги постраждалим і пораненим у бойових і небойових умовах.

«Медицина надзвичайних ситуацій» вивчається студентами п’ятого курсу стоматологічного факультету. «Медицина надзвичайних ситуацій» базується на вивченні студентами анатомії і фізіології людини, загальної хірургії та догляду за хворими, закладає основи вивчення студентами військової хірургії, військової терапії, військової епідеміології, тощо. Програма включає основи теоретичних знань та практичних навичок з організації і проведення лікувально-евакуаційних заходів, а також надання першої медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях природного, техногенного та соціально-політичного характеру.Навчальна дисципліна «Цивільний захист» вивчається студентами стоматологічного факультету п’ятого року навчання і базується на знаннях з нормальної фізіології, загальної гігієни, екології, безпеки життєдіяльності, медицини надзвичайних ситуацій, патоморфології і патофізіології та інтегрується з відповідними програмами з цих дисциплін. У свою чергу, знання основ медицини та безпечної діяльності медичного працівника створює засади для наступного успішного засвоєння студентами практичних навичок з клінічних дисциплін та закладає основи знань щодо правильних і чітких дій лікаря у складних умовах надзвичайної ситуації мирного та воєнного часу.При навчанні на кафедрі медицини катастроф та військової медицини у майбутніх лікарів є час для формування особистої відповідальності за безпеку й обороноздатність країни; поваги до Конституції України тазаконів України, що стосуються військової служби; спроможності працювати в складній оперативній обстановці, виконувати вимоги військової присяги, статутів Збройних Сил України, наказів і директив міністра оборони України; духовної та психологічної готовності зі зброєю в руках захищати Українську державу. Ці особисті якості необхідні майбутньому офіцеру медичної служби для грамотного навчання та виховання підлеглих, зміцнення військової дисципліни й організованості, підтримання постійної бойової готовності та професійної роботи в бойових умовах.

Кафедра розташована в морфологічному корпусі (м. Полтава, вул. Шевченка, 23), в спортивному комплексі ВДНЗУ “УМСА» (м. Полтава, вул. Луценка, 44) та поліклінічному відділі Полтавського військового госпіталю (м. Полтава, майдан незалежності 1Б). Електронна адреса кафедри: Mil.depumsa2016@ukr.net

Кафедру очолює доктор медичних наук, доцент Шепітько Костянтин Володимирович.

Клінічна база кафедри «Медицини катастроф та військової медицини» закріплена за 387 військовим госпіталем. На вимоги Наказу № 514/633/989 від 29.09.2015р. та за попередньою домовленістю з керівництвом планується виділення додаткових навчальних приміщень на території військового госпіталю № 387 м. Полтава, та в поліклінічному відділені госпіталю, після проведення в ньому капітального ремонту. На теперішній час на кафедрі працюють п’ять викладачів, майже всі мають звання офіцер-запасу.


 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум