"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Лікувально-консультативна робота академії

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Лікувально-консультативна робота проводиться на 39 клінічних кафедрах академії, які розташовані на 122 клінічних базах.

З усіма базовими лікувальними закладами укладені двосторонні договори про спільну діяльність на підставі ст.ст. 1130, 1131 Цивільного Кодексу України.

Ліжковий фонд клінічних баз складає 5527 ліжок та 430 стоматологічних крісел. Контингент обслуговування складає 1млн.460тис 800 населення м. Полтави та Полтавської області.

На клінічних базах працює 409 співробітників професорсько-викладацького складу:

з них:

професорів – 65

доцентів – 196

асистентів – 165

Мають лікарські категорії:

Вищу категорію - 251

Першу категорію - 95

Другу категорію - 61

Сертифікат лікаря- спеціаліста - 62