КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТАЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

   

Pозташована на вул. Олени Пчілки, 44, тел. (0532) 59-42-70
Обласна клінічна лікарня ім. Скліфосовського, відділення кардіології. Госпіталь інвалідів ВВВ, відділення неврології.

Колектив кафедри


Бойко Дмитро Миколайович

завідувач кафедри, доцент, доктор медичних наук

Закінчив лікувальний факультет Української медичної стоматологічної академії в 2003 році за спеціальністю «лікувальна справа».

В академії працює з 2007 року. У 2007 р. прийнятий на посаду асистента кафедри внутрішніх хвороб з доглядом за хворими. У 2008 році переведений на посаду асистента кафедри ендокринології з фізичною реабілітацією та спортивною медициною. На посаду доцента кафедри ендокринології з фізичною реабілітацією та спортивною медициною призначений у 2011 році. У 2012 році призначений на посаду завідуючого кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини, а згодом завідувача кафедри на конкурсній основі. К.мед.н. – з 2008 року. Стаж педагогічної роботи становить 4 роки 10 місяців. Має 91 опубліковану працю, серед яких – 6 навчальних посібників з грифом ЦМК МОЗ України, 6 патентів на винахід.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з теми: «Клініко-експериментальне обґрунтування диференційованої корекції запалення та обміну сполучної тканини при бронхообструктивних та інтерстиціальних захворюваннях органів дихання» в «Національному інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Яновського» НАМН України.


Лупало Олена Володимирівна

старший викладач

Навчалася у Дніпропетровському  державному  інституті фізичної культури і спорту, який закінчила в 1988 році.

З 1989 по 1999 рр.  працювала  викладачем на кафедрі  фізичного  виховання Полтавського технічного  університету ім. Ю.Кондратюка. З 1999 року працює на кафедрі фізичного виховання ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» на посаді викладача, а з  2004 року – на посаді старшого викладача на цій же кафедрі та завуча кафедри з навчальної роботи.  

Має 17 наукових робіт.


Жамардій Валерій Олександрович

кандидат педагогічних наук, викладач

У 2011 році закінчив Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Майстер спорту України з пауерліфтингу. З 2016 року – викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».


Страшко Євген Юрійович

кандидат медичнийх наук, доцент кафедри

Закінчив Полтавське медичне училище з відзнакою в 1986 році. Українську медичну стоматологічну академію за фахом «лікар» та спеціальністю «лікувальна справа» закінчив у 1995 році. У 1995-1997 роках навчався в інтернатурі за спеціальністю «лікувальна фізкультура, спортивна медицина». 2005-2007 роки - навчався в клінічній ординатурі за фахом «лікувальна фізкультура, спортивна медицина». 2007-2008 p.p. - стажування в реабілітаційній клініці в Естонії з подальшим підтвердженням диплома лікаря відновного лікування Євросоюзу.

Обіймав посаду лікаря з ЛФК Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні у 1997-2001 роках, лікаря спортивної медицини Полтавського обласного лікарського фізкультурного диспансера 2002-2005 роки, 2008-2011 роки - лікаря з лікувальної фізкультури Полтавського обласного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. 3 10 травня 2011 року обраний на посаду асистента кафедри ендокринології з курсом фізичної реабілітації, спортивної медицини ВДМЗУ «УМСА».

Має вищу кваліфікаційну лікарську категорію за фахом ЛФК.

Область наукових інтересів: реабілітація дітей, хворих на ДЦД, мануальна медицина, психосоматичні розлади, прикладна кінезіологія, ребіалітація пстраждалих під час бойових дій та надзвичайних ситуацій. Має 4 раціоналізаторських пропозиції, патент на винахід, відзначений почесними грамотами керівництва лікувальних закладів, ВДНЗУ «УМСА». Бере участь у наукових форумах, виступає з науковими доповідями, є автором 31 друкованих робіт, в тому числі 12 наукових статей.

У травні 2017 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступіню кандидата медичних наук за спеціальністю "Медична ребіалітація, фізіотерапія та курортологія".


Погребняк Олексій Іванович

старший викладач

З 1989 до 1993 рік – студент Чернігівського державного педагогічного інституту, факультету фізичного виховання. З 1993 – 1998 рік - викладач кафедри фізичного виховання Полтавського державного педагогічного інституту. З 1998 року по даний час - старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія». Опублікував 16 наукових та навчально – методичних видань.


Петришин Олександр Володимирович

старший викладач

З 1994 по 1999 рік навчався в Харківському державному інституті фізичної культури і спорту. В 1999 р. був зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри фізичного виховання Української медичної стоматологічної академії, а пізніше переведений на посаду викладача кафедри. З 2006 року - старший викладач кафедри фізичного виховання ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія». Опублікував 11 навчально – методичних видань.


Сосненко Євген Павлович

старший викладач

Навчався в Дніпропетровському державного інституті фізичної культури. З 1987 року був зарахований на посаду викладача кафедри фізичного виховання, з 1997 року – ст. викладач Полтавського медичного стоматологічного інституту. Опублікував 9 навчально – методичних видань.


Ємець Анатолій Васильович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

у 1997 році закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка і працював за призначенням у Великообухівський середній школі Миргородського району Полтавської області вчителем фізичної культури. З 2000 по 2001 рр. працював учителем фізичної культури в середній школі № 5 м. Полтави.

З 2001 по 2010 рр. працював вчителем фізичної культури у навчально- виховному комплексі № 16 м. Полтави.

З 2010 року працює викладачем фізичного виховання ВДНЗУ «УМСА».

У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук (доктор філософії) за спеціальністю 13.00.04. - «Теорія і методика професійної освіти».


Донченко Вікторія Іванівна

Кандидат педагогічних наук, викладач

У 2001 році закінчила Харківський державний інститут фізичної культури, присвоєно кваліфікацію викладач фізичного виховання, тренер з баскетболу. У 2012 році закінчила «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», присвоєно кваліфікацію бакалавра з фізичного виховання, спорту і здоров'я людини, фахівець з фізичної реабілітації. З 2002 по 2010 рр. працювала у ПНТУ імені Ю. Кондратюка на посаді викладача кафедри фізичного виховання. З 2010 р. – викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини ВДНЗУ «УМСА». В 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика навчання здоров?язбережувальних технологій студентів медичного університету» присуджено ступінь кандидата педагогічних наук.


Білуха Роман Геннадійович

викладач

Народився 21 липня 1990 року у місті Полтава. В 2007 році закінчив ЗОШ №2. На протязі 10 років займався спортивно-бальними танцями.

В 2007 році вступив на 1 курс Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка на факультет фізичного виховання. Закінчив вуз у 2012 році, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання. Хореографія».


Cкріннік Євгенія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук , доцент кафедри

Майстер спорту України зі спортивних танців. У 2009 році закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. З 2009 року по теперішній час – викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини ВДНЗУ «УМСА ».У 2016 році здобула другу вищу освіту та отримала диплом магістра за спеціальністю «Фізична реабілітація» - галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини (Полтавський інституті економіки і права вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»). У 2016 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук (доктор філософії) за спеціальністю 13.00.07. - «Теорія і методика виховання». З 2016 року – завідувач навчальною частиною кафедри.


Гавриш Артем Леонідович

викладач

Народився 3 січня 1991 року у місті Полтава. У 2008 році закінчив ЗОШ №38. В 2008 році вступив на перший курс Харківської державної академії фізичної культури на факультет циклічних видів спорту, спеціалізація лижний спорт. Закінчив вуз у 2013 році, отримав повну вищу освіту за спеціальністю “ Тренер дослідник”. З 2014 року працює викладачем фізичного виховання ВДНЗУ «УМСА».


 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум