"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

РОЗПОЧАЛИСЯ ДЕРЖАВНІ ВИПУСКНІ ІСПИТИ НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

На виконання Закону України «Про вищу освіту»; на підставі наказу МОН України від 28.07.2003р. №504 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина»»; наказу МОЗ України від 31.01.2005р. №53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина»», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2005р. за №244/10524; наказу МОН України від 24.05.2013р. №584 «Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013р. за №955/23487, Положення про організацію освітнього процесу у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», затвердженого наказом ректора академії від 31.08.2016р. №393-ау та наказу ректора академії від 23 квітня 2018 року №200-у «Про організацію і проведення державної атестації студентів V курсу стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних студентів» з 4 червня 2018 року на стоматологічному факультеті розпочався практично–орієнтований державний іспит.