"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Університетська лікарня

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

«Стоматологічний центр» є навчально-науково-лікувальним структурним підрозділом Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», утворений рішенням Вченої Ради академії від 30 серпня 2010 року.

 

Перший завідуючий центру – професор Король М.Д. з 2010р.по 2012р., з 2013р. по 2015 рік – завідуючий кандидат медичних наук Нестеренко О.М. З 07.09.2015р. введена посада головного лікаря. Зараз «Стоматологічний центр» очолює головний лікар – заслужений лікар України Ткаченко В.В.

 

Напрямки діяльності «Стоматологічного центру»

 

- надання стоматологічної медичної допомоги населенню;

- проведення наукових досліджень, розробка ефективних методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики;

- апробація і впровадження нових методів діагностики;забезпечення навчально-виховного процесу з використанням нових форм та методів навчання, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я;

- навчання студентів стоматологічного факультету, лікарів - інтернів , клінічних ординаторів, асистентів, підготовка магістрів медицини та студентів зуботехнічного відділення медичного коледжу;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів.

На базі центру працюють відділення: терапевтичної стоматології, хірургічне, ортопедичної стоматології, ортодонтії, зуботехнічне, рентгенодіагностичний кабінет.

Прийом пацієнтів проводять провідні спеціалісти кафедр, які розташовані на базі центру:

кафедра ортодонтії – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Смаглюк Л.В.

кафедра ортопедичної стоматології – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Король Д.М.

кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Авєтіков Д.С.

кафедра терапевтичної стоматології – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Петрушанко Т.О.

відділення медичного коледжу зі спеціальності «Стоматологія ортопедична» – завідуюча відділенням, к.мед.н. Мартиненко Н.В.