"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

ЕКСПЕРТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА НАПРЯМКАМИ

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Співробітники Української медичної стоматологічної академії включені до складу групи експертів Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації за напрямками:

«Акушерство та гінекологія»

Громова А.М. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1.

Ліхачов В.К. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2.

«Анестезіологія, дитяча анестезіологія»

Шкурупій Д.А. - доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології з інтенсивною терапією.

«Загальна гігієна. Гігієна дітей та підлітків. Гігієна праці. Гігієна харчування. Комунальна гігієна»

Четверикова О.П. – викладач кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі.

«Епідеміологія. Мікробіологія і вірусологія»

Романюк М.В. - – викладач кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі.

«Кардіологія. Хірургія серця та магістральних судин»

Ляховський В.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1.

Катеренчук І.П. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами.

«Неонатологія»

Ковальова О.М. – доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією.

«Онкологія»

Баштан В.П. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною.

«Отоларингологія, дитяча отоларингологія. Сурдологія»

Безшапочний С.Б. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри отоларингології з офтальмологією.

«Офтальмологія, дитяча офтальмологія»

Воскресенська Л.К. - доктор медичних наук, професор кафедри отоларингології з офтальмологією.

«Патологічна анатомія, судово – медична експертиза, дитяча патологічна анатомія»

Старченко І.І. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії.

«Педіатрія. Дитяча хірургія. Дитяча ортопедія і травматологія. Дитяча урологія. Дитяча імунологія. Дитяча алергологія. Дитяча гастроентерологія. Дитяча неврологія»

Похилько В.І. – проректор з виховної роботи, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією.

«Стоматологія. Терапевтична стоматологія. Хірургічна стоматологія. Ортопедична стоматологія. Дитяча стоматологія. Ортодонтія»

Скрипніков П.М. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

Смаглюк Л.В. - доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри ортодонтії.

«Терапія, загальна практика – сімейна медицина, професійна патологія, ревматологія, неврологія»

Ковальова О.М. – доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією.

Шилкіна Л.М. – кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини і терапії.

Казаков Ю.М. - доктор медичних наук, професор завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики сімейної медицини.

Скрипник І.М. – проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини № 1.

Литвиненко Н.В. - доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.

«Хірургія. Судинна хірургія. Торакальна хірургія. Урологія. Комбустіологія. Ендоскопія»

Ксьонз І.В. – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хірургії з травматологією та ортопедією.

Шейко В.Д. - доктор медичних наук, професор завідувач кафедри хірургії № 2.

Ляховський В.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1.

Лігоненко О.В. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії.