"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Лікувально-консультативна робота академії

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Лікувально-консультативна робота проводиться на 39 клінічних кафедрах академії, клінічними базами яких є 122 лікувальні заклади м. Полтави.

З усіма базовими лікувальними закладами укладені двосторонні договори про спільну діяльність на підставі ст.ст. 1130, 1131 Цивільного Кодексу України.

Ліжковий фонд клінічних баз складає 5527 ліжок та 430 стоматологічних крісел.

Контингент обслуговування складає 1млн. 460тис 800 населення м. Полтави та Полтавської області.

На клінічних базах працює 409 співробітників професорсько-викладацького складу:

з них:

професорів – 64

доцентів – 186

асистентів – 159 .

Мають лікарські категорії:

Вищу категорію - 251

Першу категорію - 95

Другу категорію - 61

Сертифікат лікаря- спеціаліста - 62