"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

«КРОК 2. СТОМАТОЛОГІЯ» НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

На виконання Закону України «Про вищу освіту»; на підставі наказу МОН України від 28.07.2003 р. №504 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина»»; наказу МОЗ України від 31.01.2005 р. №53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина»», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2005 р. за №244/10524; наказу МОЗ України від 14.08.1998 р. №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація»», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.1998 р. за №563/3003 та відповідно до листа МОЗ України від 10.05.2016 р. № 08.01–47/11487 31 травня 2018 року представниками ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» на стоматологічному факультеті ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія».

У тестуванні брали участь 311 студентів 2018 року випуску та 13 студентів, які не склали ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія» у 2017 році.

Будемо сподіватись на краще і бажаємо усім випускникам отримати позитивний результат складання іспиту!